2015 3 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Kiimingin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015 3 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Tiistai 8.9.2015 kello 18.00-19.20

Paikka: Kiimingin Senioritalon ruokasali, Terveystie 3.

Läsnä: Pertti Veijonen, puheenjohtaja
Timo Heikkinen
Leena Korhonen
Kirsi Kasto
Arto Kouri
Sirpa Laitala, yhteisötoiminta, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
4. Kiimingin kunnantalon käyttö.
Sähköpostin liitteenä PDF –esitys kunnantalon tiloista ja hinnasto.
Keskusteltiin, miksi tilojen käyttö ei ole maksutonta kaikille kolmannen sektorin toimijoille, jotka tekevät hyväntekeväisyystyötä yli sektorirajojen.

Kiimingin Eläkeläiset ry on varannut vuoroja käyttöönsä kunnantalosta.
Mm. porinakerho kokoontuu parittoman viikon torstaina kello 13.00-16.00 valtuustosalissa. Lisäksi muistikerho kokoontuu samassa paikassa joka kuukauden 1. parillisen viikon torstaina kello 13.00-15.00.

5. Muut ajankohtaiset asiat.
Arto Kouri toi terveiset vanhustenviikon ohjelman suunnittelupalaverista.
Sähköpostin liitteenä vanhusten viikon ohjelma Kiimingin alueella. Vanhusten viikkoa vietetään 4.10.-11.10.2015. Vanhusten viikon teemana 2015 on ”Tulevaisuutta rakentamaan”!

6. Seuraava kokous.
Seuraava kokous on tiistaina 24.11.2015 kello 18.00 Kiimingin Senioritalon ruokasalissa.
Kokoukseen pyydetään asiantuntijaa kertomaan joukkoliikenteen Valtti-kortista ja vyöhykehinnoittelusta. Lisäksi Senioritalon olohuonetoimintojen ohjaaja tulee kertomaan olohuoneen toiminnasta.

7. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20.