2013 - 2 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 11.3., muistio - Muistiot - Kellon suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 - 2 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 11.3., muistio

Haukiputaan suuralueen ja Kellon suuralueen yhteistyöryhmät (YTR) yhteiskokous
Pöytäkirja

Aika: 11.3.2013 18:00-20:30

Paikka: Haukiputaan kunnanviraston valtuustosali

Läsnä (32): Tauno Yliniemi, Aarne Vuononvirta, Esko Olkoniemi, Kaarina Torro, Irja Lahdensivu, Terttu Kuusela, Sirpa Ervasti, Aarno Ervasti, Seppo Voutilainen, Johannapiritta Huovinen, Pentti Lahdensivu, Lilja Soronen, Kaarina Nisula, Matti Nisula, Taisto Tammela, Pertti Vuolteenaho, Lauri Kuurola, Juhani Kemi, Reijo Tiri, Sakari Rekilä, Marjatta Tiri, Maarit Rekilä, Simo Similä, Liisa Koskela, Kaisu Luokkanen, Jorma Kivimäki, Mirja Vehkaperä, Marjatta Kärkkäinen, Tuomo Kärkkäinen, Hannes Kortesalmi, Raija Seppänen, Hannu Liljamo

1. Yleistä suuralueen yhteistyöryhmästä
Lähidemokratiatoimikunta 18.2.2013 - alueellinen toimintaraha (0,70€/asukas):
• Haukiputaan suuralueella (2011) asukkaitta 12818 toimintaraha 8973€
• Kellon suuralueella (2011) asukkaita 6176 toimintaraha 4323€
Toimintarahaa voidaan hakea vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan yhteistyöryhmän esittelijälle ja koordinaattorille Nina Himsworth nina.himsworth@ouka.fi ja yhteistyöryhmän puheenjohtajalle. Toimintaraha on tarkoitettu suuralueen tapahtumiin ja toimintoihin. Toimintarahaa ei myönnetä hankintoihin. Toimintarahan jaosta päättää suuralueen yhteistyöryhmä.

2. Oulun 2020 palvelumalli
Kävimme keskustellen palvelumallia läpi pyrkien löytämään vaikutukset Haukiputaalla ja Kellossa.
HYVINVOINTIPALVELUT
Yleisiä huomioita:
• 10% asukkaista tuottaa 80% terveydenhoitokuluista
• sähköisiä palveluita pyritään kasvattamaan 10% -> 30% 2018 mennessä
• tavoitteena terveyskeskusten aukioloaikojen pidentäminen
Sähköisille palveluille pitää olla myös vaihtoehto hoitaa palvelu ilman sähköistä palvelua vrt. ikäihmiset, vammaiset jne… (kannanotto).
Terveyskeskusten aukioloajoista huomioitiin että työssä käyville työterveyspalvelut toimivat. Aukiolojen pidentäminen (18.00 tai 20.00) on hyvä asia ja palvelee mm. perheitä ja henkilöitä, jotka tarvitsevat avustajaa terveyskeskuskäynneille. (kannanotto)
Käytiin pitkä keskustelu ongelmista saada terveyskeskuksesta vastaanottoaikaa. Samoin koettiin että tapauskohtaisesti yhteispäivystyksessä on tilanteita, joissa on kohtuutonta odottamista huomioimatta odottajan tarve saada apua pikaisestikin.
Terveyskeskusten ristiinkäyttöä ehdotettiin kun aikaa varattaessa omassa terveyskeskuksessa ei löydy aikoja, mutta jossakin muussa löytyy, pitäisi olla mahdollista ohjata sinne, jos ajanvaraaja kykenee sinne menemään. Näin saataisiin painetta tasoitettua Oulun eri terveyskeskuksissa (kannanotto).
1. Vaihtoehto
* Terveyskeskus Haukiputaalla kuten nyt

2. Vaihtoehto (8 Hyvinvointikeskusta)
* Haukiputaalla hyvinvointikeskus

3. Vaihtoehto (4 Hyvinvointikeskusta)
* Haukiputaalla hyvinvointiasema – neuvolapalvelut, suun terveydenhuolto (koulut)
* Hyvinvointikeskus Ritakummussa, joukkoliikenne ongelmat

Vallitsi yksimielisyys vaihtoehto 3 mahdottomuudesta. Vaihtoehdossa 3 ovat suuret investoinnit perustaa hyvinvointikeskus mm. Ritakumpuun. Haukiputaalla terveysasema on olemassa eikä vaadi suuria investointeja. Päätettiin kannanotossamme huomioida että Haukipudas ja Kello ovat kasvualueita ja vähintäänkin nykyisenlainen terveyskeskus Haukiputaalla on oltava. Laitetaan mukaan palveluja, joita Haukiputaalla tarvitaan. Sosiaalitoimiston voisi siirtää Ukonkaivoksen teollisuusalueelta Simppulan hyvinvointikeskukseen (kannaotto).
On ilmennyt että Haukiputaan terveyskeskusta ollaan muuttamassa vain pitkäaikaispotilaille. Akuutit tapaukset ohjataan aina Ouluun. Vaarana on että työntekijät siirtyvät muualle koska kaikki nuoret työntekijät eivät halua keskittyä vain pitkäaikaissairaiden hoitoon (kannanotto nykytilasta).

SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
Vuoden 2013 alusta on perustettu Oulu-opisto, johon ovat yhdistyneet Oulu-opisto, Kiiminkijoen opisto ja Oulunsalon kansalaisopisto. Yhdistyneiden toiminta jatkuu kuten ennen yhdistymistä. Teatterikuopan olemassaolo on taattava (kannanotto).
Haukiputaan koulu (alakoulu) siirtyy uuteen rakennukseen (rakenteilla)
Haukiputaan koulu (yläkoulu nykyinen) puretaan, uusi rakennus riippuen valituksesta. Käsitys oli että Temotekin tekemään valitukseen markkinaoikeuteen saadaan päätös ennen kesäkuuta jolloin rakentamisen valtio-osuus olisi taattu. Nykyisen Haukiputaan koulun rakennuksesta ei ole vielä tehty päätöksiä sen jälkeen kun koulu on muuttanut uuteen rakennukseen.

1. Vaihtoehto
* luovutaan Hukanpesän (luovuttu jo?, yksityinen) ja osin Suo-Ukon päiväkodin tiloista
* Hietalanmäen koulu luovutetaan varhaiskasvatukseen
* Lukioon 50-60% sisäänotto
* uimarantaverkostoa karsitaan maltillisesti
* Haukiputaan keskusurheilukentän investointi (mahdollinen)

2. Vaihtoehto
* luovutaan Hukanpesän (luovuttu jo?, yksityinen) ja osin Suo-Ukon päiväkodin tiloista
* Lukioon 50-60% sisäänotto
* uimarantaverkostoa karsitaan

3. Vaihtoehto
* luovutaan Hukanpesän (luovuttu jo?, yksityinen) ja osin Suo-Ukon päiväkodin tiloista
* Haukiputaan työpajat lopetetaan, kaikki työpajat keskitetään Oulun keskustaan
* Hietalanmäen koulu luovutetaan varhaiskasvatukseen
* Lukioon 50-55% sisäänotto
* lakkautetaan Kellon kirjasto
* uimarantaverkoston runsas karsiminen

Keskusteluissa ei löydetty perustelua miksi Kellon kirjasto pitäisi lopettaa. Kustannukset Kellon kirjastosta ovat vähäiset. Kirjastolla on suuri merkitys Kellon suuralueen lähipalveluihin etenkin nuorille ja lapsille, jotka eivät voi hakeutua kaukana olevaav kirjastoon. Emme hyväksy Kellon kirjaston lopettamista. (kannanotto). Lisätään ehdotus kirjaston saamiseksi Kivinimen uuteen kouluun.
Uimarantaverkoston karsimisilla ei nähty saatavan merkittäviä säästöjä. (kannanotto)
Haukiputaan työpajojen lopettamiset ja työpajojen keskittämiset Oulun keskustaan eivät olisi osoitus nuorisomme tukemisesta. Haukiputaan työpajojen jatkuminen on taattava. (kannanotto)
Hietalanmäen koulun lopettamista ei hyväksytä, koska 1-2 lk.laiset ovat ihanteellisessa ja turvallisessa paikassa saadakseen aloittaa siinä koulunsa. Olisi aivan liian iso harppaus "suureen maailmaan" eli yhtenäiskouluun Kelloon siirtyminen (kannanotto).

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT
• joukkoliikenteestä tehdään 2014 selvitys
Hinnoittelua on laskettava ja aikatauluja on parannettava jotta joukkoliikennettä käytettäisiin enemmän (kannanotto).

3. Haukiputaan nuorten kesätyöllistämisestä ja kerhojen loppumisesta

Haukiputaan 4H maksoi palkkaa viime vuonna 78 henkilölle, joista 75 oli nuoria, Kesätyöntekijöitä (15 – 17v) ympäristötöihin oli 25-30 ja kerhonohjaajia 40. Kerholaisia kylillä oli n. 200 ja kokoontumiskertoja yli 500, joista kertyi kerhossa käyntejä kaikkiaan 4022. Haukiputaan työnhakijat ry on kesäisin työllistänyt 4-6 nuorta (15 – 17v) ympäristötöihin. Heidän ohjaajansa on samalla työllistynyt. Haukiputaalainen viherosuuskunta on myös osallistunut Haukiputaan ympäristötöihin. Edellä kerrottu toiminta on perustunut Haukiputaan kunnan sopimukseen tuntiveloituksena ostaa kesäisin ympäristötöitä. Uuden Oulun myötä Oulun tekninen liikelaitos (TEKLI) on palkkaamassa arviolta 20 vähintään 17-vuotiasta nuorta ympäristötöihin. TEKLI ei voi työllistää 15-17- vuotiaita Oulun kaupungin kesätyösetelillä. Näistä johtuen Haukiputaan 4H, Haukiputaan työnhakijoiden ja viherosuuskunnan toiminta kesätyöllistämisessä loppuu ja samalla Haukiputaan 4H ympärivuotinen kerhotoiminta. Ei ole myöskään tiedossa kuka tulisi huolehtimaan Kultasimpun Puutarhaterapiapihasta jos Haukiputaan 4H ei voi pihasta huolehtia.

Hannes Kortesalmi, Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja, pyysi Hannu Liljamoa kirjelmöimään asiasta Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunnalle jotta asia voidaan ottaa johtokunnassa käsittelyyn. Hannu Liljamo lupasi kirjelmöidä asiasta. HUOM! Kirjelmä on toimitettu ja johtokunnasta on oltu yhteydessä Hannu Liljamoon ja Haukiputaan 4H Eija Ollilaan.
4. Pohjois-Pohjanmaan TE- keskuksen Haukiputaan toimipisteen lakkauttamisesta kesäkuussa 2013
On ilmennyt että Haukiputaalta ovat mahdollisesti kesäkuussa 2013 loppumassa työvoimapalvelut ja työvoimapalvelut siirtyisivät Ouluun Torikadulle. Päätöksen tekee ELY. Lakkauttaminen tulisi suuresti vaikuttamaan nuorten työnhakuun ja asiointiin työvoimatoimistossa. Kokouksessa mukana olleet valtuutetut kertoivat että Oulu ei voi estää Haukiputaan toimipisteen lakkauttamista. Jos Haukiputaalla olisi yhteispalvelupiste niin sinne voitaisiin perustaa työnhakijoille palvelupiste työnhakuun. Hannu Liljamo on tehnyt aloitteen (www.aloiteoululle.fi) työvoimapalvelujen säilymisestä Haukiputaalla. Yhteispalvelupisteen yhteyteen olisi luontevaa perustaa myös Haukiputaan asukastupa.
(Yhteispalvelupisteen perustamisesta kannanotto)
5. Kannanotto Oulun 2020 palvelumallista
Kokous päätti että annamme suuralueiden yhteisen kannanoton Oulun kaupunginhallitukselle Oulun 2020 palvelumallista.