2015 - 6 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 17.11.2015, muistio - Muistiot - Kellon suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015 - 6 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 17.11.2015, muistio

Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 17.11.2015 klo 17:30

Paikka: Kellon asukastupa, Kellontie 272, 90820 Kello


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:05.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Simo Similä (pj.), Erwin Fischer, Liisa Koskela, Kaisu Luokkanen, Nina Himsworth (siht.)

3. Virkakielikampanja Oulussa
Nina kertoi virkakielikampanjan sisällöstä, ja tutustuttiin kommentoitaviin päätösteksteihin. Teksteistä löydettiin seuraavia huomautettavia asioita:
Päätös 1: Mikä on palvelunohjausyksikkö?
Päätös 2: Toisen kappaleen sisältöä ei ymmärrä.
Päätös 3: Jos otsikko ei ole mukana lopullisessa tekstissä, silloin sana ”Ei” tulisi korostaa päätöksessä. Esimerkissä on lista eri syitä miksi omaishoidontukea ei ole myönnetty, tämä lista ei kai tule kaikille, vaan vain kyseistä päätöstä koskeva syy.
Yleisesti esitettiin, että väliotsikot olisivat hyviä, esim. ”Päätös”, Lisätietoja”. Lisäksi kaikissa voisi olla linkki lakiin ja oikaisuvaatimusohjeet (tai tieto, jos päätöksestä ei voi hakea oikaisua).

Tekstejä voi kommentoida marraskuun loppuun asti, kommentit voi lähettää suoraan Ninalle. Myös Otakantaa.fi –sivun kautta voi osallistua: https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Selaa_hankkeita/Omaishoidon_tuen_paatostekstit_Oulussa?info=6&t=635793888095236752

4. Alueellisen toimintarahan haku 2016, alustavaa tietoa
Nina kertoi lyhyesti toimintarahan hausta. Alueellinen toimintaraha on tarkoitus laittaa hakuun joulukuun alusta, ja hakuaika olisi joulukuun loppuun. Lisätietoja laitetaan tästä vielä.
Toimintarahalomakkeita voi täyttää jo, tämän vuoden lomake on nettisivuilla: http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden avustukset haku on 16.11.–11.12. Lisätietoja: http://www.ouka.fi/oulu/kulttuuri-ja-kirjastot/kulttuuriapurahat-ja-avustukset


5. Kellon suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2016
- Kaisu Luokkanen valittiin puheenjohtajaksi.
- Simo Similä valittiin varapuheenjohtajaksi.

6. Ajankohtaiset ja muut asiat
- Kiviniemessä olevalle Lohitien pyörätielle muodostuu iso lammikko vesisateiden ja lumen sulamisen aikana. Koululaiset eivät pääse kuivin jaloin kouluun, ja liikuntaesteiset eivät pysty kulkemaan tätä reittiä.
- Kellon kirjaston tilanteesta: Kirjaston siirtoa / muuttoa suunnitellaan alkuvuoteen. Kirjastojärjestelmän vaihto on vienyt nyt aikaa, joten muutossa on otettu pieni lisäaika.
- Keskusteltiin Kalimenjoen huonosta kunnosta, joki kasvaa umpeen ja saastuu. Osittain Natura-aluetta, joten ei saisi pilaantua. Kalimenjokeen tulee valumaojia jotka saastuttavat, johtuen mm. jätteenkäsittelystä ja soranotosta.
- Kalimenkyläläisillä on huoli Ritaharjun asutuksen laajenemisesta ja maalaisidyllin säilymisestä.
- Kalimenjokivarren luontopolku on ränsistynyt, olisi hyvä kunnostaa.
- Kellon keskuksen kauppojen lähellä oleva liittymä on ruuhkainen.


7. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Kellon suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous maanantaina 25.1.2016 klo 17:30 asukastuvalla
Kokous päättyi 19:00.