Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 3 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Keskiviikkona 14.5.2014 kello 18.00-19.30
Paikka: Kiimingin virastotalon valtuustosali

Läsnä: Pertti Veijonen, puheenjohtaja
Mairit Toropainen, SPR
Heino Jurvakainen, Eläkeliitto, Kiimingin yhdistys
Arto Kouri, Kiimingin vanhustentaloyhdistys
Minna Rekilä-Similä, Oulu 10-palvelut
Sirpa Laitala, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Oulu 10 –palvelujen esittely. Palvelupäällikkö Minna Rekilä-Similä.
Oulun kaupungin keskitetty asiakaspalvelu tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikista Oulun kaupungin palveluista Oulu10-palvelupisteissä puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Tarvittaessa tiedustelut ohjataan edelleen kaupungin muille asiantuntijoille. Palvelupisteitä on viisi.
Oulun kaupungin palveluita koskeviin kysymyksiin vastataan myös chat-palvelun kautta ti ja to klo 10-11 ja 13-16.
Verkkoasiointipalvelut on koottu Asioi verkossa -sivuille.
Kiimingin virastotalossa toimii 10-palvelujen palvelupiste. Pisteessä on kolme ammattitaitoista palveluneuvojaa. Palveluita laajennetaan edelleen.

Kiimingin palvelupisteessä saa neuvontaa kaupungin palvelujen lisäksi vero-, te-keskus-, maistraatti- ja poliisiasioissa.

Tarkemmin palvelupisteen toiminnasta oheisessa PDF- liitteessä.

5. Palveluja koskevat kysymykset.
Budjettivalmistelua varten yhteistyöryhmille on lähetetty kysymyksiä vastattavaksi seuraavilla saatesanoilla:

Kaupungin talouden tila on edelleen haastava ja lähivuosina investointien laajentamismahdollisuudet ovat rajatut. Kaupungin on kuitenkin investoitava kasvualueille mm. koulupalvelutiloja ja huolehdittava kiireellisistä peruskorjauksista ja sisätilaongelmaisista rakennuksien korjauksista.

Kysymykset tulevat otakantaa.fi -sivustolle vastattavaksi toukokuun aikana. Siellä jokainen voi käydä ottamassa kantaa kysymyksiin.
Palveluja koskevat kysymykset alueellisille yhteistyöryhmille:

Miten alueilla ja palveluverkkotyössä em. haasteita voitaisiin ratkaista?
• voidaanko joistakin palveluista tinkiä/luopua?
Palveluista tingitään jo, varsinainen kirjastotila supistuu, kun kirjastolle sijoitetaan muita toimintoja, vaikka asukkaita Kiiminkiin tulee koko ajan lisää.
Nuorisotiloja ei ole saatu lisää 20 vuoteen, vaikka väkimäärä on kolmanneksen kasvanut.
Nuorisotiloja ei voida ottaa pois nuorilta. Kirjasto, kulttuuri, nuorisotilat ovat asioita, joista ei voida tinkiä.
Kiimingin lukion on ehdottomasti jatkettava. Koko iso alue jää ilman lukiota, jos se lopetetaan. Se on ainoa toisen asteen koulutuspaikka alueella. Jos lukiolaisia riittää, lukion uskotaan säilyvän.
Hyvinvointipalveluista ei myöskään voida tinkiä.
• mitkä palvelut alueiden kannalta tärkeimpiä?
Hyvinvointi- ja koulutuspalvelut.
• mitä uusia palvelujen järjestämistapoja ehdottaisitte, liikkuvat palvelut, sähköiset palvelut, etäyhteispisteet, moniammatillinen ja -alainen yhteistyö, asukkaiden yhteistyö, 3. sektorin toiminta jne?
Jos virastotalosta on luovuttava, voidaanko ajatella, että Oulu 10-palvelut siirtyvät Kiimingin hyvinvointikeskuksen yhteyteen?

• mitä saavutettavuutta edistäviä ratkaisuja, joukkoliikenne?
Poikittaisliikennettä on lisättävä. Yli-Iistä ja Ylikiimingistä on päästävä Kiiminkiin ja takaisin.
Joukkoliikenne paisuu valtavaksi, jos kaikki palvelut loppuvat pienemmistä taajamista. Joukkoliikenteen vetävyyden kannalta olisi oltava tasataksa. Kajaanissa on yli 65-vuotiaat voivat matkustaa lasten lipulla.
Miten eläkeläisliput? Onko suunnitteilla?
6. Muut ajankohtaiset asiat.
Kiiminkipäiville 8.-9. elokuuta saatava esittelypiste, jossa esitellään yhteistyöryhmän toimintaa ja Oulu 10-palveluja. Varsinkin lauantai on vilkas toripäivä.

7. Seuraava kokous.
Seuraava kokous on keskiviikkona 27.8. kello 18.00 Kiimingin virastotalon valtuustosalissa.

8. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.