2015 - 1 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 21.1.2015, muistio - Muistiot - Kellon suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015 - 1 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 21.1.2015, muistio

Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika:  21.1.2015 klo 17:30

Paikka:  Kellon asukastupa, Kellontie 272, 90820 Kello.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:37.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Simo Similä (pj.), Liisa Koskela, Timo Kuusijärvi, Kaisu Luokkanen, Tuula Pitkänen, Reijo Tiri, Timo Tuppurainen, Nina Himsworth (siht.).

3. Kellon suuralueen toimintarahan käyttö 2014
Nina selosti hieman edellisen vuoden toimintarahan käytöstä. Muutamia suunniteltuja toimintoja jouduttiin muuttamaan (hiihtokilpailut ja retki Kemin lumilinnaan) heikon lumitilanteen vuoksi. Toimijat suunnittelivat näiden tilalle kuitenkin uudet korvaavat tapahtumat, jotka toteutuivat.

4. Kellon suuralueen toimintarahahakemukset 2015
Toimintarahahakemuksia oli tullut yhteensä 13 kpl, mutta Kellon suuralueen asukasyhdistys veti pois kolme hakemusta. Toimintarahaa oli jaettavissa yhteensä 4428 euroa, kun lopullisten hakemusten yhteenlaskettu määrä oli 6875 euroa. Kokouksessa keskusteltiin laajasti toimintarahan jakoperusteista. Pohdittiin mm. kenelle mikäkin tapahtuma on suunnattu, miten tapahtumista tiedotetaan, kuinka montaa ihmistä kukin tapahtuma koskettaa. Todettiin, että kylien yhteishengen kannalta on tärkeää tukea myös kylien tapahtumia, kaikki tapahtumat eivät voi olla suurtapahtumia, joita mainostetaan koko kaupunkiin.  Päätettiin jakaa toimintarahaa niin, että kaikki hakijat saivat ainakin yhteen tarkoitukseen avustusta.
Toimintarahaa päätettiin esittää seuraaviin tarkoituksiin:
Asemaperän Nappulaliiga, nappulahiihdot ja yleisurheilutapahtuma 800 euroa.
Haukiputaan Me Itse, kehitysvammaisten karaoketanssit 850 euroa.
Kellon kyläyhdistys, vanhan kirkkotien paikan selvittäminen 500 euroa.
Kellon rauhanyhdistys, nuorten lasketteluretki Luostolle 778 euroa.
Kellon suuralueen asukasyhdistys, lasten hiihtokilpailut 500 euroa.
Kellon suuralueen asukasyhdistys, Kellon kesäpäivät 1000 euroa.

5. Yhteistyöryhmän toimintasuunnitelma 2015
Keskusteltiin aiheista, joita yhteistyöryhmässä voitaisiin vuoden aikana käsitellä. Esille otettiin hyvinvointipalveluiden suunnitelmat liittyen Haukiputaan hyvinvointikeskukseen, lasten ja nuorten toimintamahdollisuudet Kellossa, latuverkoston kehittäminen, Kellon kauppojen ja koulun välisen liikenteen turvallisuuden parantaminen.

6. Ajankohtaiset ja muut asiat
Timo kertoi Takkurannalla sijaitsevasta ratsastuskoulusta, josta ovat tehneet kaupungille suunnittelutarveratkaisun. Ratsastuskoulu on ainoa alueella sijaitseva Suomen ratsastajainliiton hyväksymä ratsastuskoulu. Yhteistyöryhmässä todettiin, että alueellisten harrastusmahdollisuuksien lisääminen on tärkeää. Eläinten parissa toimiminen kasvattaa lasten ja nuorten vastuuta, ja esim. terapiaratsastuksen mahdollistaminen on hyvä asia. Virpiniemessä on aikaisemmin toiminut ratsastuskoulu, joka ei enää toimi, joten olisi hyvä saada tälle toiminnalle jatkoa.


7. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään maaliskuun puolenvälin jälkeen. Tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin.
Kokous päättyi klo 19:40.