2014 5 Jäälin suurlaueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Jäälin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 5 Jäälin suurlaueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Maanantai 24.11.2014 kello 18.00-20.15

Paikka: Laivakankaan koulu

Läsnä: Kari Tiri, puheenjohtaja
Marja Valkama
Outi Sundell
Piia Kuivala
Mari Kukkonen
Lotta Untola
Meri Hirvonen
Hilkka Arontie
Kaarlo Nurmiranta
Kari Arontie
Otto Moilanen
Birger Ylisaukko-oja
Tuija Aitto-oja
Elina Väisänen
Merja Sillanpää
Ilari Nikula
Essi Pulkkinen
Teea Tunturi
Heidi Vittaniemi
Marja Karhu
Pasi Timonen
Pasi Mäkikyrö
Sirpa Laitala, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Sivistys- ja kulttuuripalvelut. Jäälin koulun rehtori Pasi Mäkikyrö.
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden alueellinen yhteistyö on alkanut 2012. Tavoitteena on ollut toimintamalli, joka lisää lasten, nuorten ja perheiden alueellista hyvinvointia sekä vahvistaa heidän osallisuuttaan. Toimintamalli tukee osaltaan myös kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.
Alueen yhteisistä palveluista ja monialaisesta yhteistyöstä muodostettiin ohjausryhmä, johon kuuluvat päiväkotien johtajat, rehtorit, nuorisopalveluiden ja kirjastopalveluiden yhdyshenkilöt
Vuoden 2014 alussa ohjausryhmä laati alueellisen kehittämissuunnitelman ”Mitä jäbä duunaa” vuosille 2014-2016. Kehittämissuunnitelman tavoitteet ovat niin yhteneväiset suuralueen yhteistyöryhmän tavoitteiden kanssa, että 16.9.2014 kokoontunut kehittämissuunnitelman työryhmä päätti kokouksessaan yhdistää voimavaransa jo ennestään alueella toimivan Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kanssa. Näin saadaan karsittua päällekkäisyyksiä ja yhdessä koottua alueen voimavarat yhteisten tavoitteiden eteenpäin viemiseksi.
Yhdessä toimien alueen parhaaksi, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta saadaan paremmin aikaiseksi. Ryhmät yhdistämällä saadaan kehittämiseen mukaan virkamiesten lisäksi myös kolmas sektori ja alueen asukkaat.
Toivotaan jääliläisiltä aktiivista otetta alueen parhaaksi. Alueen asukkaita toivotaan entistä enemmän mukaan laaja-alaisen yhteistyöryhmän toimintaan.

Jäälin sivistys- ja kulttuuritoimen viranhaltioista koostuva ohjausryhmä jatkaa toimintaansa vahvistettuna Laivakankaan koulun oppilaskunnan edustuksella. Sieltä nousee ajankohtaisia asioita yhteistyöryhmän keskusteluun ja eteenpäin vietäväksi.
Synkronoidaan eri toimijoiden vuosikellot, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä sekä kootaan eri alojen jo olemassa olevat toiminnot samoihin kansiin.
Kantava voima ja punainen lanka on välittäminen toisista aidosti. Voimme tehdä isoja ja pieniä tempauksia, tapahtumia ja tilaisuuksia. Yhdessä kehitämme viihtyisää Jääliä.
Sähköpostin liitteenä ”Mitä jäbä duunaa” –kehittämissuunnitelma.

5. Lasten ja nuorten hyvinvointikyselyn tulokset.
Jäälin alakoulun rehtori Pasi Mäkikyrö esitteli alakoululaisten kyselyn tuloksia ja Laivakankaan yläkoulun rehtori Pasi Timonen yläkoululaisten kyselyn tuloksia.
Kaikille oppilaille oli esitetty samat kysymykset vastattavaksi eli:
Mikä tekee minut iloiseksi Jäälissä?
Mitä toivoisin Jääliin lisää?
Mikä minua huolestuttaa/pelottaa Jäälissä?
Sähköpostin liitteenä kyselyjen tulokset.

Kommentteja, joita nousi esille kokouksessa:
• Nuorisotila sinne, missä nuoret ovat.
• Nuoriso pitää kirjastoa kokoontumistilana. Siellä on ollut jonkun verran häiriöitä.
• Ostarin taakse toivotaan valaistusta lisää.
• Tuokkosen päiväkoti; ilkivaltaa. Valvontaa on lisätty. Kaikista rikkeistä tehdään nykyisin rikosilmoitus, joka on jonkin verran vähentänyt ilkivaltaa.
• Tuokkosen mäellä kokoontuu alkoholia käyttäviä nuoria ja sitten touhua ihmetteleviä alakoululaisia. Kaivataan yhteisöllisyyttä, puutua asiaan. Hengailuun on kiinnitetttävä huomiota nyt, kun pystytään vielä vaikuttamaan lapsiin ja nuoriin.
• Hintan skeittipuisto hieno paikka, jossa nuoret ja lapset viihtyy.
• Hienoa olisi, jos nuoret saisivat oman tilan, johon voisivat yhdessä luoda säännöt ja sisustaa makunsa mukaan.

6. Valokuvaprojektit. Kari Arontie.
Kari esitteli erilaisia valokuvaukseen liittyviä projektejaan, jotka hän on käynnistänyt harrastuksensa myötä. Kari on mukana Oulun kamerakerhossa.
Oppitunnit.
Kari on aloittanut yhteistyön Jäälin koulujen kanssa. Hän on pitänyt kahdelle ysiluokalle oppitunteja. Niillä on käyty läpi valokuvaukseen liittyviä perusasioita. Monella oppilaalla on kännykkäkamera, joiden ominaisuuksiin on tutustuttu ja opeteltu käyttämään. Yläasteella tunnit ovat olleet osana kuvaamataidon opetusta.
Ala-asteella on koottu ryhmä oppilaista, jotka ovat kiinnostuneita kuvaamisesta. Opetuksessa Kari on korostanut sitä, että kuvan tasoon voi itse vaikuttaa.

Kiiminki-Jääli Vesienhoitoyhdistyksen toiminnan dokumentointi.
Jäälinjärven vettä on Ihmisten toimesta kovastikin hämmennetty sekaisin. Järveen virtaa voimakkaasti rautasaostumia. Vapaaehtoiset ovat torjuneet ihmisten toimintaa. Tavoitteena saada virtaamien hidastumista aikaiseksi, jotta saostumat jäisivät maa-aluille. Alueella on raivattu ja padottu vedelle lisää tilaa. Suolla on tehty ohjauspatoa tarkoituksena, että vedet ohjautuvat laajemmalle alueelle. Suota on myös leikattu kaivinkoneella, jotta saadaan uutta uraa vedelle.
Myös putkipatoja on tehty. Toiveena ja tavoitteena on puhdas ja sininen Jääinjärvi.

Kari toi esille, että jääliläiset ovat etuoikeutetussa asemassa. Kaikki asuvat melkein järven rannalla, kauniin maiseman keskellä. Hän on huomannut, että alueen kokoukset keskittyvät paljon toiveisiin ja ongelmiin. Voidaanko tuoda välillä esille myös hyvää ja kaunista? Voitaisiinko lähestyä asioita kannustavalla otteella?
7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015.
Pohjana Jäälivisio 2020. Visio on sähköpostin liitteenä. Työvaliokunta koostaa esityksen toimintasuunnitelmaksi tammikuun kokoukseen.

Kokouksen kommentteja toimintasuunnitelmaan:
• toimintarahan jakaminen tammikuussa
• urheilukentät ja kaava-asiat
• liikenneturvallisuus
• valokuitu
• medianäkyvyys. Juttua Jäälistä esim. Kalevan yhteisösivuille.
• voisivatko alueen kaikki yhdistykset ja toimijat tehdä jotain konkreettista yhdessä
• eri kylien tapahtumat aikataulutettava ja laitettava samaan kalenteriin, jottei päällekkäisyyksiä.

8. Puheenjohtajan ja työvaliokunnan valinta vuodelle 2015.
Nykyinen puheenjohtaja Kari Tiri kertoi olleensa kaksi vuotta virassa ja toivoi vaihtoa.
Puheenjohtajaksi valittiin Kaarlo Nurmiranta.

Työvaliokunnan jäseniksi valittiin Sirpa Tikkala, Kari Tiri, Birger Ylisaukko-oja, Jari Laru, Pasi Mäkikyrö ja Kaarlo Nurmiranta. Toivottiin työvaliokuntaan koulujen vahvaa edustusta. Työvaliokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan yhteistyöryhmälle. Kaarlo ilmoittaa työvaliokunnan seuraavasta kokouksesta valituille henkilöille.

9. Muut asiat.
Uusi puheenjohtaja Kaarlo Nurmiranta esitti lämpimät kiitokset Kari Tirille kahden vuoden puheenjohtajakaudesta.

Jäälin joulutori on lauantaina 29.11.2014 kello 12.00 Jäälin ostarissa. Tapahtuman järjestävät yhdessä Jäälin asukasyhdistys, seurakunta, Martat ja Lions club –Jääli.

10. Seuraava kokous.
Ensi vuoden ensimmäinen yhteistyöryhmän kokous on tiistaina 20.1.2015 alkaen kello 18.00 kahvitarjoilulla. Kokouspaikkana on Laivakankaan koulu. Aiheena on mm. toimintarahojen jako.

11. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.10.