2013 1 Jäälin yhteistyöryhmän kokouksen muistio. - Muistiot - Jäälin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 1 Jäälin yhteistyöryhmän kokouksen muistio.


Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän aloittava kokous keskiviikkona 6.2.2013 Jäälin majalla kello 18.00.

Osallistujat:
Moilanen Anneli
Tiri Kari
Moilanen Heikki
Moilanen Aila
Pulli Sirpa
Kontio Jaana
Kellokumpu Lahja
Vilmi Eeva-Liisa
Moilanen Otto
Tahkokorpi Juha
Nurmiranta Kaarlo
Latvala Miia
Liinamaa Johanna
Kainua Pekka
Eskola Sirpa
Yavuz Laura
Ketola Heikki
Snellman Riitta
Postareff-Jurvelin Aila
Nykyri Pentti
Mykkänen Raimo
Ylisaukko-oja Birger
Järvenpää Miikka
Backlund Miia
Laru Jari
Laitala Sirpa

Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan esittely .
Sirpa Laitala esitteli kuntalaisvaikuttamista ja yhteisötoimintaa.
Kuntalaisilla on lakiin perustuva oikeus vaikuttaa itseään koskevaan kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä saada tietoa tehdyistä päätöksistä.

Kuntien yhdistymissopimus hyväksyttiin 28.6.2010. Sopimuksessa uuden elinvoimaisen ja toimintakykyisen Oulun yksi osa on kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma. Tavoitteena on palvelujen uudistaminen kuntalais- ja asiakaslähtöisesti sekä asukkaiden osallisuus elinympäristöä ja palveluja koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Yhteistyöryhmän toiminta.
Yhteistyöryhmä on alueellinen vaikuttajaryhmä, jossa mukana on asukkaita, asukasyhteisöjä, yhdistyksiä ja luottamushenkilöitä sekä julkisten ja yksityisten palvelujen edustajia.

Yhteistyöryhmän toiminta on kaikille avointa. Siihen voivat tulla mukaan kaikki halukkaat,
ilmoittamalla nimensä ja sähköpostiosoitteensa tai osoitteensa sihteerille. Näin tieto kulkee kokouksista ja käsittelyssä olevista asioista. Kokouksiin voi osallistua silloin, kun itselle sopii. Yhteistyöryhmään voi tulla mukaan ympäri vuoden.

Kokouksissa käsitellään suuralueen tai koko kaupungin ajankohtaisia asioita, tutustutaan valmistelussa oleviin asioihin ja otetaan niihin tarvittaessa kantaa.
Yhteistyöryhmien kokouksia järjestetään tarpeen mukaan.

Yhteistyöryhmän toimintaraha.
Vuoden 2013 toimintaraha päätetään 18.2.2013 pidettävässä lähidemokratiatoimikunnan kokouksessa. Lähidemokratiatoimikunta valittiin maanantaina 28.1. olleessa kaupunginhallituksen kokouksessa. Puheenjohtajaksi valittiin Jari Laru Jäälin suuralueelta.

Viime vuonna yhteistyöryhmän toimintaraha oli 0,70 eur/alueen asukas.
Raha on tarkoitettu suuralueen tapahtumiin, toimintoihin ja esim. viestintään. Rahan käytöstä päättää yhteistyöryhmä.

Vuonna 2013 uusille suuralueille myönnetään toimintarahaa ilman toimintasuunnitelmaa ja -hakemusta asukasluvun mukaan.

Lueppa –lehti.
Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan yhteinen lehti Lueppa ilmestyy viikolla 12.
Lehdestä on varattu jokaiselle 22 suuralueelle yksi tabloid-kokoinen sivu. Lisäksi kaikkien suuralueiden tapahtumat ja tilaisuudet kootaan tapahtumakalenteriksi lehteen.
Jäälin suuralueen juttuja ja kuvia, tietoja tapahtumista ja tilaisuuksista, voitte lähettää osoitteella sirpa.laitala@ouka.fi . Deadline on 28.2.2013.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajan valinta.
Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Kari Tiri. sähköpostiosoite Karille on kari.tiri@gmail.com ja puhelin 0400 586776.
Yhteistyöryhmän sihteerinä toimii Sirpa Laitala sirpa.laitala@ouka.fi puhelin 044 703 1253.

Asukastupatoiminta, kylätalot, avustukset.
Jotta suuralueelle saadaan asukastupatoimintaa, tarvitaan yhdistys, joka sitoutuu pyörittämään asukastuvan toimintaa. Yhdistyksiä Jäälissä jo onkin valmiina, jotka periaatteessa voisivat tupaa pyörittää. Mutta kannattaa miettiä sitä, onko vapaaehtoisia tarpeeksi, jotta toiminnan pyörittäminen ei käy ylivoimaiseksi. Asukastupaasiassa edetään maltillisesti. Asukastuvan on sijaittava kaupungin omistamassa tilassa.

Kaupunki tarjoaa asukastupatoiminnalle puitteet (tilavuokra, sähkö, lämmitys, vesi, tietokoneita, internet-yhteys). Lisäksi toiminnalle myönnetään yhteisötoiminnan avustusta
(vuonna 2012 asukastupien toiminnasta vastaavalle asukasyhdistyksille avustus oli 3.500 euroa/yhdistys).

Asukastupatoimijoiden tapaaminen on keskiviikkona 13.2.2013 kello 18.00 Kirkkotorin koulutuskeskuksessa, Asemakatu 5.
Tilaisuudessa avataan Oulun palvelumallia 2020 ja keskustellaan asukastupien tulevaisuudesta. Tilaisuuteen ovat tervetulleita asukastupatoiminnasta kiinnostuneet ja siinä jo toimivat vapaaehtoiset. Mukana ovat hallintojohtaja Ari Heikkinen, yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka sekä lähidemokratiatoimikunnan jäsenet ja kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorit.
Ilmoittakaa osallistumisestanne mahdollisimman pian anne.kippola@ouka.fi

Kansankäräjät.
Kansankäräjät järjestetään kerran vuodessa. Tänä vuonna aiheena käräjillä on Oulun palvelumalli 2020 työstämistä. Kansankäräjien puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen.

Kansankäräjiä varten Oulu on jaettu neljään alueeseen. Yli-Ii, Ylikiiminki, Jääli ja Kiiminki muodostavat Oulu-itäisen alueen. Oulu-Itäisen alueen kansankäräjät ovat keskiviikkona 27.2.2013 alkaen kello 18.00 Kiimingin Sykkeen auditoriossa, Kirjastokuja 1.

Yhteistyöryhmän seuraavissa kokouksissa käsiteltäviä asioita.
Lopuksi keskusteltiin asioista, joita halutaan ottaa käsittelyyn seuraavissa yhteistyöryhmän kokouksissa.
• Jäälin vuosia vireillä ollut urheilukenttä –hanke
• Vanhusten hoitopaikat - tyhjät kunnantalot
• Yksityistiet
• Heikkisentien alueen viemäröinti
• Puuttuvat pyörätiet
• Joukkoliikenne (Laivakangas)
• Jäälin järven kunnostus
• Lähipalveluasiat
• Liikkuvat palvelut
• Terveyspalvelut, aikataulutus
• Kerätään kaikki keskeneräiset hankkeet ja katsotaan mitä niille voidaan tehdä.
• Tutustuminen kaavoitussuunnitelmiin 2015

• Jäälin asukasyhdistys on perustanut Facebook –sivut, joilla on jo 1200 käyttäjää. Niitä voidaan käyttää myös yhteistyöryhmän tiedottamiseen.

Seuraava Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokous on tiistaina 19.2.2013 kello 18.00 Jäälin majalla. Kokouksessa nostetaan esille asioita, joita halutaan viedä kansankäräjille. Olkaa ystävällisiä ja tutustukaa etukäteen Oulun palvelumalliin 2020.