1 / 2013 Oulunsalon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 31.1.2013 - Muistiot - Oulunsalon suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

1 / 2013 Oulunsalon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 31.1.2013

Oulunsalon suuralueen yhteistyöryhmän aloittava kokous

Aika              to 31.1.2013 klo 18.00-19.30

Paikka           Oulunsalon kunnantalo

 

Osallistujat:

Kaltio Markku

Salo Seppo

Reskalenko Kirsti

Kortesluoma Tapio

Hekkala Rauno

Ronkainen Joni

Snellman Anne

Vuoti Sinikka

Vierimaa Kauko

Junkkonen Pertti

Sipilä Maija-Liisa

Korkiakoski Jouko

Kyllönen Väinö

Korhonen Tauno

Finnilä Niko

Mäläskä Arvi

Soininen Pirkko

Pulkkinen Päivi

Leskelä Tarja

Määttä Valto

Helanen Suvi

Saarenpää Ilkka

Nousiainen Juhani

Nousiainen Eeva-Maija

Siekkinen Risto

Niemisalo Jouni

Siltanen Eila

Hepo-oja Eeva

Nissilä Juhani

Forsblom Roope

Hautamäki Tuula (siht.)

 

1.      Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan esittely.

Tuula Hautamäki esitteli kuntalaisvaikuttamista ja yhteisötoimintaa. Kuntalaisilla on lakiin perustuva oikeus vaikuttaa itseään koskevaan kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä saada tietoa tehdyistä päätöksistä.

Yhdistymishallitus on 19.9.2012 hyväksynyt osallisuuden ja vaikuttamisen toteuttamis-ohjelman. Ohjelma perustuu 2011 hyväksyttyyn, uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa -kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen toteuttamisohjelmaan.    

Tavoitteena on palvelujen uudistaminen kuntalais- ja asiakaslähtöisesti sekä asukkaiden osallisuus elinympäristöä ja palveluja koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollistaminen on tärkeä osa kaikkea kunnan perustyötä.

Kokoukseen osallistujien toiveena on, että yhteistyöryhmän lausunnot ja kannanotot tulevat huomioiduksi ja että kuntalaisten äänellä on aitoa vaikuttavuutta.

                     

                     Yhteistyöryhmän toiminta.

Lähes kaikki osallistujat ilmoittautuivat mukaan Oulunsalon suuralueen yhteistyöryhmän toimintaan. Lisäksi, yhteistyöryhmään sekä yhteistyöryhmän postituslistalle on tullut ilmoittautumisia sähköpostitse sekä alueen asukkailta että toimijoilta. Yhteistyöryhmä on avoin kaikille alueen asukkaille sekä toimijoille ja sen toimintaan voi tulla mukaan ympäri vuoden. Yhteistyöryhmän rajoittamaton koko erityisesti päätöksentekotilanteissa, avoimet osallistumismahdollisuudet sekä hallintosäännön puuttuminen keskustelutti osallistujia. Avoimuuden todettiin kasvattavan yhteisöllisyyttä mikä demokratian näkökulmasta katsottuna on hyvä asia.    

 

                     Yhteistyöryhmän toimintaraha.

Vuoden 2013 toimintaraha päätetään 18.2.2013 pidettävässä lähidemokratiatoimikunnan kokouksessa. Lähidemokratiatoimikunta on valittu maanantain 28.1. kaupunginhallituksen kokouksessa. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Jari Laru.

 

Vuonna 2012 alueellinen toimintaraha oli 0,70 euroa/alueen asukas 1.1.2012 tilastoidun väestömäärän mukaan. Kaupungin myöntämä toimintaraha on tarkoitettu suuralueen tapahtumiin ja toimintoihin ja sen käytöstä päättää yhteistyöryhmä.

 

                      Lueppa -lehti.

Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan yhteinen lehti Lueppa ilmestyy viikolla 12.

Lehdessä on varattu jokaiselle 22 suuralueelle yksi tabloid-kokoinen sivu. Lisäksi lehdessä on tapahtumakalenteri jossa on kootusti kaikkien suuralueiden tapahtumat ja tilaisuudet.

Oulunsalon suuralueen juttuja, tapahtumia, tilaisuuksia ja kuvia voitte lähettää osoitteella tuula.e.hautamaki@ouka.fi. Deadline materiaalille on 28.2.2013.

 

                 Kansankäräjät.

Kansankäräjät järjestetään kerran vuodessa esimerkiksi osana kaupunkistrategian, palvelujen järjestämisohjelman tai talousarvioprosessin laadintaa/päivitystä. Tänä keväänä käräjien aiheena on Oulun palvelumalli 2020 työstämistä. Kansankäräjien puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen.

 

Kansankäräjiä varten jaetaan Oulu neljään alueeseen. Kansankäräjille osallistuvat asukkaat, päättäjät, kaupungin johto sekä käsittelyssä olevan asian asiantuntijat. Oulunsalo, Kaakkuri, Maikkula, Kaukovainio, Hiukkavaara ja Sanginsuu muodostavat Oulu-eteläisen alueen. Oulu-eteläisen alueen kansankäräjät ovat tiistaina 12.3.2013 alkaen kello 18.00 Kaakkurin koululla, os. Pesätie 15.

 

2.      Yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.

Oulunsalon suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnat siirretään seuraavaan kokoukseen. Puheenjohtajien toimikausi on yksi vuosi.

Yhteistyöryhmän sihteerinä toimii Tuula Hautamäki tuula.e.hautamaki@ouka.fi 044 703 1679.

 

Seuraava Oulunsalon suuralueen yhteistyöryhmän kokous on ke 20.2.2013 klo 18.00. Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin.

 

 

 


Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

Tuula Hautamäki

p. 044-703 1679
tuula.e.hautamaki(at)ouka.fi

Oulun kaupunki
Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Postiosoite: PL 68, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Torikatu 23, 3. kerros, 90100 Oulu