Muistiot

< Takaisin

2013 4 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio


YLI-IIN SUURALUEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS

Aika: 26.9.2013 klo 18.07–19.58
Paikka: Yli-Iin virastotalon valtuustosali (Ukkoherrankuja 10 B)
Läsnä:

Veli Kortesalmi puheenjohtaja
Pirjo Pahkala
Marja-Leena Keto
Martti Tihinen
Vesa Jurmu
Risto Päkkilä
Teuvo Päkkilä
Taavi Manninen
Kaisa Hökkä
Hemmi Jaara
Heidi Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.07.


2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Kokouksen esityslista hyväksyttiin.


3. Edellisen kokouksen muistio
Todettiin, että edellisen kokouksen muistio on lähetetty yhteistyöryhmän sähköpostilistalle. Niille, joilla ei ole sähköpostia toimitetaan jatkossa muistio kirjepostissa viimeistään seuraavan kokouksen esityslistan lähettämisen yhteydessä.


4. Yhteistyöryhmän tämän vuoden budjetti
Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmälle on myönnetty tänä vuonna toimintarahaa yhteensä 1523 euroa (0,70e / suuralueen asukas). Keväällä yhteistyöryhmä on päättänyt käyttää suurimman osan toimintarahasta tiedottamiseen, ja muun muassa kuntalaisyhdistyksen kesätiedotteen tekemistä on tuettu 645,04 eurolla.
Loppuvuoden kokouskulujen jälkeen toimintarahaa on käytettävissä noin 300 euroa, mikä päätettiin myöntää kuntalaisyhdistyksen syystiedotteen tekemiseen.


5. Pohjakeskustelu yhteistyöryhmän vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta
Yhteistyöryhmä kävi pohjakeskustelun vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta. Yhteistyöryhmä ei järjestä tapahtumia, vaan tapahtumista vastaavat alueella toimivat yhdistykset. Yhteistyöryhmän toimintasuunnitelmaan nostetaan alueen asukkaiden ja toimijoiden tärkeiksi kokemia asioita, jotka edistävät asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaisuutta.
Kohdan aikana todettiin, että yhteistyöryhmän on ajettava koko suuralueen, eli entisen pitäjän asioita. Sen vuoksi olisi hyvä, että yhteistyöryhmän kokouksissa olisi osallistujia laajasti eri puolilta Yli-Iitä, näin saadaan yhteistyöryhmänä vietyä eri kylienkin asioita eteenpäin.
Toimintasuunnitelmakeskustelussa nousi esille seuraavat asiat:
- Kaupungin maankäyttösuunnitelmat. Myös Yli-Iihin tarvitaan rakennettavia tontteja ja monipuolista asumista, niin omakotitaloja, rivitaloja kuin kerrostalojakin. Myös uusien yritysten perustamisen on oltava mahdollista. Taajaman yleisilmettä pitäisi parantaa, huonokuntoisia kiinteistöjä pitäisi voida kunnostaa tai purkaa ja uusia rakentaa.
- Kansalaisopiston kurssien saaminen Yli-Iihin. Yli-Ii on ainoa suuralue, jossa ei järjestetä kansalaisopiston kursseja, vaikka osallistujia olisi. Viime talvena on kerätty nimilistaa halukkaista kursseille osallistujista ja lista on luovutettu eteenpäin, mutta sillä ei ole ollut vaikutusta.
- Matkailumahdollisuudet; Kierikin pitäminen toiminnassa, Tannilan koulun ympäristön hyödyntäminen.
- Palveluiden turvaaminen. Monet palvelut olisi mahdollista tuottaa itse edullisemmin ja tehokkaammin kuin kaupungin tuottamana, tarvitaan uusia toimintamalleja ja -kokeiluja. Yhtenä esimerkkinä voisi olla kuntoradan kunnostaminen talkoilla, jos kaupunki maksaisi materiaalin.
- Liikuntamahdollisuudet: kuntoradan kunnostaminen, pyöräteiden ja kevyenliikenteenväylien (rantaraitti) kunnossapito myös Yli-Iissä, Kierikin luontopolun kunnossapito.
- Taajama-alueen ympäristön oltava viihtyisä, viheralueista huolehdittava.
- Hyvinvointipalvelujen turvaaminen. Terveyskeskuspalveluja oltava myös Yli-Iissä, järjestettävä helposti ja asukkaita kohtaan reilusti esimerkiksi verikokeiden ottaminen. Vanhustenhoidosta ei saa karsia, päiväkotien ryhmäkokoja ja koulujen luokkakokoja ei saa kasvattaa.
- Elinvoimaisuuden takaaminen, miten yritystoimintaa voisi tukea? Voisiko asiasta järjestää keskustelun yhteistyössä muiden suuralueiden kanssa?
- Oman alueen viestintäsuunnitelman tekeminen.


6. Muut ajankohtaiset asiat
- Risto kertoi, että maankäytön toteuttamisohjelma MATO on tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn 7.10. Yhteistyöryhmä piti tärkeänä, että ohjelmassa kohdellaan kaikkia alueita tasapuolisesti ja asumis- ja yrittämisedellytykset säilytetään myös Yli-Iissä.
- Yhteistyöryhmä tekee kansalaisopistotoiminnan saamisesta Yli-Iihin lausunnon, jossa tuodaan esille, että nimilistoja on jo kerätty ja halukkaita kurssilaisia olisi ollut, joten nyt tarvittaisiin tekoja. Kaupunkilaisten tasapuolisen kohtelun nimissä myös Yli-Iihin tarvitaan kansalaisopiston kursseja.
- Salen luona oleva ekopiste on välillä todella siivottomassa kunnossa, mitä sille voisi tehdä? Vastuu ekopisteiden siisteydestä on Oulun Jätehuollolla, heille päätettiin esittää valvontakameran asentamista väärinkäytösten vähentämiseksi.
- Kierikin joulumyyjäisten organisointivastuu on aiemmin ollut Kierikki-keskuksella, mutta nyt vetovastuuseen tarvittaisiin jokin yhdistys. Tapahtuman järjestämisessä voisi olla mukana useampi alueen toimija ja yhdistys, mutta jonkun täytyisi ryhtyä järjestämään myyjäisiä. Pirjo kertoi, että kuntalaisyhdistys oli keskustellut asiasta, mutta heillä ei ole resursseja lähteä järjestämään myyjäisiä.


7. Seuraava kokous
Yhteistyöryhmän seuraava kokous päätettiin pitää torstaina 7.11. klo 18.00. Sihteeri ilmoittaa kokouspaikan myöhemmin.


8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.58.
 

Jakolinkki