2015 1 Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Jäälin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015 1 Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Maanantai 9.2.2015 kello 18.30-20.30
Paikka: Laivakankaan koulu

Läsnä: Kaarlo Nurmiranta, puheenjohtaja
Sirpa Tikkala, ympäristölautakunta, Jäälin koulu
Birgitta Heikkilä, asukas
Birger Ylisaukko-oja, Vesiyhdistys
Jouko Korkiakoski, Tilakeskuksen johtokunnan pj.
Kari Tiri, asukas
Matias Ojalehto, sivistys- ja kulttuurilautakunnan pj.
Jari Laru, asukas
Johanna Tolonen, Jäälin koulu
Tommi Linna, Olka valokuituverkko
Sanna Alalauri, asukas
Heli Karhu, asukas
Jenniina Tauriainen, asukas
Lotta Untola, Jäälin koulu
Sari Järvi, asukas
Mari Kukkonen, asukas
Meri Hirvonen, asukas
Piia Kuivala, asukas
Otto Moilanen, asukas
Pentti Nykyri, asukas
Pasi Timonen, Laivakankaan koulu
Pasi Mäkikyrö, Jäälin koulu
Kirsi Kasto, kirjasto
Hannele Laaksonen, yhteisötoiminta
Sirpa Laitala, yhteisötoiminta, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio.

4. Toimintarahanjako.
Työvaliokunta oli koostanut esityksen toimintarahan jaosta, joka hyväksyttiin sellaisenaan vietäväksi lähidemokratiatoimikunnan päätettäväksi. Saapuneita hakemuksia oli
4850 euron edestä ja toimintarahaa oli jaossa 3626 euroa eli 0,70 x 5180 Jäälin asukasluku. Näin ollen hakemuksista jouduttiin karsimaan 1224 euroa.

Yhteistyöryhmän esitys toimintarahan jakamiseksi:
Jäälin asukasyhdistys ry 650 eur
Koulujen kotikoulutoimikunta 800
Koulujen kotikoulutoimikunta 676
Kiimingin Kiekko-Pojat ry 350
Kiimingin Kiekko-Pojat ry 400
Lions Club Jääli ry 500
Välikylän kylätoimikunta 250
Lähidemokratiatoimikunta päättää toimintarahojen jaosta 17.2. Siitä noin kolme viikkoa ja rahat ovat toimijoiden käytettävissä.

5. Valokuituverkko. Olkan hallituksen pj. Tommi Linna.
Olka on Suomen ensimmäinen ja ainoa täysin omarahoitteinen valokuituosuuskunta. Perustettu 2011. Jäseniä noin 300, käyttäjiä noin 500 taloutta. Toimintamalli on voittoa tavoittelematon. Jäsenille tarjotaan monipuolisia palveluja omakustannushintaan.
Tutustu Tommin esitykseen, joka on sähköpostin liitteenä ja jos ja kun kiinnostut niin ilmaise kiinnostuksesi nettilinkin kautta, se ei sido sinua vielä mihinkään. Tällä hetkellä Jäälissä on noin 150 taloutta, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa valokuituverkosta.
Lisätietoja:
http://www.olka.fi/ajankohtaista/jaali/

6. Strategia- ja toimintasuunnitelma 2015.
Puheenjohtaja esitteli työvaliokunnan työstämän Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän strategia- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2015.
• Miksi yhteistyöryhmä on olemassa?
Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttamisen kanava
Lähidemokratian toteutusväline
Jäälissä toimivien kansalaisyhteisöjen yhteistyöelin
Jääliläisten mielipiteiden yhteen kokoaja ja esittäjä
Mielipidevaikuttaja
Yhteisöllisyyden puolestapuhuja ja puitteiden tarjoaja
Emme ole poliittinen toimija, ”puolueemme” on Jäälin yhteiset asiat
• Miten toimimme käytännössä?
Keräämme jääliläiset yhteen ottamaan kantaa meitä koskeviin asioihin
Avoimuus keskeinen periaate, kaikki jääliläiset tervetulleita
Käymme keskustelua Jäälin, mutta myös koko Oulun ajankohtaisista asioista
Otamme asioihin kantaa kirjelmöiden päätöselimille tai julkisina kannanottoina
Järjestämme suuralueen yhteistyöryhmän kokoukset
Otamme kantaa yhteisöjen tapahtuma-avustushakemuksiin
Osallistumme käytännön toimintaan kansalaisyhteisöjen jäseninä
Keskeinen periaatteemme on raja-aidat ylittävä rakentava yhteistyö
• Kuka voi olla mukana?
Kaikki jääliläiset, asukkaat ja yhteisöt
Palveluorganisaatioiden edustajat, esim. koulutoimen, vanhustyön edustajat, kirjasto, päiväkoti, yrittäjät ym.
Kansalaisyhteisöt ja –järjestöjen paikallisryhmät
Poliittiset päättäjät ja virkamiehet asiantuntijoina ja kannanottajina
• Toimintasuunnitelma 2015
Yhteistyöryhmän kokouksiin ajankohtaiset asiat ja päättäjä-edustajat. Joka kokouksessa on valittu painopiste.
1. kokous; 9.2. kokous; kouluprojekti, valokuitu, toimintaraha, toimintasuunnitelma
2. kokous; kaavoitus ja uudet mahdollisuudet kehittää Jäälin keskusta asukaslähtöisesti.
3. kokous; ulkoliikuntapaikat
4. kokous; julkinen liikenne ja liikenneolosuhteet
mahdollisesti 5. kokous; aihe päätetään myöhemmin
Kaikissa kokouksissa katsaus ”Mitä jäbä duunaa?” –projektiin sekä menossa olevien aiheiden tilannekatsaus.
Päättäjävaikuttaminen; kun tarvitaan. Kirjalliset, tapaamiset, yhteydenpito, lobbaus ym.
Näkyminen tapahtumissa; Jäälinsoutu, Lions talvitapahtuma
Aktiviteetit; käytännön toteutusvastuu yhteisöillä, ytr mukana yhteisöjäsentensä kautta.
• Painopistealueita
Kaavoitus, julkinen liikenne, Mitä jäbä duunaa –jatko, laajakaistaverkko, ulko- ja sisäliikuntapaikat, vanhan urheilukentän jatkosuunnitelma, kevyt liikenne, tiedonsaanti Jääliä koskevista päätöksistä ym.
• Toimihenkilöt
Puheenjohtaja Kaarlo Nurmiranta kaarlo.nurmiranta@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja Kari Tiri
Sihteeri Sirpa Laitala sirpa.laitala@ouka.fi
Työvaliokunta (valmisteleva rooli, ei voi tehdä päätöksiä)
Pasi Mäkikyrö/Pasi Timonen (koulutoimi)
Jari Laru (Jäälin asukasyhdistys)
Sirpa Tikkala (koulutoimi, kuntapäättäjät)
Kari Tiri (kuntapolitiikka, yhteisöt)
Birger Ylisaukko-oja (Vesiyhdistys)
Kaarlo Nurmiranta pj. (yhteisöt)

7. Jäälin koulun siirron viimeisimmät tiedot. Rehtori Pasi Mäkikyrö, sivistys- ja kulttuurilautakunnan pj. Matias Ojalehto ja
Tilakeskuksen johtokunnan pj. Jouko Korkiakoski.
23.4.2014 akj. Piia Rantala-Korhonen asetti työryhmän laatimaan hankeselvitystä Jäälin koulun peruskorjauksen korvaavasta uudisrakennushankkeesta.
Loppuraportti luovutettiin 11/2014.
Sivistys-ja kulttuurilautakunta käsitteli hankesuunnitelman 19.1.2015.
Sivistys- ja kulttuurilautakunta puoltaa Laivakankaan koulun laajennusta tai lisärakennusta Laivakankaan koulun tontille ja haluaa korostaa hankkeen kiireellisyyttä johtuen sekä Jäälin koulun rakennus- ja taloteknisistä että toiminnallisista, terveydellisistä ja työsuojelullisista ongelmista. Lisäksi edellytetään, että laajennusosan liikuntatilojen mitoitus tarkastelleen uudelleen huomioon ottaen monipuolinen iltakäyttö.
Hankesuunnitelma hyväksyttiin ja toteuttamisen suunnittelu aloitetaan, liikuntasalin koko tarkastellaan rakennussuunnitteluvaiheessa.
Lisäosaan tulee Jäälin koulun tilojen lisäksi myös kirjasto ja yhteiskäyttötila asukastupatoimintoja varten.
Kouluasia on ensi maanantaina Kaupunginhallituksen päätettävänä. Oulun kaupungilla on yli 50 sisäilmaongelmaista tilaa. Korjausvelka kasvaa vuosittain eli tarpeeksi rahaa korjauksiin ei ole.
Viranhaltijajohto on samaa mieltä, että Jäälin kouluhanke on kiireellinen hanke.
Jäälin keskuksen kehittäminen liittyy myös tähän asiaan. Päätökseen on kirjattu, että Jäälin keskustaa on samalla kehitettävä. Palvelut häipyvät muuten Jäälistä tilojen puutteen vuoksi. Keskus on kaavoitettava uudelleen.

8. Muut ajankohtaiset asiat.
Pasi Timonen; Mitä jäbä duunaa?
Kaikilla suuralueilla Oulussa on laadittu sivistys- ja kulttuuripalveluiden kehittämissuunnitelma. Jäälissä se kulkee nimellä ”Mitä jäbä duunaa?”
Tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja perheiden alueellista hyvinvointia sekä vahvistaa heidän osallisuuttaan.
Ohjausryhmään kuuluvat kirjaston, koulun, päiväkotien, nuorisotoimen ja nuorten vaikuttajaryhmän edustajat.
Tavoitteena on tuoda kehittämissuunnitelman asioita yhteistyöryhmään, jotta saadaan suurempi painoarvo tärkeille asioille.
Ohjausryhmä kokoaa Mitä Jäbä duunaa? –vuosikelloa alueen toiminnoista, jotka ovat suunnattu lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Tarkoituksena on koota Jäälin alueen eri toimijoiden tiedossa/suunnitteilla olevat tapahtumat samaan vuosikelloon. Tavoitteena on tuoda kaikille toimijoille tietoon alueen tapahtumat ja samalla karsia päällekkäisyyksiä.
Ilmoittakaa ystävällisesti tapahtumat/tilaisuudet/tempaukset 2.3.2015 mennessä merja.sillanpaa@ouka.fi seuraavilla tiedoilla tapahtuman nimi, aika ja paikka, kenelle suunnattu.
Oulun raadit Kaupungintalolla maaliskuussa
Oulun raadit ovat kaikille kuntalaisille avoimia keskustelutilaisuuksia. Raatien tarkoituksena on vahvistaa kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista kunnan pitkän aikavälin tavoitteisiin sekä palvelujen järjestämiseen. Oulun raadit ovat vuorovaikutteisia tilaisuuksia, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Keskustelujen anti viedään päättäjille tiedoksi.
Tänä keväänä Oulun raadit järjestetään maaliskuun aikana. Kahtena edellisenä keväänä on järjestetty neljä alueellista tilaisuutta, joissa on ollut etukäteen valittu aihe ja aiheesta kertomassa / puhumassa johtavia viranhaltijoita. Tänä vuonna Oulun raadit toteutetaan hieman eri tavalla. Tilaisuuksia on kolme, ja ne kaikki järjestetään kaupungintalon juhlasalissa.
Raatien aiheina ovat työllisyys- ja yrittäjyys, kaupunkikulttuuri sekä hyvinvointi, terveys ja liikunta. Tapahtumat toteutetaan niin, että niissä on aiheet tuntevat paneelikeskustelijat, juontaja sekä yleisön osallistuminen esim. äänestämällä eri kysymyksistä. Yleisöllä on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun.

Oulun raatien ajankohdat ovat:
12.3.2015 klo 18.00 Työllisyys ja yrittäjyys
19.3.2015 klo 18.00 Kaupunkikulttuuri
26.3.2015 klo 18.00 Hyvinvointi, terveys ja liikunta
9. Seuraava kokous.
Seuraava yhteistyöryhmän kokous on keskiviikkona 25.3.2015
kello 18.00 Laivakankaan koululla.
10. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30.