2015 2 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio. - Muistiot - Kiimingin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015 2 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio.

Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Keskiviikko 6.5.2015 kello 18.00

Paikka: Kiimingin Senioritalon ruokasali, Terveystie 3.

Läsnä: Pertti Veijonen, puheenjohtaja
Anneli Rautio
Pekka Broström
Olli Pekkarinen
Teuvo Pohjolainen
Timo Heikkinen
Leena Korhonen
Hannele Kutilainen
Päivi Mikkonen
Niina Impiö
Anna Saikkonen
Heino Jurvakainen
Hannu Iisakka
Arto Kouri
Piia Karttunen, Oulun Seudun Leader
Sirpa Laitala, yhteisötoiminta, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Leader-rahoitus. Leader-neuvoja Piia Karttunen.
Oulun Seudun Leader (entinen JOMMA ry)
Leader-neuvoja Piia Karttusen esitys on sähköpostin liitteenä.

5. Kiiminki kävelee sunnuntaisin.
Fysioterapeutti Tarja Käsmä kerää kiinnostuneiden, kolmannen sektorin, yhteystietoja kävelytapahtumia varten. Tarkoituksena olisi kerran kuussa tai useammin kokoontuminen senioritalon pihalle, josta lähdettäisiin kävelylenkille. Kävelyjen vetovastuu vuorottelisi kolmannen sektorin toimijoiden kesken.
Ilmoittautua voi sähköpostitse tarja.kasma@ouka.fi tai soittamalla 0400 875 819.

 


6. Muut ajankohtaiset asiat.
• Oulun kaupungin kiinteistöjen käyttö.
Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmä haluaa selvityksen kaupungin tilojen käytöstä kolmannen sektorin käytössä.
Käyttökorvausten on oltava tasapuoliset kaikille käyttäjille. 3. sektorin on saatava yhtälainen hintalappu tilojen käytölle. Kuntien yhdistymissopimuksessa on luvattu yhdenvertaisia palveluja kanta-Oulun ja liittyvien kuntien alueilla, joten tilojen vuokrienkin on oltava joko ilmaisia (esim. Aleksinkulma) tai pientä korvausta vastaan.

Esim. Kiimingin eläkeläiset kokoontuvat joka toinen viikko. Osallistujia kokouksissa on noin 60 henkeä. Kokoustilan on oltava esteetön. Nykyisin kokoontumiset ovat onnistuneet Kiimingin entisen virastotalon valtuustosalissa. Mutta jatkossa talolle on suunniteltu muuta käyttöä.

Ikäihmisten omaehtoista toimintaa on pyrittävä tukemaan niin, että heille on kokoontumistiloja. Järjestöt eivät voi kokoontua, jos kokoustilojen hinnat nousevat kovin. Kuitenkin kokoontumisilla on suuri merkitys vanhusväestön sosiaaliselle kontakteille ja näin vähennetään hoitokuluja ja terveyskeskuskäyntejä. Kokoontumisten positiivisia vaikutuksia ikäihmisten terveyteen ei voi vähätellä.

Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmä esittää tilakeskuksen johtokunnalle kysymyksen kolmannen sektorin käyttöön tarvittavista kokoustiloista. Onko olemassa suunnitelmia tilojen ja niistä perittävien vuokrien suhteen. Ihmettelyä aiheuttaa myös se, että riippuen kenen hallinnoima tila on, niin kustannukset voivat vaihdella kovastikin. Yhteistyöryhmä haluaa selkeän vastauksen mitä ja minkälaisia kokoontumistiloja jatkossa on tarjolla Kiimingin alueella kolmannen sektorin toimijoille ja mihin hintaan.
Sihteeri laittaa kyselyn menemään Oulun Tilakeskuksen johtaja Jouko Leskiselle ja johtokunnan puheenjohtaja Jouko Korkeakoskelle.

• 6.6.2015 Hannuksen kyläkävely. Tutustutaan samalla tekeillä olevaan luontopolkuun.

• Syksyn ensimmäiseen kokoukseen toivottiin tietoa yhdistyksille, mistä voi hakea mihinkin toimintaan avustusta, miten avustusta haetaan, mitä liitteitä tarvitaan.0
7. Seuraava kokous.
Seuraava kokous on tiistaina 8.9.2015 kello 18.00 Kiimingin Senioritalon ruokasalissa.

8. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20.