2014 4 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio. - Muistiot - Kiimingin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 4 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio.

Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous
Paikka: Kiimingin virastotalon valtuustosali
Aika: 26.11.2014 kello 18.00
Läsnä: Veijonen Pertti, puheenjohtaja
Jurvakainen Heino, Eläkeliitto -Kiimingin yhdistys
Broström Pekka, Aivohalvausyhdistys
Runtti Anja, Eläkeliitto -Kiimingin yhdistys
Kouri Arto, Kiimingin eläkeläiset
Ohenoja Esteri, Kiimingin luonnonsuojeluyhdistys
Rautio Anneli , Kiimingin vanhustentaloyhdistys
Kaltakari Sirkku, Hyvinvointikeskus
Laitala Sirpa, yhteisötoiminta ja kuntalaisvaikuttaminen, sihteeri
1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Kiimingin hyvinvointikeskus ja järjestöt.
Kiimingin hyvinvointikeskuksen palvelupäällikkö Sirkku Kaltakari kertoi, että hyvinvointikeskuksen Ideologiaan kuuluu toimiminen järjestöjen ja yhdistysten kanssa.
Hyvinvointikeskuksen toimet on linjattu elinkaarimallin prosesseihin eli lapsiperheet, työikäiset ja ikäihmiset. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen kanssa tehdään paljon yhteistyötä. Elinkaarimallin pilotointi kestää valtuustokauden loppuun.

Lapsiperheiden palvelut:
Varsinkin lapsiperhejärjestöt ovat olleet aktiivisia yhteistyössä. Perhetyötä on tehty hyvinvointineuvolan ja hyvinvointikoulun puitteissa kaikille lapsiperheille. Kaste-hankkeen perhekeskuspilotti ja 3. sektori ovat mukana lapsiperheiden palveluiden kehittämisessä.
Mll:n sivuille on kerätty kaikki toiminnot Kiimingistä ja niitä on runsaasti lapsiperheille.

Työikäisten ja ikäihmisten palvelut:
Järjestöt, seurakunta ovat mukana järjestämässä toimintaa. Asukasolohuonetoimintaa ollaan aloittelemassa Seniorin tiloissa. Seniorissa kokoontuu esim. Sydänyhdistys, Parkinson kerho, Nivelyhdistys, SPR ystävätoiminta.

Ylikiimingin hyvinvointiluotsi on mukana koordinoimassa toimintaa. Toimintaa järjestetään yhdessä yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Myös yksityiset toimijat voivat olla järjestäjinä. Kun tavoitteet ovat yhteneväiset hyvinvointikeskuksen kanssa, vuokraa ei peritä tilojen käytöstä. Varainkeruuta ei myöskään saa tiloissa tehdä. Toimintakalenteri pyritään saamaan nettiin.
Sirkun esitys on sähköpostin liitteenä.

4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015.
Yhteistyöryhmän kokouksia on enintään viisi vuodessa, jos alueelta nousee asioita kokouksiin, joihin halutaan ottaa kantaa ja vaikuttaa. Tammikuun kokouksessa käsitellään toimintarahojen jako.
Kokouksessa nousi esille, voisivatko eri yhdistykset ja järjestöt nimetä edustajansa yhteistyöryhmään? Jos yhdistykset ja järjestöt haluavat näin toimia, niin lähettäkää edustajanne nimi ja sähköpostiosoite sihteerille 31.12.2014 mennessä.
Yhteistyöryhmässä ei tiedetä mitä tarpeita/asioita alueella on, jos kukaan ei tuo niitä esille.
Kokouksen aiheiksi nostetaan vuoden mittaan ajankohtaisia asioita alueelta. Muuta toimintasuunnitelmaa yhteistyöryhmälle ei tehdä.

5. Yhteisötoiminnan toimintarahan hakeminen.
Alueellista toiminatarahaa koskeva ohjeistus on päivitetty samoin kuin toimintarahan hakemista ja raportointia koskevat lomakkeet (sähköpostin liitteenä). Varsinainen hakuaika tulee lähidemokratiatoimikunnan hyväksyttäväksi 3.12.2014, ja hakuajaksi on suunniteltu 10.–31.12.2014. Toimintarahan hakemisesta julkaistaan lehti-ilmoitus, sekä tietoa tulee myös Internet-sivuille (http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto). Lomakkeita on mahdollista tulostaa nettisivuilta tai täyttää ne sähköisesti, ja lähettää sähköpostitse.
Ohjeiden mukaan alueellinen yhdistys tai toimija (kuten vanhempainyhdistys tms.) hakee toimintarahaa tapahtumakohtaisesti. Jos toimintarahaa haetaan useaan eri tarkoitukseen, tulee näistä kaikista täyttää oma hakemus. Maksimisumma yhtä tapahtumaa / tilaisuutta kohti on 1000 €.
Toimintarahahakemukset käsitellään yhteistyöryhmien kokouksissa tammi-helmikuussa 2015 joissa tehdään esitykset toimintarahan myöntämisestä. Esitykset viedään lähidemokratiatoimikuntaan hyväksyttäväksi. Sen jälkeen myönnetty toimintaraha maksetaan yhdistyksen/toimijan tilille. Toimintarahan saaja raportoi rahan käytöstä erillisellä raportointilomakkeella, mieluiten heti tapahtuman / tilaisuuden jälkeen, viimeistään kuitenkin vuoden 2015 loppuun mennessä.
Ottakaa huomioon myös sivistys- ja kulttuuripalveluiden sekä hyvinvointipalveluiden kautta jaettavat avustukset (lisätietoja: http://www.ouka.fi/oulu/asiointi-ja-neuvonta/avustukset).

 

6. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2015.
Puheenjohtajaksi valittiin Pertti Veijonen ja varapuheenjohtajaksi
Heino Jurvakainen.

7. Muut ajankohtaiset asiat.

Vähävaraisten ja työttömien jouluateriat:
Oulun kaupunki avustaa seurakunnan järjestämiä työttömien ja vähävaraisten jouluaterioiden kustannuksissa 4.000 euroa. Alla ajat ja pitopaikat:
Karjasillan seurakunta:
Jouluateria
Torstaina 27.11. klo 12 Karjasillan kirkossa
Karjasillan seurakunnan alueella asuville.
Ilmoittautuminen diakoniatyöntekijöille 21.11. mennessä, p. 044 3161 579.
Ruokailu on varattu 100 henkilölle ilmoittautumisjärjestyksessä. Yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.
Oulujoen seurakunta:
Joulupuuro, kinkkuleivät ja torttukahvit
Keskiviikkona 10.12. klo 12 Myllyojan seurakuntatalolla, Koivumaantie 2.
Maanantaina 15.12. klo 11 Yli-Iin seurakuntatalolla, Kirkkokuja 4.
Tuiran seurakunta:
Messun jälkeen joulupuuro, kinkkuleivät ja torttukahvit
Torstaina 11.12. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa.
Ruokailu on varattu 180 hengelle.
Tuomiokirkkoseurakunta:
Jouluateria
Keskiviikkona 10.12. klo 12 Heinätorin seurakuntakodilla, Aleksanterinkatu 17.
Lippuja ruokailuun saa diakoniatyöntekijöiltä maanantaisin klo 9-11.
Ruokailu on varattu 100 hengelle. Yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.
Kiimingin seurakunta:
Jouluhartauden jälkeen joululounas
Maanantaina 15.12. klo 10.30 Jäälin kappelilla. Lippujen ennakkovaraus diakoniatyöntekijöiltä 8.12. mennessä. Yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Haukiputaan seurakunta:
Joulupuuro, kinkkuleivät ja torttukahvit
Keskiviikkona 17.12. klo 12–14 seurakuntakeskuksessa, Kirkkotie 10.
Ilmoittautumiset 28.11 mennessä Linkki-kirppiksen kassalle, Kauppakuja 2.
Oulunsalon seurakunta:
Jouluateria
Keskiviikkona 10.12 klo 15 Toimitalolla 2 kerroksen yläsalissa.
Ilmoittautuminen 4.12 mennessä diakonissa Riitta Markus-Wikstedt,p.044 7453848
tai diakoni Anneli Nieminen, p.044 7453 853

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, arviointi- ja osallistumissuunnitelma:
Kiimingin kaupunginosan osaa koskevan asemakaavan laajennus (Hakomäellä, Hakopuuntien ja Kiiminkijoentien välisellä alueella) osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 2.12.2014 – 2.1.2015 Oulu10-palveluissa, Torikatu 10, sekä on luettavissa osoitteessa www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/suunnitelmat-ja-hankkeet. Kaavatunnus 564-2215. Kirjallinen mielipide toimitetaan yhdyskuntalautakunnalle 2.1.2015 klo 15.30 mennessä osoitteella Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asemakaavoitus, PL 32, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Solistinkatu 2. Lisätietoja asiakaspalvelu, puh. 050 316 6850.
Terveyttä asukastuvilta
Oulun kaupungin hyvinvointiluotsit järjestävät yhteistyössä asukastupien kanssa terveyden teemapäivät. Aiheina ovat sydän- ja keuhko-, muistisairaudet, diabetes, kolesteroli ja aivoverenkiertohäiriö. He suorittavat myös verensokerin-, verenpaineen- ja kolesterolinmittauksia.
Kiimingissä tapahtuma on Senioritalolla, Terveystie 3, pe 5.12. kello 9-11.
8. Seuraava kokous.
Seuraava kokous on Kiimingin virastotalon valtuustosalissa ke 14.1.2015 kello 18.00.

9. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.15.