2015 2 Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen ja kaavasuunnitteluillan muistio - Muistiot - Jäälin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015 2 Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen ja kaavasuunnitteluillan muistio

Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Keskiviikkona 22.4.2015 kello 17.30 – 20.00

Paikka: Laivakankaan koulu

Läsnä: Kaarlo Nurmiranta, puheenjohtaja, asukas
Jäälin alueen asukkaita ja viranhaltijoita:
Marja Kaijanen, Mika Kaijanen, Marjo Moilanen, Matti Moilanen, Raimo Mykkänen
Elina Väisänen, Elli Vanhapiha, Veikko Vanhapiha, Kyllikki Remes, Viljo Remes,
Pentti Haipus, Petri Törmänen, Emmi Törmänen, Seppo Rintasaari, Risto Lohi,
Heikki Moilanen, Aila Moilanen, Risto Lyytikäinen, Anne-Marja Pikkuhookana,
Riitta Winter, Erkki Winter, Tiina Faarinen, Antero Manninen, Juhani Liikka,
Kari Lehtola, Eeva Eskola, Hilkka Kaukua, Jukka Kaukua, Birger Ylisaukko-oja,
Sanna Ylisaukko-Oja, Johanna Liinamaa, Outi Sundell, Sirpa Hirvasniemi,
Heli Jurvakainen, Jari Laru, Pasi Mäkikyrö, Kari Bask, Pentti Nykyri,
Leena Korhonen, Timo Uusitalo, Esa Piirainen, Anni Härkönen, Timo Pulkkinen,
Otto Moilanen, Kari Hilden, Sirpa Tikkala, Eero Tikkala, Minna Männikkö,
Ritva Vesa, Tauno Vesa, Paula Kiuttu, Aila Suhonen, Laura Martti, Jari Martti +
7 muuta jääliläistä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut:
Juho Peltoniemi, kaavoitusarkkitehti
Jere Klami, kaavoitusarkkitehti
Anita Koivikko, suunnitteluavustaja
Virpi Rajala, kaavoitusarkkitehti
Anne Olsbo, asemakaava-arkkitehti
Hanna Pöytäkangas, kaavoitusarkkitehti
Mikko Törmänen, asemakaavapäällikkö
Antti Määttä, kaavoitusarkkitehti

Sirpa Laitala, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Muistio löytyy osoitteesta: http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/muistiot-jaali


4. Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän strategia 2015.
Puheenjohtaja esitteli Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän strategian 2015.
Strategia on sähköpostin liitteenä.

5. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen "Mitä jäbä duunaa" kehittämissuunnitelman kuulumiset. Tuokkosen päiväkodin johtaja Elina Väisänen ja Jäälin koulun rehtori Pasi Mäkikyrö.
Kehittämissuunnitelman myötä on yhdessä nuorten ja lasten kanssa mietitty, miten Jäälistä tehdään entistä viihtyisämpi paikka myös lasten ja nuorten asua ja elää. Kehittämistyötä on tehty nyt noin vuosi. Päiväkotien ja koulujen lapset ja nuoret ovat miettineet, mitä he haluavat omalta asuinalueeltaan. Mikä Jäälissä on hyvin ja mikä kaipaa parannusta.
Lapset ja nuoret toivovat leikkipuistoja, koirapuistoja, jalkapallokentälle verkkoja ja uimarannalle uimakoppeja.
Yhteistyöryhmän jokaisessa kokouksessa nostetaan lasten ja nuorten asiat esille, käydään keskustelua, mitä asioita kehittämissuunitelman myötä on tullut esille. Asioita viedään sitten yhteisesti eteenpäin ja päättäjille tiedoksi.
Koululaiset samoin kuin ikääntyneet kokevat liikkumisen Jäälin alueella/alueelta hankalaksi. Voisiko esim. citybussi olla ratkaisu tähän?

6. Jääli nyt ja tulevaisuudessa. Miten tehdään Jäälistä entistä parempi asuinalue?
Asemakaavapäällikkö Mikko Törmänen kertoi aikaisemmista kaupunginosien asukaslähtöisistä suunnittelutapahtumista Kaukovainiolla ja Höyhtyällä.
Yhdyskuntalautakunnan jäsen ja Jäälin koulun opettaja Sirpa Tikkala oli esittänyt, että voitaisiinko Jäälin alueen asemakaavaa lähteä suunnittelemaan asukaslähtöisesti. . Jäälissä on tehtävää ja tehtävissä. Alueen asukkaat ovat parhaita asiantuntijoita kertomaan, mitä asuinalueella on korjattavaa ja parannettavaa. Alueen asukkaiden saaminen mukaan nyt alkaneeseen suunnittelutyöhön on hieno asia.
Jäälin alueelle muuttaa koko ajan lisää uusia asukkaita. Palvelut halutaan säilyttää hyvinä. Nyt on jonkun verran alueella ollut palvelujen loppumista johtuen osittain ainakin ostoskeskuksen huonosta kunnosta. Halutaan, että jatkossakin alueella asuun kaiken ikäisiä ihmisiä.

Asemakaavapäällikkö Anne Olsbo ja kaavoitusarkkitehti Juho Peltoniemi esittelivät Jäälin aluetta koskevia viitesuunnitelmia, jotka on tehty koulun hankesuunnitelman yhteydessä. Niissä on tutkittu mm. rakentamisen määrää. Näitä voidaan käyttää nyt alkaneessa suunnittelutyössä hyväksi. Tai ainakin osia niistä.

Ensi kesänä rakennetaan kevyen liikenteen väylä Laivakankaalta Jäälin keskustaan.
Laivakankaan urheilualue toteutetaan alustavan suunnitelman mukaan 2016-2017.
Oulun kaupunki pyrkii myymään omistamiaan kiinteistöjä alueella. Esim. Jäälin maja ja Pikku-Tuokkosen päiväkoti myydään.
Uimaranta menettänyt EU -statuksen.
Hyvää on, että Jäälin väkimäärä lisääntyy koko ajan. Väestön ikääntyminen koskee koko yhteiskuntaa ei vain Jääliä.

Tilaisuuteen osallistuneet alueen asukkaat ja viranhaltijat jaettiin seitsemään ryhmään, joissa he pääsivät leikkaamalla ja liimaamalla koostamaan alueen hyviä ja huonoja paikkoja ja puolia. Miettimään uhkakuvia ja tavoitteita ja keinoja, millä niihin päästään. Sekä mikä olisi Jäälin keskustaan sopivaa rakentamista. Jokaista ryhmää ohjasi Ympäristö- ja yhdyskuntapalvelujen asiantuntija.

Illan aikana löydettiin Jäälin alueelta paljon hyviä ja huonoja paikkoja. Ryhmätyöt vedetään yhteen ja tulokset tulevat esille nettisivuille. Linkki tuloksiin ilmoitetaan yhteistyöryhmän jakelulistalla oleville.

Tulokset esitellään loka- marraskuun suunnittelutilaisuudessa, jossa jatkekaan aiheen edelleen työstämistä.

7. Seuraava suunnitteluilta ja yhteistyöryhmän kokous.
Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

8. Kokouksen päättäminen.
Yhteistyöryhmän puheenjohtaja kertoi loppupuheenvuorossaan, että Jäälin alueella haetaan kaupunkimaista rakennetta ja tiivistämistä Oulun keskustaan päin. Samalla kehitetään kulkuyhteyksiä. Puheenjohtaja esitti kiitokset kaupungin viranhaltijoille. Suunta on oikea, kun kuullaan asukkaita ja suunnittelu lähtee asukkaiden toiveista käsin. Suunnitteluun toivotaan kaikkien jääliläisten panosta. Yhdessä tekemällä Jäälistä saadaan edelleen kasvava ja kaikkia miellyttävä paikka asua ja elää. Toivotaan siis jääliläisten olevan innokkaina mukana seuraavissakin suunnittelutilaisuuksissa.