2013 2 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio. - Muistiot - Yli-iin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 2 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio.

Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokous keskiviikkona 20.2.2013
kello 19.00-21.30 Kierikissä.

Osallistujat: Riikka Ylitalo, Asta Siurua, Marja-Leena Keto, Pirjo Pahkala, Raili Kauppi, Rauni Nokela, Aili Jurmu, Elma Tumelius, Risto Päkkilä, Vesa Jurmu, Veli Kortesalmi, Maija Paaso, Kyösti Hökkä, Kaisa Hökkä, Leena Lehtinen, Raikko Tuominen, Tapio Räihä, Sirpa Laitala.

1. Kokouksen avaus.
Sirpa Laitala avasi kokouksen.

2. Jätteenkuljetusjärjestelmä.
Jätteenkuljetusjärjestelmää ollaan tarkastelemassa. Tällä hetkellä jokainen kuntalainen itse huolehtii asuin¬kiinteistönsä jäteastioiden tyhjentämisestä. Nyt mieti¬tään, siirrytäänkö Oulussa kunnan kilpailutta¬maan jär¬jestelmään, jossa kaupunki kilpailuttaa jäteas¬tioiden tyhjennykset ja vastaa tyhjennysten sujumi¬sesta.
Asiasta on kertomassa palvelupäällikkö Ilona Suppanen yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista.
otakantaa.fi –sivuilla on käynnissä vilkas keskustelu asiasta. Käy ottamassa kantaa.
Oheisena esitys asiasta.

3. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.
Puheenjohtajaksi valittiin Veli Kortesalmi ja varapuheenjohtajaksi Pirjo Pahkala.

4. Oulun palvelumalli 2020.
Yli-Iin suuralueelta nousevat asiat, jotka halutaan nostaa esille Oulun raadissa keskiviikkona 27.2.2013 kello 18.00 Kiimingin Sykkeen auditoriossa. Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita.

Vesa Jurmu järjestää Yli-Iin virastotalolle etäyhteyden eli siellä voi katsella, kuunnella ja osallistua Kiimingin Sykkeen auditorion tapahtumiin.

Tilaisuus Sykkeeltä myös videoidaan ja sitä voi seurata suorana netin kautta. Sykkeellä on käytössä viestiseinä, johon voi puhelimella lähettää viestejä, kommentteja ja kysymyksiä vastattavaksi.

Kaikki palaute tilaisuudesta kirjataan ylös ja toimitetaan kaupunginvaltuutetuille.

Kierikissä keskusteltiin vilkkaasti Oulun palvelumallista 2020. Puheenjohtaja esittää Sykkeen raadissa 27.2. kootusti yli-iiläisten kommentteja.

Tässä kommentteja, mielipiteitä:

o palvelut eivät saa heiketä
o liikkuminen ja teleliikenneyhteydet kuntoon
o yleinen turvallisuusasia; toimiva sairaankuljetus eli ambulanssiasia kuntoon
o palvelumalli on valmisteltava hallintolain mukaan, hallinnon periaatteet; tasapuolisuus
o osa terveyspalveluista ehkä kumipyörien päälle. Esim. näytteiden otot, hammaslääkäri ym. Mitään ei ole vielä päätetty, nyt kannattaa ottaa kantaa malliin.
o maaseutua on nostettava esiin
o palvelut on tarjottava vaikka asukkaita ei ruuhkaksi asti olekaan
o otettava huomioon pitkät välimatkat
o yhdistymissopimuksesta on hyvä muistuttaa, että on luvattu yhdenvertaista kohtelua kaikille asukkaille
o mietittävä mitä palveluja tarvitaan, mikä on asiakastarve palveluille, lasten neuvolapalvelut, ikäihmisten palvelut, minkä verran työterveyspalvelujen käyttäjiä,
minkä verran mitäkin paikallispalveluja käytetään
o ajateltava kokonaistaloudellisesti, järkevästi
o toimiva joukkoliikenne. Jos palvelut kaukana, julkisen liikenteen on toimittava.
o taksipalvelut
o Kierikin täyspäiväinen hyödyntäminen
o Kansalaisopiston toiminta taattava Yli-Iissä. Tasapuolisuuden nimissä saatava toiminta-avustuksia. Kuvataidepiirin toiminta otettava myös huomioon.
o kaikilla ei ole mahdollisuutta sähköisiin palveluihin, nettiyhteydet eivät toimi joka paikassa, kaikki eivät osaa käyttää
o monet palvelut voi hoitaa etäpalveluna palvelupisteessä. Siellä on monta kanavaa käytössä. Yli-Iissä palvelupisteen palvelut paranevat entisestään eppi-hankkeen myötä. Asiantuntijoihin voidaan olla yhteydessä palvelupisteestä käsin.
o maantieteellinen näkökulma, omat erikoispiirteet, jotka on tarkastelussa otettava huomioon

o Yli-Iin pitäjäpäivät; onko mahdollista saada muutama tunti kaupungin työntekijän palveluita tapahtumaan esim. monistus, tiedotus ym.

o halutaan saada palautetta, miten asiat, joihin on otettu kantaa etenevät päätöksenteossa.
Mm. Oulun raadin kommentit ja mielipiteet kerätään kaikki ja toimitetaan valtuutetuille päätöksentekoa varten.
Samoin lausunnot ja kannanotot, joita yhteistyöryhmät tai kuntalaiset tekevät käsitellään aina ja otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä.

5. Muut ajankohtaiset asiat.
• Toimintaraha. 1532 euroa. 0,70 euroa/alueen asukas. Asukkaita 2188.
Yhteistyöryhmä päättää toimintarahan käytöstä.
Toivottiin, että rahasta suurin osa käytetään tiedottamiseen. Esim. pitäjäpäivistä ja muista kesäajan tapahtumista tiedottamiseen. Pitäjäpäivien rahoitus on myös vielä auki.

• Lueppa –lehti.
Lehti ilmestyy viikolla 12. Deadline on 28.2.2013. Jokaisella suuralueella on käytettävissään A3 –kokoinen sivu. Lisäksi lehdessä on erikseen tapahtumakalenteri, johon listataan alueen tapahtumia. Seuraava lehti ilmestyy vasta syyskuun puolessa välissä, joten kesänkin tapahtumat kannattaa ilmoittaa lehteen, jos ajankohdat ovat selvillä. Lehteen tuleva materiaali, jutut, kuvat, tapahtumat osoitteella sirpa.laitala@ouka.fi
- ½ sivua, ilman kuvia  4000 merkkiä, sis välilyönnit
- 1 sivu + kolmen palstan kuva 6900 merkkiä, sis. välilyönnit

6. Seuraava yhteistyöryhmän kokous.
Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

7. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.30.