2014 - 1 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 4.2.2014, muistio - Muistiot - Kellon suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 - 1 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 4.2.2014, muistio

Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: 4.2.2014 klo 17:00

Paikka: Nuorisoseuran talo / asukastupa, Kellontie 272, 90820 Kello.


1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17:10.


2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Simo Similä (pj.), Erwin Fischer, Seppo Isohookana, Hannes Kortesalmi, Eila Koskela, Liisa Koskela, Mauri Kuivala, Timo Kuusijärvi, Sirkka-Liisa Määttä, Tuula Pitkänen, Aino Verronen, Kaisu Luokkanen, Nina Himsworth (siht.)


3. Kellon yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2014
Kellon yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Simo Similä ja varapuheenjohtajaksi valittiin Tuula Pitkänen.


4. Kellon toiminta-avustushakemukset 2014
Tutustuttiin tulleisiin toiminta-avustushakemuksiin. Hakemuksia oli tullut yhteensä seitsemän kappaletta, 5202 euron edestä. Toiminta-avustusta voidaan myöntää yhteensä 4323 euroa. Useammassa hakemuksessa haettiin avustusta Kellon Rantapäivien järjestämisen eri tapahtumiin. Todettiin, että Rantapäivät on hyvä yhteisöllinen tapahtuma, ja tätä tulee avustaa. Koska avustuksia kuitenkin haettiin enemmän kuin mitä rahaa on myönnettävänä, päätettiin olla avustamatta Rantapäiviin liittyvää Kiviniemi-Torinranta risteilyä, koska risteilyn hinta on niin kallis.
Toimintarahaa päätettiin esittää jaettavasti seuraavasti, ja tämä esitetään lähidemokratiatoimikunnalle hyväksyttäväksi:
Annikka Kujala, villiyrttiretki, 305 €
Kellon Kiviniemen asukasyhdistys ry, Kellon rantapäivät, 1000 €
Kellon Kiviniemen asukasyhdistys ry, koti-koulujaoston kahvi-illat, 500 €
Kellon Kiviniemen asukasyhdistys ry, hiihtokilpailut, 1000 €
Kellon suuralueen asukasyhdistys ry, Kellon rantapäivät, 1000 €
Kellon suuralueen asukasyhdistys ry, retki Kemin lumilinnaan, 500 €


5. Yhteistyöryhmän toimintasuunnitelma 2014
Pohdittiin kokouksessa Kellon suuralueelle merkittäviä aiheita, joita voitaisiin vuoden 2014 aikana käsitellä yhteistyöryhmässä. Esille nousivat mm. alueen tiejärjestelyt (erityisesti Kellon koulun alueella, sekä myös Hätälä-Vehkaperän / Leton alueella), poikkeuslupa-asiat, nuorten vaikuttaminen (mitä nuoret haluaisivat viedä eteenpäin, ja mihin haluaisivat vaikuttaa), hyvinvointipalveluiden sähköisten palveluiden kehittäminen, lähiliikenteen muutokset sekä koulukuljetus.
Päätettiin, että Ninalle voi laittaa ideoita siitä, mitä yhteistyöryhmässä voitaisiin käsitellä, ja mistä voitaisiin esim. järjestää keskustelutilaisuuksia. Myös asukastuvalle voi jättää ehdotuksia. Ehdotukset lähetettävä helmikuun loppuun mennessä. Puheenjohtajat ja sihteeri tekevät sitten esityksen toimintasuunnitelmaksi.


6. Mikä tekee alueestasi hyvän elää ja asua?
• Tule kertomaan mielipiteesi; mielipiteelläsi on merkitystä palveluiden suunnitteluun -> koosteet keskusteluista viedään päättäjille huhtikuussa alkavaan talousarviovalmisteluun
• Keskusteltiin kokouksessa siitä, miten tällaiseen kyselyyn saataisiin mahdollisimman laajasti tietoa, ja todettiin, että tarvittaisiin jonkinlainen sähköinen kysely, joka löytyisi heti Oulun kaupungin nettisivujen etusivulta.
• Päätettiin, että Nina laittaa Kellon yhteistyöryhmälle sähköpostilla viestin, jolla kerätään mielipiteitä ja näistä tehdään sitten kooste eteenpäin.


7. Ajankohtaiset ja muut asiat
• Kellon asukastuvan toiminnan aloittaminen
Asukastupatoiminta aloittaa 10.2. Kellon nuorisoseuran talossa, asukastupatoiminnalle on vuokrattu aulatilaa, keittiö, kahviotila ja yksi toimistohuone. Aukioloajat tulevat olemaan klo 9-15, ja myytäväksi tulee kahvia ja pullaa. Monenlaista toimintaa tuvalle suunnitteilla, mm. vaihtopisteen kehittäminen, myyjäisiä (esim. leivonnaisia ja käsitöitä). Asukastuvan toimijat aikovat lähestyä alueen yhdistyksiä ja järjestöjä erilaisten toimintojen järjestämisessä. Asukastuvalle etsitään palkkatukityöllistettyjä työskentelemään keittiöpuolella ja toiminnanohjaaja / tupaemäntä tai –isäntä. Lounaspalvelua aiotaan myös kehittää, tavoitteena on järjestää edullista ruokaa. Asukastuvan toiminnasta aiotaan tiedottaa mm. kauppojen ilmoitustauluilla viikoittain vaihtuvilla tiedotteilla, ja asukastuvan nettisivuilla (vielä työn alla).
• Erwin kertoi, että hän voisi pitää tietokonekursseja, liittyen erityisesti tietoturvallisuuteen. Ehdotus otettiin erittäin innostuneena vastaan. Todettiin, että tietokoneen käytön peruskursseja voisi järjestää erityisesti ikäihmisille, ja lasten vanhemmille puolestaan kursseja, joissa opastettaisiin miten lapsia ja nuoria voi estää pääsemästä kaikkeen Internetissä olevaan tietoon käsiksi. Tuula kertoi, että vanhempaintoimikunnan puolella oli tullut tällaista tarvetta esille.


8. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmä pitää hyvinvointikeskuksen suunnitelmiin liittyvän tilaisuuden keskiviikkona 26.2. klo 17, jonne myös Kellon alueen asukkaat ovat tervetulleita. Paikka tarkentuu vielä.
Kokous päättyi klo 18:30.