2014 - 4 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 2.12.2014, muistio - Muistiot - Kellon suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 - 4 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 2.12.2014, muistio

Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika:  2.12.2014 klo 17:30 – 19:35

Paikka:  Kellon asukastupa (Kellontie 272, 90820 Kello)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:35.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Simo Similä (pj.), Esa Aalto, Erwin Fischer, Timo Haapalainen, Liisa Koskela, Esko Keskitalo, Heli Kynkäänniemi, Janne Laukka, Kaisu Luokkanen, Hanna Pöytäkangas (poistui klo 18:53), Sakari Rekilä, Hanna Sarkkinen (poistui klo 18:53), Maria Toivari, Nina Himsworth (sihteeri).

3. Kellon ajankohtaiset kaavoitusasiat
• Mukana kokouksessa yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Hanna Sarkkinen ja kaavoitusarkkitehti Hanna Pöytäkangas
• Hanna Sarkkinen esitteli aluksi yleisesti tahoja, jotka käsittelevät rakentamiseen ja kaavoittamiseen liittyviä lupia ja suunnitelmia.
o Asemakaava-asiat ja katu- ja vihersuunnittelu käsitellään yhdyskuntalautakunnassa, ja rakennusluvat rakennuslautakunnassa.
o Maankäytön toteuttamisohjelmassa (MATO) 2014–2018 ohjataan mihin rakennetaan missäkin järjestyksessä ja kuinka paljon. Kellon alueella on vuosina 2014–2018 tavoitteena toteuttaa 165 asunnon rakentaminen.
o Kellon osayleiskaavan asiat on siirretty uuden Oulun yleiskaavaan.
o Uusi rakennusjärjestys on tulossa vuonna 2015.
o Letonranta on merkittävä kaava-asia, jota on käsitelty yhdyskuntalautakunnassa. Alueen energiaratkaisu on kysymysmerkki. Paikallinen pienempi energian- ja lämmöntuotantoyksikkö (CHP-voimalaitos) olisi toivottu ratkaisu.
o Takukankaan tuulivoimala-alueelle on kaupungin puolesta annettu kielteinen kannanotto.
o Yksityisteiden auraukseen liittyvien sääntöjen yhtenäistäminen on ollut monivaiheinen prosessi. Valtuusto päätti 1.12.2014 kokouksessaan, että ei siirrytä pisteperusteiseen avustamiseen. Kaupunki jatkaa yksityisteiden aurausta, jos tien pituus on yli 50 metriä ja jos tien varrella on vähintään yksi vakituinen asunto. Tämä talvi mennään vielä vanhojen sääntöjen mukaan.
o Kaikki katulamput on vaihdettava led-lamppuihin. Johtuu EU-säädöksistä. Kyseessä on iso projekti. Ongelmana on led-lamppujen saatavuus, koska nyt koko EU-alueella vaihdetaan lamppuja. Lamput vaihdetaan sitä mukaan, kun on mahdollista. Led-lamppujen käyttö säästää rahaa. Lamppuja on myös mahdollista ohjata sähköisesti, esim. himmentää tarpeen mukaan.
o Kiviniemen koulun kevyen liikenteen väylästä oli tullut Hannalle ennakkokysymys. Ongelmana on, että kevyen liikenteen väylä loppuu kesken kaiken, eikä johda pihaan asti. Hanna oli saanut selville, että kevyen liikenteen väylää ei ole piirretty kaavaan. Hanna kehotti yhteistyöryhmää tekemään asiasta aloitteen.
• Hanna Pöytäkangas kertoi ajankohtaisista kaavoitusasioista.
o Holstinmäen, Syynimaantien ja Hälin kaavat on hyväksytty valtuustossa ja kaavat ovat lainvoimaisia.
o Edelleen vireillä olevia kaavoja ovat Virpisataman ja Letonrannan kaavat.
o Uusia vireille tulleita kaavoja ovat Kalimensuisto 5, Kylätie-Kalimenojankujan risteys ja Vaajatie.
o Kylätie-Kalimenojankujan osalta on nyt saatu mielipiteet ja ehdotusta työstetään.
o Vaajatien kaava on tullut juuri vireille (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut lautakunnassa 11.11.2014), kevyenliikenteen väylälle tarkoitus varata tilaa Vaajatien varteen.
o Letonrannan kaava pyritään saamaan lainvoimaiseksi ensi vuoden alusta. Tontteja saattaa olla haettavissa jo syksyllä 2015. Talojen rakentaminen voitaisiin kuitenkin aloittaa vasta 2016, koska kunnallistekniikka pitää saada tehtyä ensin. Kaavaehdotuksessa Letonrannan itäosaan on varattu tontti yhdyskuntatekniselle huollolle. Tontille on mahdollista sijoittaa esim. alueellinen kaukolämpölaitos. Oulun Energia miettii eri ratkaisuja alueen energiatuotannon ratkaisemiseksi.
• Kaava-asioista löytyy lisätietoja kaupungin nettisivuilta osoitteesta: http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/suunnitelmat-ja-hankkeet
• Kokouksessa keskusteltiin yleisesti kaava-asioista ja esitettiin kysymyksiä.
• Erwin kysyi, miksei kaavaesittelyissä ole esitetty asukkaiden pääsyä eri palveluihin, mitä reittejä pitkin kuljetaan. Hanna Pöytäkangas vastasi, että palvelureittejä on kuvattu kaavaselostuksissa, ja pääsyä palveluihin on tuotu esille. Hanna Sarkkinen vastasi, että kaavojen työstämisessä mietitään pääsyä ja lähestymistä myös kevyen liikenteen näkökulmasta. Varsinkin nykyisin uusilla alueilla tarkastellaan näitä asioita erityisesti kevyen liikenteen näkökulmasta.
• Simo kysyi onko kaukolämpölinjoille varattu tilaa kaavassa. Hanna Sarkkinen vastasi, että ennen yhdyskuntatekniikan rakentamista on päätettävä energia-asia. Ensin on selvitettävä Oulun energian kanta.
• Esa Aalto kommentoi, että Letonrannan energiaratkaisu tehtävä niin edulliseksi ja houkuttelevaksi, että asukkaat haluavat liittyä siihen.
• Simo kysyi miksi poikkeamisluvan hakeminen kestää niin kauan? Hanna Sarkkinen vastasi, että isot päätökset menevät ELY-keskuksen kautta, on hidas prosessi. Nyt yhdyskuntalautakunnassa käsitellyt suunnittelutarveratkaisut ovat olleet n. 3-4 kuukautta vanhoja, eli ei isoa viivästystä tällä hetkellä. Prosessia nopeuttaa se, että hakija on hoitanut naapureiden kuulemisen, ja hakemus on selkeä. Jos asia on kovin kinkkinen, niin käsittely viivästyy. Jos tulee selittämättömiä viivytyksiä, niin kannattaa olla lautakuntaan yhteydessä. Viime vuonna suunnittelutarveratkaisuja tuli paljon ja viivästyksiä oli enemmän.
• Erwin ehdotti, että järjestelmän on oltava sellainen, että se tuo esille viivästyneet asiat.
• Simo kysyi kuka tekee päätöksen tuulivoimala-asiasta? Hanna Sarkkinen vastasi, että asia on maakuntakaavassa, mutta kaupungin kanta oli kielteinen.
• Simo kysyi, miten kantatila-asiassa päästään ns. ”kateuspykälästä”. Hanna Pöytäkangas vastasi, että perusteena on tasapuolinen kohtelu. Hanna Sarkkinen kommentoi, että yleisimmät syyt kielteiselle päätökselle ovat, että hakemus on yleiskaavan vastainen tai alue on asemakaavan liepeillä. Suurin osa suunnittelutarveratkaisuista hyväksytään. Lautakunta toimii viranomaisena maankäyttö- ja rakennuslain puitteissa.

4. Kellon suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajan valinta vuodelle 2015
Puheenjohtajaksi esitettiin Simo Similää, Kaisu Luokkasta ja Tuula Pitkästä. Sovittiin lappuäänestyksestä, jossa eniten ääniä saanut ehdokas valitaan puheenjohtajaksi ja toiseksi eniten ääniä saanut varapuheenjohtajaksi.
Ääntenlaskun jälkeen todettiin, että Simo Similä jatkaa puheenjohtajana ja Kaisu Luokkanen valittiin varapuheenjohtajaksi.

5. Ajankohtaiset ja muut asiat
• Alustavaa tietoa: alueellisen toimintarahan hakeminen vuodelle 2015: Toimintarahaa haetaan samalla tavoin kuin tälle vuodelle. Lomakkeita ja ohjetta on hieman päivitetty. Varsinainen hakuaika alkaa 10.12. ja päättyy vuoden loppuun (31.12.). Lomakkeita ja ohjetta voi tulostaa nettisivuilta (http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto). Hakemukset toimitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon. Hakemukset käsitellään yhteistyöryhmien kokouksissa ja esitykset viedään lähidemokratiatoimikunnan päätettäväksi. Toimintaraha maksetaan suoraan hakijan tilille. Toimintarahan käyttämisestä raportoidaan yhteisötoiminnalle.
• Kellon koulun rehtori Timo Soini oli laittanut kokoukselle terveisiä liittyen viime yhteistyöryhmän kokouksessa käsiteltyyn Kellon koulun ja kirjaston tila-asiaan. Timo Soini halusi painottaa, että koululla on kyse korvausrakentamisesta, eli korvataan vanha purettu osa uudella ja näin ollen koululle ei tule uutta lisätilaa. Korvausrakentamisessa ei siis ole varattu lisätilaa esim. kirjastolle tai tilaa, jossa nuorisotoimintaa voitaisiin järjestää iltaisin.
• Keskusteltiin Kellon keskustan liiketiloista ja miten esim. Ideaparkin rakentaminen vaikuttaa Kellon ja Haukiputaan yritysten toimintaan.
• Päätettiin, että yhteistyöryhmä tekee aloitteen Kiviniemen koulun kevyen liikenteen väylästä.


6. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään 21.1.2015 klo 17:30 Kellon asukastuvalla.
Kokous päättyi klo 19:35.