Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 1 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio.

Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän aloittava kokous keskiviikkona 30.1.2013
kello 18.00-20.00 Yli-Iin virastotalolla
.

Osallistujat:
Tumelius Elma
Järvelä-Uusitalo Tuija
Manninen Taavi
Päkkilä Antti
Päkkilä Soili
Jurvakainen Eeva-Liisa
Päkkilä Esko
Päkkilä Risto
Nokela Rauni
Karjula Pekka
Tihinen Martti
Jurmu Aili
Karjula Perttu
Turtinen Kaisu
Kumpuvaara Salme
Pahkala Pirjo
Keto Marja-Leena
Lehtinen Leena
Raappana Markku
Jurmu Vesa
Laitala Sirpa

Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan esittely .
Sirpa Laitala esitteli kuntalaisvaikuttamista ja yhteisötoimintaa.Kuntalaisilla on lakiin perustuva oikeus vaikuttaa itseään koskevaan kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä saada tietoa tehdyistä päätöksistä.

Yli-Iissä yhteistyöryhmän kokoukseen osallistujat korostivat sitä, että kuntalaisten ääni täytyy saada kuuluviin ja päättäjien tietoon suunnittelussa ja päätöksenteossa. Risto Päkkilä korosti sitä, että yhteistyöryhmän kokouksista hänkin saa hyviä eväitä valtuustotyöskentelyyn. Toivottiin, että yhteistyöryhmästä tulee Yli-Iin äänitorvi, joka vie eteenpäin kuntalaisten kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita. Ryhmään toivottiin mukaan myös nuorempaa väkeä. Kaivattiin koulun ja päiväkodin toimijoita ja lasten ja nuorten vanhempia, jotta saadaan heidänkin äänensä kuuluviin.

Kuntien yhdistymissopimus hyväksyttiin 28.6.2010. Sopimuksessa uuden elinvoimaisen ja toimintakykyisen Oulun yksi osa on kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma. Tavoitteena on palvelujen uudistaminen kuntalais- ja asiakaslähtöisesti sekä asukkaiden osallisuus elinympäristöä ja palveluja koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Yhteistyöryhmän toiminta.
Yhteistyöryhmä on alueellinen vaikuttajaryhmä, jossa mukana on asukkaita, asukasyhteisöjä, yhdistyksiä ja luottamushenkilöitä sekä julkisten ja yksityisten palvelujen edustajia.

ilmoittamalla nimensä ja sähköpostiosoitteensa tai osoitteensa sihteerille. Näin tieto kulkee kokouksista ja käsittelyssä olevista asioista. Kokouksiin voi osallistua silloin, kun itselle sopii. Yhteistyöryhmään voi tulla mukaan ympäri vuoden.Yhteistyöryhmän toiminta on kaikille avointa. Siihen voivat tulla mukaan kaikki halukkaat,

Kokouksissa käsitellään suuralueen tai koko kaupungin ajankohtaisia asioita, tutustutaan valmistelussa oleviin asioihin ja otetaan niihin tarvittaessa kantaa.
Yhteistyöryhmien kokouksia järjestetään tarpeen mukaan.

Yhteistyöryhmän toiminta on kaikille avointa. Siihen voivat tulla mukaan kaikki halukkaat,
ilmoittamalla nimensä ja sähköpostiosoitteensa tai osoitteensa sihteerille. Näin tieto kulkee kokouksista ja käsittelyssä olevista asioista. Kokouksiin voi osallistua silloin, kun itselle sopii. Yhteistyöryhmään voi tulla mukaan ympäri vuoden.

Kokouksissa käsitellään suuralueen tai koko kaupungin ajankohtaisia asioita, tutustutaan valmistelussa oleviin asioihin ja otetaan niihin tarvittaessa kantaa.
Yhteistyöryhmien kokouksia järjestetään tarpeen mukaan.

Yhteistyöryhmän toimintaraha.
Vuoden 2013 toimintaraha päätetään 18.2.2013 pidettävässä lähidemokratiatoimikunnan kokouksessa. Lähidemokratiatoimikunta valittiin maanantaina 28.1. olleessa kaupunginhallituksen kokouksessa. Puheenjohtajaksi valittiin Jari Laru Jäälin suuralueelta.

Viime vuonna yhteistyöryhmän toimintaraha oli 0,70 eur/alueen asukas.
Raha on tarkoitettu suuralueen tapahtumiin ja toimintoihin, kuten esim. viestintään ja sen käytöstä päättää yhteistyöryhmä.

Vuonna 2013 uusille suuralueille myönnetään toimintarahaa ilman toimintasuunnitelmaa ja -hakemusta asukasluvun mukaan.

Lueppa –lehti.
Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan yhteinen lehti Lueppa ilmestyy viikolla 12.
Lehdessä on varattu jokaiselle 22 suuralueelle yksi tabloid-kokoinen sivu. Lisäksi kaikkien suuralueiden tapahtumat ja tilaisuudet kootaan tapahtumakalenteriksi lehteen.
Yli-Iin suuralueen juttuja ja kuvia, tietoja tapahtumista ja tilaisuuksista, voitte lähettää osoitteella sirpa.laitala@ouka.fi . Deadline on 28.2.2013.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnat päätettiin siirtää seuraavan kokoukseen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat vuoden kerrallaan.
Yhteistyöryhmän sihteerinä toimii Sirpa Laitala sirpa.laitala@ouka.fi 044 703 1253.

Asukastupatoiminta, kylätalot, avustukset.
Jotta Yli-Iin suuralueelle saadaan asukastupatoimintaa, tarvitaan yhdistys, joka sitoutuu pyörittämään toimintaa. Yli-Iin alueella on useampi kylätalo, mutta keskustasta puuttuu yhteinen kokoontumistila.

Vesa Jurmu kertoi suunnitelmista rekisteröidä Yli-Iin asukas- ja kotiseutuyhdistys, joka hallinnoisi asukastupatiloja. Asiaan palataan 12.2. kello 18.00 olevassa kokouksessa Yli-Iin virastotalolla.

Kaupunki tarjoaa asukastupatoiminnalle puitteet (tilavuokra, sähkö, lämmitys, vesi, tietokoneita, internet-yhteys). Lisäksi toiminnalle myönnetään yhteisötoiminnan avustusta
(vuonna 2012 asukastupien toiminnasta vastaavalle asukasyhdistyksille avustus oli 3.500 euroa/yhdistys).

Huom!
Alueen kaikki asukas- ja kyläyhdistykset voivat hakea toiminta-avustusta 31.3.2013 mennessä Oulun kaupungilta. Oheisena ohje ja hakemuslomake.

1.2.2013 julkaistaan raportti palveluverkkoselvityksestä.

Asukastupatoimijoiden tapaaminen on keskiviikkona 13.2.2013 kello 18.00 Kirkkotorin koulutuskeskuksessa, Asemakatu 5.
Tilaisuudessa avataan Oulun palvelumallia 2020 ja keskustellaan asukastupien tulevaisuudesta. Tilaisuuteen ovat tervetulleita asukastupatoiminnasta kiinnostuneet ja siinä jo toimivat vapaaehtoiset. Mukana ovat hallintojohtaja Ari Heikkinen, yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka sekä lähidemokratiatoimikunnan jäsenet ja kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorit.

Kansankäräjät 27.2.2013 kello 18.00.
Kansankäräjät järjestetään kerran vuodessa. Tänä vuonna aiheena käräjillä on Oulun palvelumalli 2020 työstämistä. Kansankäräjien puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen.

Kansankäräjiä varten Oulu on jaettu neljään alueeseen. Yli-Ii, Ylikiiminki, Jääli ja Kiiminki muodostavat Oulu-itäisen alueen. Oulu-Itäisen alueen kansankäräjät ovat keskiviikkona 27.2.2013 alkaen kello 18.00 Kiimingin Sykkeen auditoriossa, Kirjastokuja 1.

Seuraava Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokous on keskiviikkona 20.2.2013 kello 18.30 Kierikissä. Samana päivänä Kierikissä on "Yhdessä Oulussa" –seminaari ja Kulttuurin kuulemistilaisuus. Tervetuloa mukaan ja osallistumaan kaikkiin kolmeen tapahtumaan. Lounas on omakustanteinen, 9 euroa. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!