2016 1 Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Jäälin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2016 1 Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Keskiviikkona 27.1.2016 kello 18.00-19.00.
Paikka: Laivakankaan koulu
Läsnä: Kaarlo Nurmiranta, puheenjohtaja
Pasi Mäkikyrö
Kari Tiri
Birger Ylisaukko-oja
Sirpa Laitala, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Vuoden 2015 toimintarahan käyttö.
Edellisen vuoden toimintarahan saajat ovat raportoineet toimintarahan käytöstä. Varsinkin kotikoulutoimikunnan toiminta on aktivoitunut toimintarahan myötä.

5. Vuoden 2016 alueellisen toimintarahaesityksen tekeminen lähidemokratiatoimikunnalle.
Toimintarahaa on jaossa 3627 euroa. 0,70 euroa x 5181 asukasta.
Hakemuksia on tullut määräaikaan mennessä 10 kpl yhteensä 7402 euroa.

Sähköpostin liitteenä on yhteistyöryhmän tekemä esitys toimintarahan jaosta.

Toimintarahan jaosta tehty esitys menee Oulun kaupungin lähidemokratiatoimikunnan päätettäväksi. Kokous on 22.2.2016. Siitä noin kolmen viikon kuluttua toimintarahat ovat saajien tileillä.
6. Lasten ja nuorten ajankohtaiset asiat.
Alueen toimijat yhdistävät voimavaransa ja järjestävät yhteisen koko perheen tapahtuman keväällä Laivakankaan koulun alueella.

Kouluasiassa odotetaan investointiohjelman vahvistamista, jolloin selviää hankkeen aikataulu.


7. Oulun raadit 2016. Torinrannan alueen kehittäminen ja kouluverkkosuunnitelmat.

Kouluverkkoselvitykseen liittyvä kuntalaiskysely on auki
Oulun kaupunginvaltuusto päätti osana talousarviokäsittelyä 7.12.2015 kouluverkkoa koskevan selvityksen laatimisesta. Kouluverkkoselvitys tulee tuoda päätettäväksi maaliskuuhun 2016 mennessä.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti selvityksessä tulee esittää erilaisia vaihtoehtoja, joilla turvataan alakouluikäisille lähikoulu, yläkouluikäisille aluekoulu ja siirrytään asteittain kohti tiivistettyä lukiomallia. Vapautuneita tiloja hyödynnetään mm. perusopetuksessa. Muutoksilla vältetään oppilasmääräkasvun edellyttämiä erillisinvestointeja vuoteen 2025 mennessä.
Kuntalaisten näkemykset huomioon

Kouluverkkoselvityksen vaihtoehtojen pohjaksi halutaan saada laajasti oululaisten mielipiteitä. Sivistys- ja kulttuuripalvelut on avannut kouluverkkoselvitykseen liittyvän sähköisen kuntalaiskyselyn. Kysely on avoinna 29. tammikuuta saakka.

Kyselyssä vastaaja saa kertoa oman mielipiteensä siitä, mitkä asiat ovat perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisessä tärkeintä. Kuntalaisten näkökulma otetaan huomioon kouluverkkoselvityksen vaihtoehtojen laadinnassa. Kouluverkkoselvitykseen liittyvään kyselyyn pääsee vastaamaan Oulun kaupungin verkkosivujen kautta.
Neljä Oulun Raatia ja Facebook-chat
Kouluverkkoselvitykseen liittyen oululaisille järjestetään helmikuussa neljä Oulun Raati -tapahtumaa eri puolilla kaupunkia.
Tilaisuudet ovat klo 18-20:
10.2. Kiimingin lukiossa
11.2. Oulunsalon lukiossa
23.2. Haukiputaan lukiossa
24.2. Oulun Lyseon lukiossa. Videoidaan Oukan nettisivuille. Tilaisuudessa on viittomakielen tulkkaus.
Oulun Raati -tapahtumissa esitellään muun muassa kuntalaiskyselyn tulokset ja kouluverkkoselvityksen alustavat vaihtoehdot.
Kuntalaiset voivat keskustella kouluverkkoselvitykseen liittyvistä asioista keskeisten valmistelevien henkilöiden kanssa myös Facebook-chatin avulla tiistaina 1.3.2016 klo 18-19.30. Kuntalaisten kanssa ovat chattailemassa Oulun kaupungin Facebook-sivustolla sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Matias Ojalehto, sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori ja lukiojohtaja Pekka Fredriksson.
Kouluverkkoselvitykseen liittyvä valtuustoseminaari on maanantaina 1. helmikuuta. Kouluverkkoselvityksen loppuraportti valmistuu helmi-maaliskuun taitteessa.
Kouluverkkoselvitykseen liittyvä materiaali kootaan Oulun kaupungin verkkosivuille osoitteeseen:
www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/kouluverkkoselvitys
Torinrannan suunnittelu
Lisäksi järjestetään Oulun raati 9.2. kello 18-20 Oulun kaupungin teatterin lämpiössä aiheena Torinrannan alueiden suunnittelu. Videoidaan Oukan nettisivuille ja tilaisuudessa on viittomakielen tulkkaus.
8. Laajakaistahankkeen tilanne.
Kaarlo Nurmiranta on käynyt neuvotteluja Soneran kanssa, josko Sonera innostuisi mukaan yhteishankkeeseen Oulunseudun Laajakaistan eli Olkan kanssa laajakaistaverkon saamiseksi alueelle.
28.1. Kaarlo Nurmiranta tapaa Soneran verkko-operaattori -liiketoiminnan johtoa,
tarkoituksena esitellä jääliläisten toive kuituverkosta sekä kuulla Soneran uudesta "Avoin verkko"-avauksesta ja sen mahdollisista vaikutuksista Jäälin kuiduttamistavoitteeseen.
9. Muut ajankohtaiset asiat.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2016.
Ajankohtaisia asioita Jäälin alueella ovat: Kaava-asiat, laajakaista, kouluverkko, Jäälin alueen vesistöt, joukkoliikenne. Toimintasuunnitelman vuosiosuus päivitetään ja esitetään seuraavassa kokouksessa hyväksyttäväksi.
Kokoustiedottamiseen mietitään uusia menetelmiä (FB mm.?) ja muu julkisuus.
Kokouksiin on saatava aina aiheisiin liittyvä "vetonaulapuhuja".

10. Seuraava kokous.
Seuraavan kokouksen aika ilmoitetaan myöhemmin.

11. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00.