2013 - 1 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 5.2.2013, muistio - Muistiot - Kellon suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 - 1 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 5.2.2013, muistio

Kellon suuralueen yhteistyöryhmän aloittava kokous

Aika: 5.2.2013, klo 18:00-19:30


Paikka: Kellon koulu

Osallistujat:
Liisa Koskela
Juhani Kemi
Soila Riutta
Reino Alakiuttu
Tuula Pitkänen
Eero Alakiuttu
Sakari Rekilä
Marjatta Tiri
Outi Ervasti
Aino Kiimakaa
Jouko Väyrynen
Simo Similä
Kaisu Luokkanen
Reijo Tiri
Aarne Kiimamaa
Lassi Kalleinen
Esa Aalto
Nina Himsworth


Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan esittely
Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Nina Himsworth esitteli aluksi kuntalaisvaikuttamista ja yhteisötoimintaa.

Toiminnan tavoitteena on saada asukkaat osallistumaan ja vaikuttamaan elinympäristöään ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Toiminta rakentuu suuralueilla toimivien yhteistyöryhmien ympärille. Yhteistyöryhmät ovat kaikille avoimia alueellisia vaikuttajaryhmiä, joissa on mukana mm. asukkaita, kolmannen sektorin yhdistysten ja järjestöjen edustajia, julkisten ja yksityisten palvelujen edustajia ja luottamushenkilöitä.
Yhteistyöryhmän tehtäviä on mm. tiedottaminen alueen asioista asukkaille, toimijoille, päättäjille ja kaupungin hallinnolle, käsitellä suuralueen tai tarvittaessa koko kaupungin ajankohtaisia asioita, antaa lausuntoja valmistelussa olevista asioista, tehdä aloitteita ja kannanottoja, järjestää tarvittaessa tiedotus- / keskustelutilaisuuksia, lisätä yhteisöllisyyttä ja kehittää vuorovaikutusta alueen eri toimijoiden kesken. Lisäksi yhteistyöryhmä vastaa kaupungin myöntämän toimintarahan käytöstä.

Yhteistyöryhmän toiminta on kaikille avointa ja siihen voi liittyä mukaan ympäri vuoden.
Kokouksessa heräsi keskustelua vaikutusmahdollisuuksista, ja yhteydenpitämisestä virkamiesten kanssa.

Yhteistyöryhmän toimintaraha
Vuoden 2013 toimintaraha päätetään 18.2.2013 pidettävässä lähidemokratiatoimikunnan kokouksessa. Lähidemokratiatoimikunta valittiin maanantaina 28.1. olleessa kaupunginhallituksen kokouksessa.
Viime vuonna yhteistyöryhmän toimintaraha oli 0,70 euroa/alueen asukas.
Raha on tarkoitettu suuralueen tapahtumiin ja toimintoihin, ja sen käytöstä päättää suuralueen yhteistyöryhmä.
Toimintarahan käytöstä voi lähettää hakemuksia / esityksiä Ninalle. Esitykset käsitellään seuraavassa yhteistyöryhmän kokouksessa. Hakemus saa olla vapaamuotoinen (kuka hakee, mihin tapahtumaan / toimintaan, milloin tapahtuma on, kenelle tapahtuma on suunnattu, paljonko haetaan).

Asukastupatoiminta
Oulussa toimii tälle hetkellä 15 asukastupaa. Asukastupia pyörittävät kolmannen sektorin toimijat, yleensä asukasyhdistykset. Yhdistys vastaa tuvan jokapäiväisestä toiminnasta. Asukastuvat ovat asukkaiden ”olohuoneita”, yhdessä tekemisen paikkoja. Tarkoituksena on, että alueen asukkaat ja yhdistykset voivat järjestää asukastuvan tiloissa toimintaa. Kellon suuralueelle on perustettu Kellon asukasyhdistys, jonka tarkoituksena on alkaa pyörittää asukastupatoimintaa. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Liisa Koskela.
Asukastupatoiminnasta tehdään kaupungin kanssa kumppanuussopimus. Kaupunki tarjoaa asukastupatoiminnalle puitteet (tilavuokra, sähkö, lämmitys, vesi, tietokoneita, Internet-yhteys). Lisäksi toiminnalle myönnetään yhteisötoiminnan avustusta (vuonna 2012 asukastupien toiminnasta vastaavalle asukasyhdistykselle avustus oli 3 500 euroa / yhdistys).

Asukastupatoimijoiden tapaaminen keskiviikkona 13.2.2013 kello 18.00 Kirkkotorin koulutuskeskuksessa, Asemakatu 5.
Tilaisuudessa avataan Oulun palvelumallia 2020 ja keskustellaan asukastupien tulevaisuudesta. Tilaisuuteen ovat tervetulleita asukastupatoiminnasta kiinnostuneet ja siinä jo toimivat vapaaehtoiset.
Kokouksessa tapaamiseen ilmoittautui heti mukaan kuusi osallistujaa.

Kansankäräjät
Kansankäräjät on uusi toimintamuoto. Kansankäräjien tehtävänä on vahvistaa kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista kunnan pitkän aikavälin tavoitteisiin ja palvelujen järjestämiseen (aiheena voi olla esim. talousarvio tai kaupunkistrategia). Tänä vuonna aiheena kansankäräjillä on Oulun palvelumalli 2020. Kansankäräjien puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen.
Kansankäräjiä varten Oulu on jaettu neljään alueeseen. Kellon suuralue kuuluu pohjoiseen alueeseen yhdessä Haukiputaan, Pateniemen, Puolivälinkankaan ja Kaijonharjun suuralueiden kanssa. Pohjoisen alueen kansankäräjät ovat 21.3. Ritaharjun koululla, mutta tilaisuuksiin saa osallistua myös muilla alueilla.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Simo Similä.
Varapuheenjohtajaa ei vielä valittu.
Yhteistyöryhmän kokousten valmistelijana ja sihteerinä toimii Nina Himsworth.


Kellon suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous on 9.4. klo 18 Kellon koululla. Kokouksessa käsitellään Palvelumalli 2020–raporttia ja alueellisen toimintarahan käyttöä.