2013 5 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Yli-iin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 5 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio


YLI-IIN SUURALUEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS

Aika: 7.11.2013 klo 18.00
Paikka: Yli-Iin kirjasto (Halametsä 1)
Läsnä: Veli Kortesalmi puheenjohtaja
Marja-Leena Keto asukas
Elma Tumelius asukas
Kyllikki Niemelä asukas
Aili Jurmu asukas
Pirjo Pahkala asukas, Yli-Iin kuntalaisyhdistys
Leena Lehtinen asukas, Yli-Iin kuntalaisyhdistys
Taavi Manninen asukas
Pentti Matila asukas
Marja-Liisa Pakanen Oulu10-palvelupiste, asukas
Risto Päkkilä asukas, kaupunginhallituksen jäsen
Heidi Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.


2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.


3. Edellisen kokouksen muistio
Todettiin edellisen kokouksen muistio.


4. Oulu10-yhteispalvelupisteen esittely, Marja-Liisa Pakanen
Marja-Liisa Pakanen esitteli Yli-Iin kirjaston yhteydessä olevan Oulu10-palvelupisteen toimintaa ja sieltä saatavia palveluja.
Yli-Iin palvelupiste on avoinna ma-pe klo 8.30–11.00 ja klo 11.30–16.00. Marja-Liisalle voi soittaa palvelupisteeseen numeroon 050 303 1528 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen Marja-Liisa.Pakanen(at)ouka.fi. Palvelupisteessä voi asioida ilman ajanvarausta.
Palvelupisteessä voi muun muassa:
- maksaa Oulun kaupungin lähettämiä laskuja (esim. terveyskeskusmaksut, Oulun Vesi, Oulun energia),
- ostaa Oulun kaupungin liikuntapaikkojen liikuntalippuja,
- ostaa Oulun kaupunginteatterin, Oulun Sinfonian ja Teatterikuopan lippuja,
- saa kopiointipalvelua,
- saa tietoa Oulun kaupungin eri viranomaisista ja heidän palveluistaan,
- saatavilla erilaisia lomakkeita (mm. Kela ja toimeentulotuki) sekä apua lomakkeiden täyttämiseen,
- asioida etäyhteydellä muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen Sonja-neuvonnassa
Yhteistyöryhmässä heräsi keskustelu, miksi Yli-Iissä on palvelupiste, kun Haukiputaalla, Kiimingissä ja Ylikiimingissä on yhteispalvelupiste, jossa voi hoitaa myös valtion virastojen asioita. Asiaa seurataan ja selvitetään mahdollisuutta saada yhteispalvelupiste myös Yli-Iihin.


5. Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän vuoden 2014 toimintasuunnitelma
Käytiin läpi luonnos yhteistyöryhmän 2014 toimintasuunnitelmaksi, päivitetty toimintasuunnitelma liitteenä. Luonnos on tehty yhteistyöryhmän syyskuun kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. Yhteistyöryhmä seuraa toimintasuunnitelmaan kirjattujen asioiden etenemistä, järjestää yhteistyöryhmän kokouksia toimintasuunnitelmassa olevien teemojen ympärille ja vaikuttaa kirjattuihin asioihin eri keinoilla.
Keskustelussa konkreettisiksi toimenpiteiksi vuodelle 2014 suunniteltiin muun muassa tapaamisen pyytämistä PVO:n toimitusjohtajan kanssa uimarantojen kehittämisestä keskustelemiseksi. Alkuvuonna seurataan Kiimingin hyvinvointikeskuksen toiminnan aloittamista ja pyydetään asiaa valmistelevia henkilöitä keskustelemaan asiasta Yli-Iihin. Kevään aikana järjestetään keskustelutilaisuus kansalaisopiston kurssien saamiseksi sekä seurataan maankäytön etenemistä. Tärkeä asia olisi myös saada suuralueiden ominaispiirteiden ja hyvien käytäntöjen kohtaaminen Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa.


6. Muut ajankohtaiset asiat
- Yli-Iin paikallishistoria on kirjattu vuosilta 1924–1984. Ensi vuonna voitaisiin miettiä yhdessä, miten paikallishistoriatyötä voidaan jatkaa nykypäivään saakka.
- Tasa-arvon ja vastuullisuuden periaatteen mukaisesti myös Yli-Iihin pitäisi saada yhteispalvelupiste ja mahdollisuus hoitaa myös valtion virastojen alaisia asioita. Päätettiin ottaa yhteyttä Oulu10-palveluihin ja kysyä, miksi Yli-Iissä ei ole yhteispalvelupistettä, ja voisiko sellaisen saada.
- Kiimingin hyvinvointikeskuksen toiminnan suunnittelu jatkuu, ja 13.11. järjestetään Kiimingissä tilaisuus, johon toivotaan myös Yli-Iistä osallistujia, jotka voisivat tilaisuuden jälkeen pitää palvelupäiväkirjaa. Sihteeri keräsi kiinnostuneiden nimet ja yhteystiedot. Kiimingin hyvinvointikeskuksen käynnistymistä seurataan aktiivisesti.
- Sihteeri kertoi, että yhteistyöryhmien toimintarahan jakaminen muuttuu vuonna 2014. Toimintarahan jakamisen muuttamisesta tehtiin yhteistyöryhmien jäsenille kysely elokuussa 2013, ja asiaa on valmisteltu kyselyn vastausten ja lähidemokratiatoimikunnan ohjeistusten pohjalta. Toimintarahan uudistaminen on ollut lähidemokratiatoimikunnan käsiteltävänä 30.10. ja menee kaupunginhallitukseen vielä 11.11.2013.
Toimintarahaa haetaan jatkossa kerran vuodessa samaan aikaan kaikkiin seuraavan vuoden tapahtumiin. Vuoden 2014 toimintarahaa haetaan tämän vuoden joulukuussa, Heidi lähettää tarkemmat aikataulut ja ohjeet heti kun ne saadaan valmiiksi. Yhteistyöryhmä käsittelee tulleet toimintarahahakemukset tammikuussa 2014.
Toimintarahan hakemista varten tulee oma lomake, ja toimintaraha maksetaan hakijan tilille päätöksen tekemisen jälkeen. Toimintarahan käyttämisestä tulee raportoida kaupungille tapahtuman / toiminnan jälkeen erillisellä raportointilomakkeella. Kaupungin yksiköt eivät voi jatkossa olla toimintarahan hakijoina, mutta ne voivat järjestää esimerkiksi tapahtuman yhteistyössä jonkun yhdistyksen tai esim. vanhempaintoimikunnan kanssa.


7. Seuraava kokous
Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään tammikuussa 2014, tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.


8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.