2013 4 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Kiimingin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 4 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio


KIIMINGIN SUURALUEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS

Aika: 17.9.2013 klo 18.00
Paikka: Kiimingin virastotalon kahvio
Läsnä: Pertti Veijonen puheenjohtaja
Seppo Matilainen
Mikko Kauppila
Lahja Kellokumpu
Lempi Oinas
Heino Jurvakainen
Heidi Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.09.


2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.


3. Edellisen kokouksen muistio
Päätettiin tarkastaa edellisen kokouksen muistio yhteistyöryhmän seuraavassa kokouksessa.


4. Yhteistyöryhmän tämän vuoden budjetin tilanne
Heidi kertoi, että Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän toimintaraha on vuodelle 2013 yhteensä 5 713 euroa, josta yhteistyöryhmän toisessa kokouksessa on jaettu 3 950 euroa, eli jakamatta on 1 763 euroa. Keväällä on siirretty myöhemmin päätettäväksi Kiiminki-seuran 300 euron hakemus Koitelin Joulua varten, ja Kiimingin Urheilijoilta on tullut 3 000 euron hakemus 17.11.2013 järjestettävän toiminnallisen iltapäivän (osa seuran 75-vuotisjuhlavuotta) pyromusikaalin järjestämiseen.
Yhteistyöryhmä päätti myöntää Kiiminki-Seuralle Koitelin Joulua varten 300 euroa ja Kiimingin Urheilijoiden toiminnallista iltapäivää varten 1 000 euroa. Jäljellä olevia toimintarahoja voi hakea vielä loppusyksyn aikana.


5. Luonnos seudullisesta jätehuoltomääräyksestä
Käytiin läpi luonnosta seudulliseksi jätehuoltomääräykseksi. Todettiin, että jätehuoltomääräyksestä ei käy ilmi, koskettaako § 19, tyhjennysvälit kaikkia kiinteistöjä, vai vain yli 4 asunnon kiinteistöjä. Kohdasta keskusteltaessa pidettiin tärkeänä, että tyhjennysväleissä huomioidaan erilaiset perhekunnat, eikä liian tiukoilla määräyksillä aiheuteta ylimääräisiä kustannuksia yksinasujille tai pienille perheille, joilla ei kerry paljon jätettä.
Päätettiin, että luonnosta voi kommentoida Heidille vielä 8.10.2013 saakka, kommentteja voi lähettää sähköpostilla heidi.niemela@ouka.fi. Heidi koostaa tulleet kommentit ja toimittaa ne eteenpäin.


6. Muut ajankohtaiset asiat
- Edellisessä yhteistyöryhmän kokouksessa on keskusteltu Purontien / Kuusamontien alikulusta ja Alakyläntien kevyenliikenteenväylästä, ja niiden rakentamissuunnitelmista on päätetty ottaa selvää. Puheenjohtaja kertoi keskustelleensa asiasta Mikko Ukkolan kanssa, joka on kertonut Alakylän kevyenliikenteenväylän olevan tulossa 2013–2014, mutta Purontien / Kuusamontien alikulkua ei näy Ely-keskuksen suunnitelmissa.
Yhteistyöryhmä päätti esittää kannanoton alikulun tärkeydestä, sillä Kuusamontien joutuu ylittämään suuri joukko koululaisia ja muita liikkujia. Samalla muistutetaan, että alikulun tulisi olla oikeassa paikassa, jolloin sitä todella käytettäisiin. Sihteeri vie asiaa eteenpäin.
- Asukastupaan liittyen odotetaan kaupungin seuraavan vuoden budjettia. Kiimingissä todettiin olevan jo riittävästi ruokailupaikkoja, joten asukastuvan on turha lähteä kilpailemaan lounastoiminnalla. Suurin tarve on saada tila, jossa eri järjestöt voivat kokoontua, järjestää erilaisia harrastuspiirejä ja pitää kokouksia. Paras tila olisi joko entinen virastotalo tai virastotalon viereinen kiinteistö.
Seuraavassa Lueppa-lehdessä (ilmestyy viikolla 40) on kutsu asukasyhdistyksen kokoukseen, joka pidetään 9.10. klo 18.00 virastotalolla. Kaikki suuralueen asukkaat ovat tervetulleita kokoukseen keskustelemaan asukastupa-asiasta.
- Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma päätettiin ottaa esille yhteistyöryhmän seuraavassa kokouksessa. Toimintasuunnitelmaan kirjataan yhteistyöryhmän tärkeimmiksi katsomat asiat, joilla voidaan edistää alueen asukkaiden hyvinvointia.
Yksi tällainen olisi yhteyslatu keskustasta Honkimaalle, mikä mahdollistaisi hiihtämään lähtemisen suoraan keskustasta. Heino lupasi lähettää sihteerille reittiehdotuksen kartalle merkittynä.
- Juhlavuoden kansankäräjät järjestetään Oulun kaupunginteatterilla lokakuun kolmena sunnuntaina. Tilaisuuksiin on jaossa ilmaislippuja ja jokaiseen tilaisuuteen on bussikuljetus, joka kulkee myös Kiimingin kautta. Bussikuljetukseen täytyy ilmoittautua etukäteen. Lisätietoja http://www.ouka.fi/oulu/juhlavuosi2013/juhlavuoden-kansankarajat.


7. Seuraava kokous
Seuraava yhteistyöryhmän kokous päätettiin pitää keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00 virastotalon kahviossa.


8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12.