2016 1 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio. - Muistiot - Kiimingin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2016 1 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio.

Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Maanantaina 18.1.2016 kello 18.00-20.00

Paikka: Kiimingin Senioritalon ruokasali, Terveystie 3.

Läsnä: Pertti Veijonen, puheenjohtaja
Sirkku Kaltakari, Kiimingin hyvinvointikeskus
Eija Tuomaala
Heino Jurvakainen
Juha Viramo
Elina Immonen
Sirkka Vengasaho
Anneli Rautio
Esteri Ohenoja
Olli Pekkarinen
Teija Heikkinen, Kiimingin kirjasto
Arto Kouri, Vanhusneuvosto
Sirpa Laitala, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, Ouka

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Vanhustenhoito Kiimingissä. Palvelupäällikkö Sirkku Kaltakari.
Palvelupäällikkö Sirkku Kaltakarin esitys sähköpostin liitteenä.
La 9.4. järjestetään Kiimingin alueella hyvinvointipäivä.

5. Yhteisötoiminnan alueellinen toimintaraha.
Toimintarahan jaosta esityksen tekeminen lähidemokratiatoimikunnalle.
Alueellista toimintarahaa on jaettavana 0,70 eur x alueen asukaslukui 8425. Yhteensä 5898 euroa.
Hakemuksia oli määräaikaan mennessä tullut 19 kpl yhteensä 11.840 euroa.
Yhteistyöryhmän tekemä esitys toimintarahan jakamisesta sähköpostin liitteenä excel-taulukkona.
Oulun kaupungin lähidemokratiatoimikunta päättää toimintarahoista 22.2.2016 pidettävässä kokouksessa. Toimintarahat maksetaan saajien hakemuksissa oleville tilinumeroille viikoilla 12-13.


6. Muut ajankohtaiset asiat.
Kevään 2016 Oulun raadit alkavat: aiheina torialueen kehittäminen ja tulevaisuuden kouluverkko.
Kevään 2016 Oulun raadit alkavat. Tämän kevään keskustelunaiheina raadeissa ovat torin ja sen lähialueiden kehittäminen sekä tulevaisuuden kouluverkko.

Oulun raadissa keskustellaan tiistaina 9.2. kello 18-20 kaupunginteatterin lämpiössä aiheesta ’Mitä tapahtuu toripolliisille ja keskustan puistoille?’. Tilaisuutta voi myös seurata suorana nettilähetyksenä osoitteessa www.ouka.fi/live . Tilaisuudessa on viittomakielen tulkkaus. Paikalla johdattelemassa keskusteluun ovat ainakin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen, apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki ja asemakaavapäällikkö Mikko Törmänen.

Kouluverkkoselvitykseen liittyen oululaisille järjestetään helmikuussa neljä Oulun raatia eri puolilla kaupunkia. Tilaisuudet pidetään 10.2. klo 18-20 Kiimingin lukiossa, 11.2. klo 18-20 Oulunsalon lukiossa, 23.2. klo 18-20 Haukiputaan lukiossa ja 24.2. klo 18-20 Oulun Lyseon lukiossa. Lyseon tilaisuus lähetetään suorana nettilähetyksenä osoitteessa www.ouka.fi/live ja siinä on myös viittomakielen tulkkaus. Keskustelutilaisuuksissa esitellään muun muassa kuntalaiskyselyn tulokset ja kouluverkkoselvityksen alustavat vaihtoehdot.

Kuntalaiset voivat keskustella kouluverkkoselvitykseen liittyvistä asioista keskeisten valmistelevien henkilöiden kanssa myös Facebook-chatin avulla tiistaina 1.3.2016 klo 18-19.30. Kuntalaisten kanssa ovat chattailemassa Oulun kaupungin Facebook-sivustolla sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Matias Ojalehto, sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori ja lukiojohtaja Pekka Fredriksson.

Oulun raadit ovat kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Yleisö voi osallistua keskusteluun ja esittää kysymyksiä. Oulun raatien tarkoituksena on vahvistaa kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista pitkän aikavälin tavoitteisiin ja palvelujen järjestämiseen. Keskustelujen anti viedään päättäjille tiedoksi. Oulun raadit järjestää Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta –yksikkö yhdessä toimialojen kanssa.

Lisätiedot:
yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, puh. 044 703 1638
www.ouka.fi/oulunraati

apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki, puh. 044 703 1112,
matti.matinheikki@ouka.fi

sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, p. 044 703 9012, mika.penttila@ouka.fi

7. Seuraava kokous.
Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 18.4.2016 kello 18.00 Senioritalon ruokasalissa.

8. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.00.