2015 4 Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio. - Muistiot - Jäälin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015 4 Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio.

Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Keskiviikkona 9.12.2015 kello 18.00 – 20.00
Paikka: Laivakankaan koulu
Läsnä: Kaarlo Nurmiranta, puheenjohtaja, asukas
Taimo Viitala, asukas
Kari Hildén, asukas
Riku Särkimäki, asukas
Birger Ylisaukko-oja, Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys ry, asukas
Sirpa Tikkala, yhdyskuntalautakunnan jäsen, asukas
Alma Lämsä, asukas
Pentti Haapea, asukas
Arttu-Pekka Alaperä, asukas
Miia Latvala, Jäälin Asukasyhdistys ry, asukas
Elina Juntunen, asukas
Juhani Liikko, asukas
Antero Manninen, asukas
Anja Muhojoki, asukas
Sari Järvi, asukas
Mari Kukkonen, asukas
Kalevi Kuha, asukas
Ijäs Sirkka, asukas
Titta Tiri-Luukkonen, Jäälin ja Laivakankaan koulujen kotikoulutoimikunta, asukas
Lauri Valkama, sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen, asukas
Jari Jokela, asukas
Päivi Hassi, asukas
Pentti Hassi, asukas
Ismo Karhu, asukas
Raimo Mykkänen, asukas
Hannu Pohjanen, asukas
Paula Kiuttu, asukas
Ritva Vesa, asukas
Tauno Vesa, asukas
Jari Laru, asukas
Asukas
Pasi Timonen, Laivakankaan koulu
Mervi Holster-Hemmi, asukas
Minna Mustonen, asukas
Risto Lohi, asukas
Jarmo Järvelä, Tilakeskus, Ouka
Anne Olsbo, Juho Peltoniemi, Antti Määttä, Sisko Repola, Hanna Pöytäkangas, Tuuli-Maria Luukkonen, Taneli Hiltunen ja Anita Koivikko, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Ouka

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Jääli nyt ja huomenna –osa 2.
Kaavoitusarkkitehti Juho Peltoniemi esitteli Laivakankaan koulun asemakaavamuutoksen.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa Laivakankaan koulun tonttia pohjoiseen päin. Kaupunginhallituksen 16.2.2015 § 83 hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 1.12.-31.12.2015 välisen ajan. http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/ajankohtaista/-/asset_publisher/2fVr/content/asemakaavan-muutoksen-vireilletulo-ja-asemakaavan-muutosluonnos-laivakankaankoulu-564-2272

Juho esitteli 22.4.2015 pidetyn yleisötilaisuuden tuloksista laaditun yhteenvetokartan.
Osallistujat jaettiin 7 ryhmään suunnittelemaan tulevaisuuden Jääliä. Unelmakartan avulla ryhmissä laadittiin yhteiset suunnitelmat tarkastelualueista. Samalla arvioitiin yhdessä tehdyn suunnitelman hyötyjä ja haittoja.

Jäälin suunnittelu jatkuu kaavaprosessina. Tarkastelussa ovat Jäälin keskustan ja urheilualueen alueet. Uusi yleisötilaisuus tullaan järjestämään ensi vuoden puolella . Tämän illan tilaisuuden suunnitelmat tulevat nähtäväksi http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/suunnitelmat-ja-hankkeet

Oulun kaupungin Tilapalveluista projektipäällikkö Jarmo Järvelä esitteli Jäälin monitoimitalon eli Laivakankaan koulun laajennussuunnitelmia. Esitysmateriaali on sähköpostin liitteenä.

5. Kouluverkko.
Yhteistyöryhmä on ottanut kantaa Kiimingin lukion säilyttämisen puolesta.
Samoin on otettu voimakkaasti kantaa Jäälin kouluhankkeen viivästyttämistä vastaan. Asioitu suoraan päättäjien kanssa.

6. Laajakaistahanke.
Laajakaistahanke on ollut pysähdyksissä, mutta asiaa ei ole haudattu, vaan siihen palataan.

7. Yhteisötoiminnan toimintaraha vuodelle 2016.
Yhteisötoiminnan alueellinen toimintaraha on tarkoitettu Oulun kaupungin suuralueilla tapahtuvaan kuntalaistoiminnan tukemiseen. Toimintarahaa voivat hakea suuralueen toimintaan osallistuvat, voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt (esim. vanhempaintoimikunnat, asukasryhmät).
Toimintaraha vuodelle 2016 on haettavana 1-31.12.2015 välisenä aikana. Hakemukset on toimitettava hakuajan viimeiseen päivään klo 16 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan avustukset. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminnan avustukset). Linkistä löytyy Lisätietoja, hakuohje, sekä haku- ja raportointilomakkeet
8. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2016.
Puheenjohtajaksi valittiin Kaarlo Nurmiranta. Yhteistyöryhmän työvaliokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan myöhemmin.

9. Muut ajankohtaiset asiat.
Muita ajankohtaisia asioita ei ollut.

10. Seuraava kokous.
Jäälin suuralueen yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 27.1.2016 kello 18.00 Laivakankaan koululla. Asialistalla mm. alueellisen toimintarahan jakamisesta esityksen tekeminen Lähidemokratiatoimikunnalle.

11. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.15.