2013 5 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Kiimingin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 5 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

KIIMINGIN SUURALUEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS

Aika: 30.10.2013 klo 18.00
Paikka: Kiimingin virastotalon kahvio
Läsnä: Pertti Veijonen puheenjohtaja
Mairit Toropainen asukas
Vesa Rinta-Säntti Alakylän koulu
Olli Pekkarinen asukas
Heino Jurvakainen asukas
Heidi Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04.


2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.


3. Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi 14.5.2013 ja 17.9.2013 kokousten muistiot.


4. Toimintarahan jakaminen
Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän toimintaraha on vuodelle 2013 yhteensä 5 713 euroa, josta tähän mennessä on jaettu 5 250 euroa.
Yhteistyöryhmälle on tullut kaksi toimintarahahakemusta: Kiimingin seurakunta, Eläkeliiton Kiimingin yhdistys ja Kiimingin Eläkeläiset hakevat Kiimingin ja Jäälin suuralueiden yhteistyöryhmiltä yhteensä 300 euroa eläkeläisten joulujuhlaa varten, ja Kaarina Kailo ja kump. hakevat myös Kiimingin ja Jäälin yhteistyöryhmiltä yhteensä 500 euroa Tiernaemo-projektin pukujen materiaalikuluihin.
Yhteistyöryhmä päätti keskustelun jälkeen myöntää eläkeläisten joulujuhlaa varten 150 euroa. Vaikka Tiernaemo-projekti nähtiin tärkeäksi projektiksi, ei sitä nähty sellaiseksi yhteisölliseksi toiminnaksi, mitä yhteistyöryhmän toimintarahalla tuetaan.


5. Kalevan yhteisösivu
Heidi kertoi Kalevan tarjoamasta yhteisösivusta. Kaleva ryhtyy julkaisemaan yhteisösivuja osana paperilehteä 4.11.2013 alkaen, yhteisösivut ilmestyvät kerran viikossa maanantaisin. Sivuilla tarjotaan yhteisöille ja aktiivisille ryhmille mahdollisuus tuottaa omia sisältöjä, kuvia ja juttuja tapahtumista, toiminnasta, henkilöistä jne.
Sivuilla halutaan antaa tilaa hyville esimerkeille, jotka kannustavat osallistumaan. Jutuista ei makseta, puolin eikä toisin; Kaleva tarjoaa esimerkeille laajan julkisuuden ja haluaa näin lisätä yhteisöllisyyttä. Kaksi sivua rakentuu valmiiksi määritellyistä juttutyypeistä ja vakioiduista ulkoasuista. Juttutyyppeihin sopii erinomaisesti esimerkiksi kuvallinen lyhyt tarina jonkun yhteisön tapahtumasta tai sen järjestelyistä. Esiin voidaan nostaa myös joku aktiivinen henkilö, joka kasvoillaan avaa yhteisön tavoitteita ja toimintaa. Lisätietoja antaa Kalevan yhteisötuottaja Erkki Hujanen.
Yhteistyöryhmän kokouksessa keskusteltiin, että ainakin asukasyhdistyksestä olisi tärkeää saada tietoa ihmisille, ja se voisi olla yksi aihe yhteisösivulle.


6. Yhteistyöryhmän toimintasuunnitelma 2014
Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmälle tehdään vuodelle 2014 toimintasuunnitelma, johon kirjataan muutama asukkaiden ja toimijoiden tärkeimmäksi katsoma asia, joiden ympärille tulevat yhteistyöryhmän kokoukset järjestetään.
Keskustelussa nousi esille seuraavat teemat / aiheet:
1. Oulu10-palvelujen esittely (+hyvinvointikeskuksen esittely).
2. Yleinen liikunta-aktivointi. Asukkaita askarruttavat monenlaiset asiat, kuten: mitä erilaisia liikuntamahdollisuuksia kaupunki tarjoaa ja missä, mitä maksaa kullekin ja miten saa lippuja. Kiimingissä tärkeitä aiheeseen liittyviä asioita ovat ainakin hiihtolatu Honkimaalle, uimahalli sekä ilmaiset jäähallivuorot lapsille ja nuorille. Toisella kertaa voisi järjestää esittelyn, mitä erilaiset urheiluseurat ja Oulu-opisto tarjoavat.
3. Tiet, kadut ja liikkuminen. Kiiminginkin alueella on useita paikkoja, joihin tarvittaisiin kevyenliikenteenväyliä ja alikulkuja turvallisen liikkumisen lisäämiseksi. Lisäksi oikein sijoitellut kevyenliikenteenväylät ja linja-autopysäkit toisivat kaupungille säästöjä koulukuljetuksista. Teiden auraukset, teissä olevat kuopat, teiden suolaus ja miten kokonaisuus toimii ja kuka vastaa mistäkin herättävät myös kysymyksiä.


7. Muut ajankohtaiset asiat
- Kiimingin asukasyhdistys on nyt rekisteröity, ja yhdistykseen tarvitaan aktiivisia toimijoita. Asukasyhdistyksellä on tulossa järjestäytymiskokous. Asukastuvan suhteen ei voi luvata minkäänlaista aikataulua, vaan ensin täytyy odottaa kaupungin ensivuoden budjetti ja asukastupaverkoston kokonaisuus.
- Alakylän koululta kohti kaupunkia tarvittaisiin kevyenliikenteenväylä, vähentäisi koulukuljetustarvetta. Myös linja-autopysäkin saaminen Väinöläntien luokse vähentäisi koulukuljetustarvetta.
- Keskusteltiin, miten entisen kunnantalon tiloja saa käyttää, saavatko yhdistykset kokoustaa niissä iltaisin ja viikonloppuisin? Heidi kysyy asiasta Oulu10-palvelupisteeltä ja tiedottaa yhteistyöryhmän sähköpostilistalla.


8. Seuraava kokous
Seuraava yhteistyöryhmän kokous pidetään tammikuussa 2014.


9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.54.