2013 - 3 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 9.4., muistio - Muistiot - Kellon suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 - 3 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 9.4., muistio

Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 9.4.2013, klo 18.00 - 19.20

Paikka: Kellon koulu

Osallistujat:
Liisa Koskela
Tuula Pitkänen
Aino Kiimamaa
Simo Similä
Aarne Kiimamaa
Aino Verronen
Eila Koskela
Timo Haapalainen siht.
Timo Kuusijärvi
Pirjo Laitila


Yhteistyöryhmän puheenjohtaja Simo Similä toivotti osallistujat tervetulleeksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin Timo Haapalainen.

Yhteistyöryhmän toimintaraha
Keskusteltiin yleisellä tasolla toimintarahan jakoperusteista, oltiin sitä mieltä että toimintarahaa kannattaisi kohdentaa myös yleisemmälle tasolle esim. Kello/Haukipudas tutuksi kiertue ja liikuntalajit tutuksi. Toimintarahahakemuksia neljä; Puollettiin Kellon Kiviniemen Asukasyhdistys ry:n lastenhiihtokilpailujen, Kellon Suuralueen Asukasyhdistys ry:n rusettiluistelun ja Asemaperän tapahtumien hakemuksia. Kellon Rauhanyhdistyksen tapahtumien avustuksen suuruudesta voivat päättää yhteistyöryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri Nina Himsworth.
Koivuhaan puutavara hankintaa koskeva hakemus tulisi osoittaa Haukiputaan yhteistyöryhmälle.

Asukastupatoiminta
Kellon suuralueen asukasyhdistys ry:n puheenjohtaja Liisa Koskela kertoi asukastupatoiminnasta ja toiminnan tavoitteista.

Kellon suuralueen yhteistyöryhmä
Huolta aiheuttaa kirjaston lakkauttaminen ja asiaan liittyvät huhut.
Kellon Asematielle pitäisi saada alueen asukkaiden mielestä valaistus turvallisuutta parantamaan.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Tuula Pitkänen