2014 3 Jäälin yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Jäälin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 3 Jäälin yhteistyöryhmän kokouksen muistio


Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: Keskiviikkona 7.5.2014 kello 18.00-19.35

Paikka: Jäälinmaja

Osallistujat: Tiri Kari, puheenjohtaja
Ala-Nikula Kerttu, asukas
Ala-Nikula Niilo, asukas
Vesa Ritva, asukas
Kiuttu Paula, asukas
Arontie Hilkka, asukas
Mykkänen Raimo, Jäälin asukasyhdistys
Kaukua Jukka, asukas
Vuolteenaho Irma, asukas
Vuolteenaho Markku, asukas
Kärki Liisa, asukas
Kaikkonen-Lind Silja, asukas
Untola Raimo, Jäälin asukasyhdistys
Kammonen Paavo, asukas
Hirsso Matti, asukas
Nurkkala Lars, asukas
Ilkka, asukas
Kaukua Hilkka, asukas
Eskola Eeva, asukas
Nurmiranta Kaarlo, asukas
Arontie Kari, asukas
Nieminen Mika, asukas
Moilanen Otto, Kiiminki-Jäälin Vesienhoitoyhdistys ry
Hynönen Raimo, asukas
Stenius Antero, asukas
Koskela Mika, asukas
Ylisaukko-oja Birger, Kiiminki-Jäälin Vesienhoitoyhdistys ry
Kaltakari Sirkku, Kiimingin hyvinvointikeskus
Linna Tommi, OLKA
Kärsämä Marja, Jäälinmaja
Laitala Sirpa, sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, Ouka


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Muistio lähetetään sähköpostitse kaikille sähköpostilistalla oleville. Muistiot löytyvät myös Oulun kaupungin nettisivuilta osoitteesta:
http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/muistiot-jaali


4. Jääli 2020 -visio.
Työryhmä on työstänyt Jääli 2020 –vision. Birger Ylisaukko-oja esitteli vision, joka jaettiin myös paperiversiona tilaisuuteen osallistuneille ja on laitettu kokouskutsun mukana sähköisenä versiona. Jääli 2020 –visio hyväksyttiin.

5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014.
Birger Ylisaukko-oja esitteli työryhmän työstämän toimintasuunnitelman. Se jaettiin myös paperiversiona kokousväelle. Toimintasuunnitelma on lähetetty sähköisenä kokouskutsun mukana. Toimintasuunnitelma 2014 hyväksyttiin.

6. Kiimingin hyvinvointikeskuksen palvelut jääliläisille.
Kiimingin hyvinvointikeskuksen palvelupäällikkö Sirkku Kaltakari esitteli Kiimingin hyvinvointikeskuksen palveluja. Esitys sähköpostin liitteenä.

7. Valokuituverkko omatoimisesti.
Verkko-osuuskunta Oulunseudun Laajakaistan toiminnanjohtaja Tommi Linna esitteli,
miten jääliläiset voivat omatoimisesti hankkia alueelleen valokuituverkon. Liitteenä Tommin esitys. Alla linkit, joista saa asiasta lisää tietoa ja voi käydä täyttämässä tietonsa, jos ja kun valokuituverkko kiinnostaa.
http://www.olka.fi/
http://www2.olka.fi/kiinnostuneet
Ilmoittautumisia ottaa vastaan ja kyselyihin vastaa myös Kaarlo Nurmiranta osoitteessa kaarlo.nurmiranta(at)pp.inet.fi

8. Muut asiat.
Muita asioita ei ollut.

9. Seuraava kokous.
Seuraavassa kokouksessa syyskuussa käsitellään toimintasuunnitelman mukaisesti Jäälin suuralueen maankäytön suunnittelua. Kokouspäivä ja -paikka ilmoitetaan myöhemmin.

10. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja toivotti kaikille hyvää kesää ja päätti kokouksen kello 19.35.