Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2017 2 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika: Tiistaina 14.3.2017 kello 18:30

Paikka: Kiimingin Senioritalon ruokasali, Terveystie 3.

Yhteistyöryhmän kokouksen aluksi pidettiin Kiimingin yhdistysten ja toimijoiden verkostoilta, joka aloitettiin kello 17:00.

 

Läsnä:          Pertti Veijonen, puheenjohtaja

                      Kaisa Lahdensivu

                      Mari Siltakoski

                      Miika Sutinen

                      Maarit Räisänen

                      Jorma Hanhela                  

 Lahja Hanhela

                      Sirkka Vengasaho

                      Hilkka Patja  

 Rauno Uusitalo

                      Teea Tunturi

                      Hannele Kutilainen

                      Päivi Selin

                      Kirsi Kasto

                      Ulla Piltunen

                      Ari Alatalo

                      Petra Richards

                      Kirsi Eskola

                      Eija Tuomaala

                      Teuvo Pohjolainen

                      Esteri Ohenoja                   

 Tiia-Maria Juuso, sihteeri, Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta.

                     

                    

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:44.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio

4. Verkostoillan anti
Ennen yhteistyöryhmän kokousta pidettiin Kiimingin yhdistysten ja toimijoiden verkostoilta. Verkostoillassa keskusteltiin ja pohdittiin:
- Minkälaista yhdistysten ja toimijoiden tekemää työtä, tapahtumia tai toimintaa tarvittaisi Kiimingissä?
- Millaista toimintaa Kiimingissä jo on ja mitä uutta voisi olla?
- Mitä tämän toiminnan toteutukseen tarvittaisiin?

Tilaisuudessa Tiia-Maria kertoi Oulun kaupungin avustuksista yhdistyksille ja tapahtumiin. Hän kertoi myös Oulun kaupungin tiloista, joita yhdistysten on mahdollista käyttää Kiimingissä.

Verkostoillassa sovittiin, että perustetaan kaikkien alueen yhdistysten ja toimijoiden yhteinen sähköpostilista, johon voi laittaa viestiä Kiimingissä ja lähialueella olevista tapahtumista sekä yhteistyöajatuksista yms. Sähköpostilistalla ovat mukana kaikki verkostoillassa mukaan halunneet. Sähköpostilistalle voi liittyä olemalla yhteydessä Tiia-Mariaan.

Keskusteltiin myös alueellisesta toimintakalenterista. Kaikille yhdistyksille olisi hyötyä, jos olisi käytössä kalenteri, johon kaikki yhdistykset voisivat ilmoittaa tapahtumansa.

 

5. Kokoontumistilat Kiimingissä ja asukastupatoiminnan aloittaminen

Keskusteltiin edellisessä yhteistyöryhmän kokouksessa asukastupatoiminnasta ja siitä, olisiko Kiiminkiin mahdollista saada asukastupa, jonne kaikki alueen asukkaat olisivat tervetulleita viettämään vapaa-aikaa. Oulun kaupungin jo olemassa olevat asukastuvat tarjoavat asukastuvalla viriketoimintaa, monenlaisia tapahtumia sekä arjen hyvinvointia tukevia palveluja alueen asukkaille. Näitä voivat olla muun muassa ompelupalvelu, atk-neuvonta ja koulutus, ateriapalvelu, kurssi- ja kerhotoiminta, lähiliikunta ja kulttuuritoiminta.

Asukastuvan hallinnoijaksi tarvitaan asukas- tai muu yhdistys, joka tekee asiasta sopimuksen Oulun kaupungin kanssa.  Oulun kaupunki tukee asukastupien toimintaa maksamalla asukastupien tilavuokrat ja tiloihin liittyvät kulut (sähkölasku yms.) sekä kahden asukaskäyttöön tarkoitetun tietokoneen kulut. Lisäksi se maksaa asukastupaa hallinnoivalle yhdistykselle toiminta-avustuksen ja kohdeavustuksia hankintoihin. Asukastuvat huolehtivat itse toimintojen pyörittämisestä ja henkilöstön palkkaamisesta.

Yhteistyöryhmän mielestä asukastupatoimintaa tulisi lähteä viemään eteenpäin tila-asia edellä. Jos kaupungilla olisi tarjota valmiit tilat, asia voisi lähteä paremmin käyntiin ja näin löytyä asukastupatoimijakin. Kaupungin omia tiloja ei ole kauhean paljoa Kiimingissä. Onko vuokrattavia tilojakaan?

 

6. Jokirannan koulun tilanne          

Jokirannan koululla järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus torstaina 16.3. Tilaisuudessa mukana on sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä sekä muita asiantuntijoita. Tilaisuuteen on kutsuttu Jokirannan koulun oppilaiden huoltajat sekä henkilökunta.

Keskusteltiin Jokirannan koulusta ja sen tilanteesta. Tällä hetkellä tilanne on se, että oppilaat on hajautettu opiskelemaan eri tiloihin. Yhteistyöryhmän mielestä ei ole oikein, että oppilaat eivät ole tasavertaisessa asemassa. Moni kaipasi, että Jokirannan koulun asia otetaan kunnolla keskusteluun ja siitä tehdään päätös. Yhteistyöryhmästä tuntui oudolta, että koulua korjataan, kun korjaamalla huonon sisäilman kouluista ei yleensä saada enää toimivaa.

Yhteistyöryhmässä vaadittiin, että oppilaille ja opetukseen on löydyttävä tilat, joissa oppilaat voivat käydä koulunsa tasavertaisesti.

 

7. Yhteisöjen kuulumiset

Toivottiin, että yhdistykset nimeäisivät kokouksiin henkilön, joka kävisi joka kerta yhteistyöryhmän kokouksissa.

 

8. Yhteisötoiminnan tulevat tapahtumat 

Maalis-huhtikuun aikana järjestetään neljä Oulun raati –tilaisuutta eri puolilla kaupunkia. Mukana keskustelemassa on uusi kaupunginjohtaja Päivi Laajala sekä edustajia kaupungin eri palveluista.

Raadeissa keskustellaan tulevaisuuden kunnasta, esimerkiksi siitä miltä esimerkiksi koulutuksen tai hyvinvoinnin pitäisi näyttää Oulussa. Näiden lisäksi raadeissa keskustellaan tulevaisuuden työelämästä ja uusista työpaikoista, Oulun vetovoimaisuuden vahvistamisesta, osallistumisesta ja vaikuttamisesta, digitalisaation mahdollisuuksista sekä lapsiystävällisestä kunnasta Raadeissa esitellään myös uusi Meijän kaupunni –mobiilisovellus. Sen kautta jokainen oululainen pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan Oulun kaupungin yhteisiin asioihin juuri silloin kuin hänelle itselleen sopii.              

Raadit pidetään:
15.3. Oulunsalon Kirkonkylän koululla, os. Kirkkotie 4
22.3. Talvikankaan koululla, os. Tuiskutie 11
29.3. Länsituulen koululla, os. Länsikuja 2, Haukipudas
5.4. Kierikkikeskuksessa, os. Pahkalantie 447, Yli-Ii

Kaikki raadit ovat kello 18 – 20. Tilaisuudet aloitetaan kahvitarjoilulla kello 17.30 alkaen.
Raatien lisäksi Tulevaisuuden kunta –teemaan liittyen järjestetään Oulun kuntavaali-ehdokkaiden paneelikeskustelu kauppakeskus Valkean kesäkadulla tiistaina 4.4. kello 18–20. Mitä sinä kysyisit kuntavaaliehdokkailta?

Kirkkotorin koulutuskeskuksessa pidetään 16.3. yhteistyöryhmien ja alueellisen osallisuuden kehittämisilta, johon ovat tervetulleita kaikki yhteistyöryhmien toiminnasta kiinnostuneet.
 

9. Muut ajankohtaiset asiat

Yhteisötoiminnan toimintarahat laitetaan maksuun viikoilla 11 ja 12. Oulun kaupungin lähidemokratiatoimikunta teki päätöksen alueellisten toimintarahojen jakamisesta vuodelle 2017 kokouksessaan 22.2. Lähidemokratiatoimikunnan päätös oli muutamaa muutosta lukuun ottamatta Kiimingin alueellisen yhteistyöryhmän esityksen mukainen. Raportointi toimintarahasta on tehtävä vuoden loppuun mennessä, mutta mielellään heti pidetyn tapahtuman tai tilaisuuden jälkeen.

Keskusteltiin yhteisötoiminnan toimintarahasta ja sen jaosta. Yhteistyöryhmän jäsenet olivat yllättyneitä, että sen edellisessä kokouksessa tekemä ehdotus ei ollut mennyt lähidemokratiatoimikunnassa läpi ilman muutoksia. Yhteistyöryhmää jäi mietityttämään, että millä perusteella lähidemokratiatoimikunta teki lopullisen päätöksensä rahojen jakamisesta. Tätä tietoa ei näy lähidemokratiatoimikunnan pöytäkirjassa. Yhteistyöryhmä totesi, että jatkossa perusteet lopullisille toimintarahapäätöksille pitäisi olla kerrottu ja päätöksenteon läpinäkyvää. Kokouksessa koettiin, että yhteistyöryhmällä on paras asiantuntemus toimintarahan jakamisesta alueelle. Todettiin, että lähidemokratia- toimikunnan tekemät muutokset ilman perusteluita vievät motivaatiota yhteistyöryhmän toiminnalta. Etenkin kun edellisessä kokouksessa toimijat saivat esitellä toimintarahahakemuksiaan, kokouksessa käytiin keskustelua aiheesta ja päätös tehtiin yhdessä.

 

10. Seuraava kokous

Sovittiin alustavasti, että katsotaan seuraavaa kokousta toukokuun alkupuolella.

 

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:32. 

 

 

Jakolinkki