2014 2 Jäälin yhteistyöryhmän kokouksen muistio ja Oulu raati - Muistiot - Jäälin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 2 Jäälin yhteistyöryhmän kokouksen muistio ja Oulu raati

Oulun Raati Jäälissä Laivakankaan koululla ti 18.3.2014 kello 18-20.
Aiheena sivistys- ja kulttuuripalvelut.
Puheenjohtajana kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen.

Kuntalaisten kysymyksiin vastaamassa sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtaja Mika Penttilä,
sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Matias Ojalehto ja muita asiantuntijoita.

Keskustelu oli vilkasta, osallistujia oli 103. Jäälin Laivakankaan koulun ruokasali oli täynnä.
Kuntalaisia oli Jäälistä, Kiimingistä, Yli-Iistä ja Korvensuoralta. Ylikiimingistä ei ollut tullut osallistujia. Naisia oli 52 ja miehiä 51. Äidinkieli oli kaikilla suomi.
Ikäjakauma: alle 18 12
18-28v -
30-49v 22
50-59v 24
yli 60v 45
yhteensä 103

Raadissa puhuttiin eniten lähiliikuntapaikoista, Jäälin kouluasioista ja Kierikkikeskuksesta.

Riikka Moilanen pyysi miettimään asukkaiden kannalta uutta mallia erillisten palveluprosessien tilalle. Kiimingissä on käynnistetty uusi hyvinvointikeskus. Mitä sivistys- ja kulttuuripalveluja olisi löydyttävä sieltä?
Kysymykset, kommentit asukkailta:

- Teatteri Kuoppa, Haukipudas, eihän sitä haudata?
- Toivotaan, että latu-, kunto- ja pyöräilyreitti toteutuu mahdollisimman pian Jäälin ja Korvensuoran välille. Reitti on merkittävä laajalle osalle asukkaita. Pyörätie tuo turvallisuutta lasten koulutielle.
- Milloin lähiliikuntapaikkoja saadaan Jäälin alueelle; Korvensuoralta latu Jääliin. Jääliin kaavailtu Laivakankaan urheilukenttä sekä Korvensuoran ja Jäälin välinen kuntoreitti maksaa yhteensä 1,5 milj. euroa, kun Linnanmaalle kaavailtu jääurheilukeskus ja uimahalli veisivät 26 miljoonaa euroa. Jääkö pienten ihmisten hankkeet jalkoihin.
Käyttökulut Linnanmaalla 1.5 milj. vuodessa, voitaisiin joka vuosi rakentaa latu ja lähiliikuntapaikka Jääliin. Nykyinen kuntorata hengenvaarallisessa kunnossa tällä hetkellä. Investoinnit mahtuisivat Linnanmaan vuoden käyttökustannuksiin. Suuria ehdotetaan viranhaltijoiden suulla.
- Jäälin koulu; saadaanko remontilla terve koulu aikaiseksi?
- Asukastupa, milloin saadaan Jääliin?
- Luupin strategialla mennään Kierikissä, mainosbudjetti 1000 euroa, yksi ainut työntekijä enää. Miksi hukataan Yli-Iin ja Kierikin tekemä hyvä työ. Kierikissä aloittanut uusi yrittäjä, jolla mahdollisuus pyörittää ravintola-hotelli toimintaa ympäri vuoden.
- Yli-Iin ytr on käsitellyt Kierikki –asiaa monta kertaa. Asia on käsiteltävä kokonaisuutena ja otettava huomioon erityisluonne, ennen ollut 3-4 työntekijää, nyt vain 1. Dinosaurusten aika –näyttely on vienyt kaikki rahat, ei ole jäänyt Kierikin toimintaan. Miten kh aikoo 2015-17 turvata Kierikin toiminnan riittävillä vaihtuvilla näyttelyillä.

- tenniskenttä Jäälihallin vieressä on kunnostettava tai tehtävä sen tilalle toinen kaukalo
- Jäälin montuilla uimapaikka, vaarallinen Kuusamon tien ylitys. Tielle on saatava rajoitus välille Jääli-Haipuskylä 60 km/t.
- Jäälin uimaranta; viime kesänä ei koskaan uimakelvoton, nuorempaa porukkaa käy vanhempineen uimassa, leikkikenttä vieressä on säilytettävä.
- Uimapaikan vettä testataan, Kiiminki-Jäälin vesihoitoyhdistys voi osallistua myös testauksiin kolmannen sektorin toimijana
- uusi jääliläinen, vanhempi oululainen. Oulu on liikunnallinen kaupunki, terveelliset elämäntavat, edulliset lähiliikuntapaikat palvelevat tosi hyvin perheitä ja nuoria. Millainen on deadline Laivakankaan suunnitelmien kanssa.
- hyvinvointikeskusta olen ollut kehittämässä alusta asti. hyvä keskus ei parannettavaa eikä kehitettävää. mitä voisi olla sikun toiminnat? -73 aloitettu Jäälissä, kenttää parannettu siitä asti, ja kohta sitä ei voi käyttää kukaan. kenttä kaavoitettu liiketonteiksi. Linnanmaan uimahallia harkittava vielä. Miten Linnanmaalle pääsee muuten kuin omilla autoilla Kiimingistä, Yli-Iistä ja muualta?
- milloin Jäälin koulu menee remonttiin? Mihin paikalle? entiselle? Laivakankaalle? Säilyykö kirjastopalvelut ennallaan?
- vakan paikat, päiväkoteja vähennetty. hoitopaikkoja ei tarpeeksi alueella, sinnitelty sukulaisten avulla.
- koulun vaihtoehdot; joko uusi paikka tai samalle paikalle; parhaiten varmaan palvelisi Laivakankaan tontti, jos kaava antaa myöten ja tänne mahtuu.
- päivähoitopaikkoja ei ole vähennetty. siirrytty vain isompiin yksikköihin. yksittäisiä tilanteita, että aina heti ei löydy paikkaa.
- kirjastot pysyvät alueilla, kuten on luvattu palveluverkkosuunnitelmissa.
- Päivähoitoasia; avoin vakan palvelu Laivakankaan päiväkodin yhteydessä. Tilat eivät ole sopivat toimintaan. ei mahdollisuutta avoimiin kerhoihin eikä perheiden verkostoitumiseen. kotona jaksamiseen vertaisjaksamista. kotona olevien vanhempien lasten paikat päiväkodeissa vie työssäkäyviltä paikkoja.
- Kouluasia: Onko kaavailtu Jäällin ruuanvalmistuksen poislähtemistä Jäälistä. Kiimingissä kahdessa vuorossa kouluruokaa? Ruuan laatu huononee.
- Kouluasia: aivan selvää, että puolittain maansisälle rakennettu koulu ei tule toimimaan. remonttia tulee riittämään. pahasti näivettyneelle keskustalle tulee uusi tila, kun koulu siirtyy uudelle paikalle. Illan ensimmäiset aplodit.
- tänä iltanan saatu yksi aivan loistava uutinen. 40.000 vakan palveluissa olevaa lasta. Hienoa! Jäälissä on noin tuhat. lapset ja lasten vanhemmat tarvitsevat palvelut, jotta käytäntö toimii. maksaa vähän meille, investointi on tulevaan, joka me tarvitaan. investointi kannattaa.
- järkevää käyttää rajattuja tiloja esim. iltaisin kouluilla, siihen liittyen asukastupa.
- kulttuuripuolen organisoituminen, jäälillä ollut ylivertaisesti pienin kulttuuribudjetti. samat kulttuurimäärärahat viitoskunnille. miten kulttuuritoimi organisoi raamien sisällä olevat sisällöt. Juhlavuoden toiminnat tuotti hyvää tulosta. Hiki tuli lukiessa ohjelmaa. toivotaan kulttuuripuolelle jalkauttamista. Tässä porkkana, pieni raha, kokeilkaa hyviä käytäntöjä joita kunnissa ollut.
- toivottavasti Jäälin koulun uudet tilat Laivakankaalle, tehokkuus, ap - ip- toiminta otettava huomioon
- korvensuoran koulu; 30 vuotta koulua odotettu, jatkossa toivon, että kuunnellaan asukkaita pikkusen pikemmin. kiitos päättäjille ja tukijoukoille. Korvensuoran koululle hyvinvointipalveluja.
- kiitos aktiivisten yli-iiläisten Oulu-Opisto –asiassa. On kerätty listoja, tehty aloitteita. Yli-Iissä on taidekursseja, ja toimintaa tullaan laajentamaan. 5-7 -opiskelijaa riittää kurssin aloittamiseen.
- päivähoidon tilojen toimivuuskysymys. tarkoituksen mukaiset tilat oltava, perheiden kannalta ajateltuna toimivuus tärkeää. Yhdessä voidaan todeta, että hyvä asia, että on lapsia Oulussa.
- kulttuurin organisoituminen; paikalliset vahvuudet hyödynnettävä. tieto-taito otettava käyttöön.

Chat:
www.webmediamate.fi
1. Saako teatterissa olla alasti? ameeba
2. Kuva näkyy hyvin. MM
3. Oisko meilläkin aika toteuttaa hiihtoputki esim. Hiukkavaaraan.
4. Lähiliikuntapaikat kuntoon Jäälissä, koululaisten urheilumahdollisuudet surkealla tolalla.
Vanhasta ei saa uutta. Alakoululle uudet tilat Laivakankaalle.