2013 2 Jäälin yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Jäälin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 2 Jäälin yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokous tiistaina 19.2.2013 kello 18.00-20.30
Jäälin majalla.

Osallistujat:
Kari Tiri, puheenjohtaja
Birger Ylisaukko-oja, Kiimingin ja Jäälin vesienhoitoyhdistys ry
Otto Moilanen
Raimo Mykkänen
Heidi Virtaniemi
Aila Postareff-Jurvelin
Viljo Remes
Kalevi Kuha
Riitta Snellman
Kaarlo Nurmiranta
Jari Laru, Jäälin asukasyhdistys ry
Markku Ruokola
Sirpa Tikkala, sivistys- ja kulttuuri, Ouka
Micaela Järvenpää, nuorten osallisuusryhmä
Mia Backlund
Miia Latvala
Johanna Liinamaa
Sirpa Laitala, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Kari Tiri avasi kokouksen.

2. Varapuheenjohtajan valinta.
Varapuheenjohtajan valinta siirrettiin perustettavan työryhmän tehtäväksi.

3. Työryhmän perustaminen.
Päätettiin perustaa asioita valmisteleva työryhmä. Se valmistelee asioita ja tuo ne edelleen yhteistyöryhmän kokouksiin. Halutaan, että työryhmässä on edustajia eri yhdistyksistä, yrittäjä ja esim. koulun edustaja. Työvaliokunnan kutsuu koolle Kari Tiri.
Työvaliokuntaan valittiin:
Birger Ylisaukko-oja, Kiimingin ja Jäälin vesienhoitoyhdistys ry
Riitta Snellman, yrittäjä
Sirpa Tikkala, koulu
Micaela Järvenpää, nuorten osallisuusryhmä
Kaarlo Nurmiranta, asukas
Kari Tiri, asukas, puheenjohtaja
Jäälin Asukasyhdistys keskustelee torstaina, kuka edustaa yhdistystä.

Yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja valitaan työvaliokunnan kokouksessa.

Työvaliokunnan kokous on keskiviikkona 13.3.2013 kello 18.00. Puheenjohtaja ilmoittaa paikan ja lähettää listan käsiteltävistä asioista.

4. Jätteenkuljetusjärjestelmä.
Jätteenkuljetusjärjestelmää ollaan tarkastelemassa. Tällä hetkellä jokainen kuntalainen itse huolehtii asuin¬kiinteistönsä jäteastioiden tyhjentämisestä. Nyt mieti¬tään, siirrytäänkö Oulussa kunnan kilpailutta¬maan jär¬jestelmään, jossa kaupunki kilpailuttaa jäteas¬tioiden tyhjennykset ja vastaa tyhjennysten sujumi¬sesta.
Asiasta oli kertomassa palvelupäällikkö Ilona Suppanen yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista.
Jätteenkuljetusjärjestelmän diat oheisena.

5. Oulun palvelumalli 2020.
Jäälin suuralueelta nousevat asiat, jotka halutaan ottaa esille kansankäräjillä keskiviikkona 27.2.2013 kello 18.00 Kiimingin Sykkeen auditoriossa. Kaikki ovat tervetulleita Sykkeelle. Tilaisuus videoidaan, joten sitä voi seurata netin kautta. Käytössä on tekstiviestiseinä, johon voi lähettää tekstiviestinä kommentteja.

• Jäälin urheilukenttä, nyt on vaikutettava suunnitelman laajuuteen.
• Nykyisen tenniskentän kunnostamiseen on löydyttävä rahaa. Maalattava ja kunnostettava aidat. Muutenkin nykyiset urheilukentät ja –paikat on pidettävä kunnossa ja siisteinä.
Ehdotettiin, että urheilukentän alueella järjestetään jonkinlainen turnaus, johon haastetaan päättäjiä mukaan. Toiminnalla osoitetaan, että kenttä kaipaa kunnostusta ja uudelle kentälle on tarvetta.

• Ulko- ja sisäliikuntapaikkojen kunnossapidon tasoa lasketaan ja on jo laskettu. Tämä on yleinen huoli. Valtion avustusten hakeminen on loppunut kuntaliitoskunnissa kokonaan tai vähentynyt.
Liikunnan tulisi tapahtua lähellä. Lähiliikuntapaikkoja ei voi viedä kauas.

• Työryhmälle esitys; Alueen kaavoitus selvitettävä. Mitä Jäälin alueelle on suunniteltu?

• Minkälaiseksi haluamme Jäälin kehittyvän? Paljonko väkeä halutaan Jääliin? Halutaanko asuinalueen voimakkaasti kasvavan?
Tontteja ei ole ollut Jäälissä myytävänä ollenkaan. Heikkenevätkö palvelut entisestään?
Palvelumallisuunnitelman mukaan asukasluvun kasvu on Jäälin alueella vähäistä.
• Tosiasiat tunnistettava. Palvelumallisuunnitelman mukaan Jäälin väkiluku olisi vuonna 2020 5680 asukasta.
• Jäälin yrityspuiston vireänä pitäminen on keskeinen asia.
• Asutuksen suhteen tiivistäminen on linjauksena, mitä tiiviimpi rakenne sen parempi.
• Jos Jäälin asukasluku ei nouse paljon, niin miten palvelut saadaan pidettyä? Nyt tarvitaan uudenlaisia ideoita. Nuorille mietittäväksi; minkälainen Jääli on vuonna 2020? Miten saadaan palvelut järjestettyä?
• Lähipalvelujen säilyttäminen on ideaalitilanne.
• Joukkoliikenteen toimivaksi saattaminen on tärkeä asia. Nykyisellään vähän käyttäjiä. Kulkeminen täytyy järjestää, jos palvelut siirretään kauemmaksi. Citybussiliikenne.
• Muistettava, että jokainen voi valita, mitä terveysasemaa käyttää.
• Ketä terveyskeskus palvelee? Lapsiperheitä, vanhuksia, työttömiä? Työterveys hoitaa terveemmän väestön. Lähipalvelut ei palvele työssäkäyviä.
• Kotihoito- ja kotipalvelut. Monenlaisia kotiin tarjottavia palveluja.

6. Muut ajankohtaiset asiat.
• Toimintaraha.
Toimintarahaa on myönnetty Jäälin suuralueelle 3.563 euroa. Pohjana on käytetty vuoden 2011 asukastilastoa, jonka mukaan Jäälin suuralueen asukasluku on 5090.
Toimintaraha on 0,70 eur/asukas.
Toimintarahan käytöstä päättää yhtesityöryhmä.

• Lueppa lehti.
Lehti ilmestyy viikolla 12. Deadline on 28.2.2013. Jokaisella suuralueella on käytettävissään A3 –kokoinen sivu. Lisäksi lehdessä on erikseen tapahtumakalenteri, johon listataan alueen tapahtumia. Seuraava lehti ilmestyy vasta syyskuun puolessa välissä, joten kesänkin tapahtumat kannattaa ilmoittaa lehteen, jos ajankohdat ovat selvillä. Lehteen tuleva materiaali, jutut, kuvat, tapahtumat osoitteella sirpa.laitala@ouka.fi viimeistään 28.2.2013 mennessä, kiitos!
- ½ sivua, ilman kuvia  4000 merkkiä, sis välilyönnit
- 1 sivu + kolmen palstan kuva 6900 merkkiä, sis. välilyönnit

Jäälin suuralueen sivulle tulee juttua vesiasioista (Birger Ylisaukko-oja), asukastupa-asioista (Jari Laru), Liinux-ympäristöstä (Sirpa Tikkala), yhteistyöryhmästä (Kari Tiri).
Birger laittoi jo muutaman kuvan, mutta jos teillä on sähköisessä muodossa hyviä kuvia, niin laittakaa tulemaan.

7. Seuraava yhteistyöryhmän kokous.
Seuraava yhteistyöryhmän kokous ilmoitetaan myöhemmin.
Työvaliokunta kokoontuu ke 13.3.2013 kello 18.00.

8. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30.