2013 1 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Kiimingin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 1 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän aloittava kokous tiistaina 29.1.2013
kello 18.00-19.45 Kiimingin kunnantalolla.

Osallistujat:
Väänänen Martti
Jurvakainen Heino
Matilainen Seppo
Viramo Juha
Iisakka Hannu
Hanhela Lahja
Hanhela Jorma
Ohenoja Esteri
Veijonen Pertti
Kainua Pekka
Huhtala Anne
Impiö Niina
Hartikka Kaisu
Keränen Eija
Broström Pekka
Pyhtilä Karri
Kouri Arto
Simonen Pekka
Laitala Sirpa

Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan esittely .
Sirpa Laitala esitteli kuntalaisvaikuttamista ja yhteisötoimintaa.
Kuntalaisilla on lakiin perustuva oikeus vaikuttaa itseään koskevaan kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä saada tietoa tehdyistä päätöksistä.

Kuntien yhdistymissopimus hyväksyttiin 28.6.2010. Sopimuksessa uuden elinvoimaisen ja toimintakykyisen Oulun yksi osa on kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma. Tavoitteena on palvelujen uudistaminen kuntalais- ja asiakaslähtöisesti sekä asukkaiden osallisuus elinympäristöä ja palveluja koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Kokoukseen osallistujat kokivat, että yhteistyöryhmä on tärkeä vaikuttajaelin, jossa kuuluu kuntalaisten ääni. Toiveena on, että päätöksentekijät ottavat huomioon yhteistyöryhmän lausunnot ja kannanotot suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Kaupunginvaltuustossa työskentelevä Pekka Simonen pitää tärkeänä, että hän on jatkossakin tietoinen, mitkä asiat puhuttavat yhteistyöryhmässä. Mahdollisuuksien mukaan hän osallistuu jatkossa sekä Kiimingin että Jäälin suuralueiden yhteistyöryhmien toimintaan.

Yhteistyöryhmän toiminta.
Yhteistyöryhmä on alueellinen vaikuttajaryhmä, jossa mukana on asukkaita, asukasyhteisöjä, yhdistyksiä ja luottamushenkilöitä sekä julkisten ja yksityisten palvelujen edustajia.

Yhteistyöryhmän toiminta on kaikille avointa. Siihen voivat tulla mukaan kaikki halukkaat,
ilmoittamalla nimensä ja sähköpostiosoitteensa tai osoitteensa sihteerille. Näin tieto kulkee kokouksista ja käsittelyssä olevista asioista. Kokouksiin voi osallistua silloin, kun itselle sopii. Yhteistyöryhmään voi tulla mukaan ympäri vuoden.

Kokouksissa käsitellään suuralueen tai koko kaupungin ajankohtaisia asioita, tutustutaan valmistelussa oleviin asioihin ja otetaan niihin tarvittaessa kantaa.
Yhteistyöryhmien kokouksia järjestetään tarpeen mukaan. Kokouksiin voi osallistua silloin, kun itselle sopii.

Yhteistyöryhmän toimintaraha.
Vuoden 2013 toimintaraha päätetään 18.2.2013 pidettävässä lähidemokratiatoimikunnan kokouksessa. Lähidemokratiatoimikunta valittiin maanantaina 28.1. olleessa kaupunginhallituksen kokouksessa. Puheenjohtajaksi valittiin Jari Laru Jäälin suuralueelta.

Viime vuonna yhteistyöryhmän toimintaraha oli 0,70 eur/alueen asukas.
Raha on tarkoitettu suuralueen tapahtumiin, toimintoihin ja viestintään. Rahan käytöstä päättää yhteistyöryhmä.

Vuonna 2013 uusille suuralueille myönnetään toimintarahaa ilman toimintasuunnitelmaa ja -hakemusta asukasluvun mukaan.

Lueppa –lehti.
Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan yhteinen lehti Lueppa ilmestyy viikolla 12.
Lehdestä on varattu jokaiselle 22 suuralueelle yksi tabloid-kokoinen sivu. Lisäksi kaikkien suuralueiden tapahtumat ja tilaisuudet kootaan tapahtumakalenteriksi lehteen.
Kiimingin suuralueen juttuja kuvineen, tietoja tapahtumista ja tilaisuuksista, voitte lähettää osoitteella sirpa.laitala@ouka.fi . Deadline on 28.2.2013.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.
Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Pertti Veijonen.
Pertin sähköpostiosoite on veijonenpertti8(at)gmail.com ja puhelin 050 3739 664.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Eija Keränen. Eijan sähköpostiosoite on
eija.i.keranen(at)gmail.com ja puhelin 040 571 7103.

Puheenjohtajat toimivat vuoden kerrallaan.

Yhteistyöryhmän sihteerinä toimii Sirpa Laitala sirpa.laitala@ouka.fi 044 703 1253.

Asukastupatoiminta, kylätalot, avustukset.
Jotta Kiimingin suuralueelle saadaan asukastupatoimintaa, tarvitaan yhdistys, joka sitoutuu pyörittämään toimintaa. Tätä jäätiinkin pohtimaan, että löytyykö olemassa olevista yhdistyksistä toimintaan halukasta vai lähdetäänkö perustamaan sitä varten uusi asukasyhdistys.
Kaupunki tarjoaa asukastupatoiminnalle puitteet (tilavuokra, sähkö, lämmitys, vesi, tietokoneita, internet-yhteys). Lisäksi toiminnalle myönnetään yhteisötoiminnan avustusta
(vuonna 2012 asukastupien toiminnasta vastaavalle asukasyhdistyksille avustus oli 3.500 euroa/yhdistys).

Huom!
Alueen kaikki asukas- ja kyläyhdistykset voivat hakea toiminta-avustusta 31.3.2013 mennessä Oulun kaupungilta. Oheisena ohje ja hakemuslomake.

Asukastupatoimijoiden tapaaminen on keskiviikkona 13.2.2013 kello 18.00 Kirkkotorin koulutuskeskuksessa, Asemakatu 5.
Tilaisuudessa avataan Oulun palvelumallia 2020 ja keskustellaan asukastupien tulevaisuudesta. Tilaisuuteen ovat tervetulleita asukastupatoiminnasta kiinnostuneet ja siinä jo toimivat vapaaehtoiset. Mukana ovat hallintojohtaja Ari Heikkinen, yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka sekä lähidemokratiatoimikunnan jäsenet ja kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorit.

Kansankäräjät
Kansankäräjät järjestetään kerran vuodessa. Tänä vuonna aiheena käräjillä on Oulun palvelumalli 2020 työstämistä. Kansankäräjien puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen.

Kansankäräjiä varten Oulu on jaettu neljään alueeseen. Yli-Ii, Ylikiiminki, Jääli ja Kiiminki muodostavat Oulu-itäisen alueen. Oulu-Itäisen alueen kansankäräjät ovat
keskiviikkona 27.2.2013 alkaen kello 18.00 Kiimingissä Sykkeen auditoriossa.

Seuraava Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous ilmoitetaan myöhemmin.