2015 - 5 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 31.8.2015, muistio - Muistiot - Kellon suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015 - 5 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 31.8.2015, muistio

Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika:                                    31.8.2015 klo 17:30

Paikka:                                Kellon asukastupa, Kellontie 272, 90820 Kello.

1.       Kokouksen avaus

Yhteistyöryhmän puheenjohtaja Simo Similä avasi kokouksen klo 17:40.
 

2.       Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen

Työjärjestys hyväksyttiin.

Läsnä oli yhteensä 22 henkilöä.
 

3.       Uuden Oulun yleiskaavaehdotus

·         Keskustellaan yleiskaavaehdotuksesta

·         Kellon alueen asukas Mikko Valta esitteli yleiskaavaehdotusta. Kiviniemestä Holstinmäkeen johtavaa tietä ei ole enää yleiskaavaehdotuksessa. Tämä tie on ollut merkittynä aikaisemmissa suunnitelmissa, ja siitä on myös tehty aloite (AloiteOululle, aloite numero 665). Aloitevastauksessa sanotaan, että tielinja otetaan tarkasteluun yleiskaavaa laadittaessa (Lainaus aloitevastauksesta: "…tieyhteyden linjaus tulee tässä yhteydessä tarkasteluun. Väylä on mahdollista rakentaa tulevaisuudessa kun alueelle on laadittu asemakaava, tieyhteyden suunnitelma on laadittu ja hyväksytty ja hankkeella on rahoitus."). Kokouksessa todettiin, että liikennemäärien kasvaessa tarvetta tiestön kehittämiselle on. Toinen mahdollinen tielinja voisi kulkea suoraan vanhan Shellin kohdalta (Haukiputaantien ja Hakalahdentien välissä) Takkurannan kautta moottoritielle (E8).

·         Yleiskaavaan tulisi merkitä suunnitelma- tai tarvemerkintä tielle Virpiniementiestä suoraan Haukiputaantiehen tai Kiviniemestä Shellin kauttaa Takkukankaalle.

·         Kellon kyläyhdistyksen edustaja kertoi, että hän on ollut useita kertoja ELY-keskukseen ja kaupunkiin yhteydessä Kellon keskustan kehittämisen suhteen, mutta vielä ei ole tietoa suunnitelmista.

·         Katsottiin karttaliitettä 5 yleiskaavaehdotuksesta. Asuntotuotantoa vuosille 2030–50 ei näytä olevan suunnitelmissa. Yksi keskeinen syy saattaa olla se ettei kaupunki omista tällä alueella maata.

·         Osayleiskaava on jäädytetty, ja alueella ollaan nyt huolissaan, että jäädyttäkö tämä alueen kehittämisen.

·         Todettiin, että ison yleiskaavakartan ja pienten karttojen välillä on ristiriitoja.

·         Jonna Manninen kertoi huolensa Virpiniemen alueen kehittämisestä. Asukkaille ei myönnetä pysyvää osoitetta. Tarvittaisiin uusi kaavamerkintä, joka mahdollistaisi vakituisemman asumisen alueella. Kaikkien palveluiden ei tarvitse olla ihan lähellä.

·         Asemakaavoituksesta on sanottu, että Virpiniemen aluetta ei kaavoiteta vakituiseen asumiseen.

·         Pudasjärvellä on suunnitteilla, että rakennusmääräyksen kautta voi tarkastella asiaa.  Jos asuminen täyttää tietyt kriteerit niin asunto voi olla vakituinen asunto (esim. liittyminen vesi- ja viemäriverkkoon).

·         Virpiniemen asukkaiden suhteen on monenlaista käytäntöä esim. verotuksen ja maistraatin suhteen.

·         Virpiniemessä on asemakaavoitettuja teitä, joita ei ole päällystetty, ja tiet ovat pölyisiä. Osa teistä kuitenkin on päällystetty. Mietittiin, että mikä aikataulu päällystämisillä on, ja miksi osa teistä on päällystetty ja osa ei.

·         Virpiniemen kehittäminen palvelisi koko Oulun etua.

·         Päätettiin tehdä muistutus yleiskaavaehdotukseen tieasiasta ja Virpiniemen kehittämisestä.
 

4.       Ajankohtaiset ja muut asiat

Liisa Koskela kertoi, että hänelle on tullut pyyntö ottaa esille ja tiedustella kannanottoa aloitteen tekemiseen "citybussilinjasta" Kiviniemestä Haukiputaalle Virpiniemen ja Kellon kautta, ilman vaihtoja. Tämä palvelisi erityisesti lukiolaisia, mutta myös muita asukkaita ja esim. urheiluopistolla kävijöitä. Bussireitti tukisi myös alueen urheiluyrittäjien toimintaa. Päätettiin, että asukasyhdistys tekee asiasta aloitteen.
 

5.       Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 18:45.

Seuraava kokous sovitaan tarpeen mukaan.