2015 4 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio. - Muistiot - Kiimingin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015 4 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio.

Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Tiistaina 24.11.2015 kello 18.00-19.30

Paikka: Kiimingin Senioritalon ruokasali, Terveystie 3.

Läsnä: Pertti Veijonen, puheenjohtaja
Anneli Rautio
Riitta Havela
Sirkka Vengasaho
Timo Heikkinen
Jorma Hanhela
Esteri Ohenoja
Arto Kouri
Saija Räinä, joukkoliikennesuunnittelija, Ouka
Sirpa Laitala, sihteeri, Ouka

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio.

4. Oulun kaupungin joukkoliikenne. Vyöhykehinnoittelu, Waltti-kortti ja reitit. Asiantuntijana Oulun kaupungin joukkoliikennesuunnittelija Saija Räinä.
Joukkoliikennesuunnittelija Saija Räinä kertoi uudistuksista, mitä on tehty Oulun kaupungin joukkoliikenteessä. 3.8.2015 on siirrytty vyöhykehinnoitteluun ja käyttämään Walttikorttia. Oulun kaupungin joukkoliikenteen vyöhykkeet ylettyvät seitsemän kunnan alueelle.
Walttikortti on uusi vyöhykepohjainen matkakortti, joka mahdollistaa tulevaisuudessa yhden matkakortin käytön mukaan liittyneiden kaupunkiseutujen alueilla. Käytännössä näillä alueilla toimii jatkossa yksi ja sama matkakortti. Matkakortille voi ladata oman alueensa kausituotteen ja lisäksi arvoa, jota voi jatkossa käyttää matkustamiseen myös muilla Waltti-paikkakunnilla.
Vyöhykkeitä on viisi, A-D. Hinnoittelu perustuu vyöhykemäärään, jolle matkat ulottuvat.
Tarkempia tietoja http://www.oulunjoukkoliikenne.fi/etusivu
Marraskuun alusta Yli-Iistä on aloittanut liikennöinnin uusi palvelulinja. Linja liikennöi kolme kertaa viikossa. Tarvittaessa palvelulinja hakee asiakkaan kotiovelta. Palveluautojen aikataulut löytyvät osoitteesta
http://www.ouka.fi/oulu/tekli/palveluliikenteen-aikataulut
Joukkoliikenteen ongelmakohtia tiedostetaan ja otetaan huomioon suunniteltaessa tulevaa. Senpä takia on tärkeää saattaa suunnittelijoiden tietoon ongelmat. Yhteystiedot palautetta varten löytyvät nettisivuilta.

5. Yhteisötoiminnan alueellinen toimintaraha vuodelle 2016.
Oulun kaupungin yhteisötoiminta myöntää toimintarahaa, joka on tarkoitettu kuntalaistoiminnan tukemiseen. Esitykset toimintarahan jakamisesta tekee kunkin suuralueen yhteistyöryhmä. Päätökset toimintarahan myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.
Toimintarahaa voivat hakea suuralueen toimintaan osallistuvat voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt. Toimintarahaa haetaan sen suuralueen yhteistyöryhmältä, jonka alueelle tapahtuma/toiminta kohdistuu.
Toimintaraha on haettavissa 1.-31.12.2015 välisenä aikana.
Tarkemmat tiedot: http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto

6. Puheenjohtajan valinta vuodelle 2016.
Puheenjohtajaksi valittiin Pertti Veijonen.
7. Muut ajankohtaiset asiat.
- Ikäihmisten hoitomahdollisuudet mm. tilapäishoidon järjestäminen Kiimingissä. Aiheesta halutaan tarkempaa tietoa seuraavassa kokouksessa. Sihteeri kysyy palvelupäällikkö Sirkku Kaltakaria informoimaan asiasta.

- Uimahalli Kiiminkiin.
Kaavallinen valmius Kiimingissä on uimahallille olemassa, mutta tarveselvitys uimahallista on tehty Linnanmaan liikuntahallin yhteyteen.

8. Seuraava kokous.
Seuraava kokous on maanantaina 18.1.2016 kello 18.00 Kiimingin senioritalon ruokasalissa.

9. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.