2014 - 2 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 8.9.2014, muistio - Muistiot - Kellon suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 - 2 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 8.9.2014, muistio

Aika:  8.9.2014 klo 17:30

Paikka:  Kellon asukastupa (Kellontie 272, 90820 Kello)

1. Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Tuula Pitkänen avasi kokouksen klo 17:34.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Tuula Pitkänen (pj.) Erwin Fischer, Satu Hämeenniemi (poistui 19:30), Tuija Järvelä-Uusitalo (poistui 18:45), Liisa Koskela, Seppo Kuoppala (poistui 18:45), Janne Laukka, Sakari Rekilä, Simo Similä, Nina Himsworth (sihteeri)

3. Kellon alueen katu- ja tiejärjestelyt
• Kokouksessa mukana Oulun kaupungin edustajana tiemestari Seppo Kuoppala.
• Kokouksessa keskusteltiin useista Kellon alueen katuihin ja teihin liittyvistä asioista.
• Esille tuotiin, että Kellon kauppojen kohdalle tarvittaisiin liikenneympyrä. Tiemestari Seppo Kuoppalan mukaan tila on kuitenkin niin ahdas, ettei siihen mahdu liikenneympyrää.
• Todettiin myös, että Vaajatielle tarvittaisiin kevyen liikenteen väylä. Seppo Kuoppala kertoi, että Vaajatien varteen on tulossa pyörätie. Suunnittelu on tarkoitus tehdä vuosina 2014–2015, varsinaisesta työn aikataulusta ei ole vielä tietoa. Letonrannan rakentamisen myötä myös tämän rakentamisen pitäisi edistyä.
• Vaajatiellä olevan jyrkän mutkan kohtaa on tarkoitus kaavamuutoksen myötä muuttaa. Jossain vaiheessa tehdä kevyen liikenteen väylä, joka yhdistäisi laajemmin kevyen liikenteen väyliä.
• Tasa-arvoisia risteyksiä käytetään (mm. Vaajatiellä), koska ne hidastavat liikenteen vauhtia.
• Kysyttiin voitaisiinko päiväkodin alueelle laittaa lapsista varoittava varoituskyltti. Seppo Kuoppala totesi, että varoituskylttien käytön suhteen ollaan ”tarkkoja”, koska kylttien teho vähenee, jos niitä on paljon. Lapsimerkkejä kyllä käytetään koulujen ja päiväkotien läheisyydessä.
• Asukasyhdistys on tehnyt aloitteen suojatiestä Kiviniementien yli. Suojatie yhdistäisi pyörätiet. Aloite kuuluu Ely-keskukselle, koska kyseessä on valtion tie.
• Tuotiin esille, että Virpiniementie on vaikea ylittää, jos asuu toisella puolella kevyen liikenteen väylää. Tästä on myös tehty aloite Ely-keskukselle.
• Haukiputaan alueen katuja ja teitä koskeva turvallisuussuunnitelma on tehty viimeksi vuonna 2009, ja sitä käytetään perustana, kun mietitään turvallisuushankkeita yhdessä ELY:n kanssa.
• Kukkukujalle tarvittaisiin katuvalot. Seppo vastasi, että tämä pyritään korjaamaan peruskorjauksen yhteydessä.
• Keskusteltiin Piltonpolun ja Pilkkipolun liikenteestä, molempia teitä käytetään uimarannalle ajamiseen, vaikka teitä ei ole tähän tarkoitettu.
• Nikintien ja Kellonkaupantien varsille on suunniteltu kevyen liikenteen väylät. Rakentaminen jo käynnissä.
• Kylätielle tehdään perusparannus, jolloin kevyenliikenteen ja ajoneuvoliikenteen väylät selkeytyvät. Työt näiden suhteen aloitetaan koulun valmistumisen jälkeen.
• Takkurannantien turvallisuudesta on huomautettu, tien varrella kulkee lapsia pyörillä. Seppo selvensi, että Takkurannantie on valtion tie, ja kaava-alue loppuu Alamäki- ja Ylämäkiteihin, joiden jälkeen alkaa haja-asutusalue.
• Holstinmäellä olevan Parkkirinteentien ja Siika-ahontien välisellä kevyenliikenteenväylän lopussa on n. 5 metrin soratiepätkä, johon tarvittaisiin päällyste.
• Kissankujan leikkipaikan sijaintia pidettiin huonona.

4. Asemakaavan muutosehdotus, Kello, Letonranta (ent. Hätälä-Vehkaperä)
• Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijaot julkisesti nähtävillä 29.8.- 29.9.2014
• Yhteistyöryhmän kommentit muutosehdotukseen
• Seppo kertoi, että suunnitelmissa on rakentaa Letonrantaa kahdessa vaiheessa
• Keskusteltiin asemakaavan muutosehdotuksista ja otettiin kantaa seuraaviin asioihin:
 Vaajatien ja Kiviniementien risteykseen tulisi saada liikenneympyrä.
 Kellon Teräsvene ky:tä koskevat suunnitelmat pitäisi tarkistaa ja päivittää. Kaavassa on suunnitelmia meluvalleille, ja kirjoitettu myös pölyhaitasta. Esitettiin kysymyksenä, vieläkö yritys todella toimii, ja ovatko sitä koskevat esitykset asemakaavassa ajan tasalla.
 Toivotaan kiinnitettävän huomiota bioenergian käyttöön ja tuotantoon uudella asuinalueella. Ekologisen kokonaisuuden muodostaminen on tärkeää.
 Onko koulujen ja päiväkotien mitoituksessa otettu huomioon, että viereisellä vanhemmalla asuinalueella tulee tapahtumaan vaihtuvuutta, kun omakotitaloja ostavat yleensä lapsiperheet. Tämän myötä myös lapsien määrä päiväkodeilla ja kouluilla tulee kasvamaan.
 Virpiniementien ja uuden Letonväylän risteykseen tulisi laittaa liikenneympyrä tai liikenteenjakaja. Tämä hidastaisi Virpiniementien liikennettä, jossa ajonopeudet nousevat suoralla tiellä usein liian suuriksi.
 Lisäksi esitettiin kysymys, miten Vaajatie jatkuu uuden asuinalueen jälkeen.

5. Kellon koulun koululaisille välipalaa/välipala-automaatti
• Osalla Kiviniemen koulun ja Kellon yläkoulun oppilaista koulun lounaan ja seuraavan ruokailun välinen aika venyy hyvin pitkäksi.
• Esitettiin, että voisiko yläkoululla olla esim. jonkinlainen välipala-automaatti, josta saisi mm. täytettyjä sämpylöitä ja hedelmiä.
• Kiviniemen koulun iltapäivätoimintaan osallistuville tarjotaan koululla välipala. Esitettiin, että voisiko tämän välipalan tarjota maksua vastaan myös muille koululaisille, vaikka ei osallistuisikaan iltapäivätoimintaan.

6. Ajankohtaiset ja muut asiat
• Liisa kertoi asukastuvan ylijäämäruokakokeilusta, jossa Kellon koululta jäävä ylimääräinen ruoka on tarjoiltu asukastuvalla. Asukastuvan taholta kokeilua ei ole koettu onnistuneeksi mm. siitä syystä, että ruoan hakemisesta tulee kustannuksia, mutta siitä ei saa periä ruokailijoilta mitään korvausta. Lisäksi ongelmalliseksi koetaan se, ettei voida etukäteen tietää, tuleeko koululta kaksi vai 20 annosta ruokaa, ja asukastuvan keittiöllä ei voida ennakoida paljonko ruokaa pitäisi itse valmistaa.
• Liisa kertoi nuorisotoimen puolelta tulleesta kirjeestä, jossa esitettiin huoli Kiviniemen satamassa olevasta rantaosuudesta, jossa nuoret viettävät aikaa. Ranta on usein illanviettojen jäljiltä sotkuinen, ja alaikäiset käyttävät siellä alkoholia. Rantaosuutta suojaa pikku metsikkö, ja siksi paikka on nuorison suosiossa. Sovittiin, että otetaan yhteyttä rantaosuuden omistajaan, ja tiedustellaan olisiko mahdollista esim. harventaa pusikkoa.
• Huolta aiheuttaa myös nuorten hyppiminen Kiviniemen koulun ja päiväkodin katoilta.
• Esitettiin lisäksi, että uimarannalle pitäisi saada pyöräteline, nyt pyörät nakellaan pitkin rantaa.

7. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:59.
Sovittiin, että yritetään seuraavaan kokoukseen saada ELY-keskuksesta edustaja. Kokous pidettäisiin lokakuussa.