2014 1 Jäälin yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Jäälin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 1 Jäälin yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: Keskiviikkona 22.1.2014 kello 18.30-20.15.

Paikka: Jäälin maja

Läsnä: Tiri Kari, puheenjohtaja
Moilanen Otto, Kiiminki-Jäälin Vesienhoitoyhdistys ry
Laru Jari, Jäälin asukasyhdistys, LDT
Latvala Miia, Jäälin asukasyhdistys ry
Oinas Lempi, Vanhusneuvosto
Liinamaa Johanna, Jäälin asukasyhdistys ry
Mykkänen Raimo, Jäälin asukasyhdistys ry
Kuha Kalevi, Jäälin asukasyhdistys ry
Nurmiranta Kaarlo, asukas
Ylisaukko-oja Birger, Kiiminki-Jäälin Vesienhoitoyhdistys ry
Laitala Sirpa, sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, Ouka


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Muistio lähetetään sähköpostitse kaikille listalla oleville. Muistiot löytyvät myös Oukan nettisivuilta osoitteesta:
http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/muistiot-jaali

4. Toimintaraha vuodelle 2014.
Toimintarahaa riitti kaikille hakijoille. Yhteistyöryhmä teki toimintarahaesityksen oheisen koonnin mukaan. Toimintarahasta päättää lähidemokratiatoimikunta seuraavassa kokouksessaan 19.2.2014.

5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014.
Työvaliokunta koostaa toimintasuunnitelman Jäälin visio 2020 hahmotelman pohjalta. Toimintasuunnitelmaan tulevia seuraavien kokousten aiheita ovat mm. kaavoitus, yhdistysten vuorovaikutus, kouluasiat, liikuntapaikat. Kari kutsuu työvaliokunnan koolle. Yhteistyöryhmän kokouksiin pyydetään asiantuntijoiksi kaupungin vastaavia virkamiehiä.

Alustavasti suunniteltiin, että seuraavaan kokoukseen pyydetään sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Matias Ojalehto. Tilaisuudesta ilmoitetaan lehdissä ja koulun Vilma-järjestelmän kautta. Kokouksen aihe varmistuu 5.2., kun Oulu raatien työryhmä päättää kevään aikataulut ja paikat, joissa Oulu raadit pidetään. Jos Jäälin alueella järjestetään Oulu raati samoihin aikoihin samoista asioista, niin seuraavan yhteistyöryhmän kokouksen aihe vaihtuu kaavoitusasioihin. Kokoukseen kutsutaan siinä tapauksessa kaavoitusarkkitehti Suvi Korpinen ja yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen.

6. Muut asiat.
Sähköpostijakelun lisäksi jatkossa pyritään tiedottamaan kokouksista laajemmin.
Yhteistyöryhmän toiminta on avointa kaikille.

Maksuttomia ilmoituksia laitetaan Kalevaan, Forumiin ja Oulu-lehteen. Kauppojen ilmoitustauluja voisi myös hyödyntää, ongelmana on vain se, kuka toimittaa kokouskutsun ilmoitustauluille.

7. Seuraava kokous.
Seuraava kokous on tiistaina 18.3.2014 kello 18.00 Laivakankaan koulun ruokasalissa Oulu Raadin merkeissä. Aiheena sivistys- ja kulttuuripalvelut.

8. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.15.