Muistiot

< Takaisin

2014 3 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Torstaina 8.5.2014 kello 18.00-20.15

Paikka: Kierikkikeskus

Läsnä: Veli Kortesalmi, puheenjohtaja
Esko Päkkilä
Markku Raappana
Kaisa Hökkä
Raikko Tuominen
Pekka Tervo
Esko Kortti
Timo Tornberg
Aili Niskala
Hemmi Niskala
Kyösti Hökkä
Riikka Ylitalo
Tuija Järvelä-Uusitalo, Rantapohja
Perttu Karjula
Taavi Manninen
Hemmi Jaara
Esko Kaveri
Selma Kaveri
Teuvo Päkkilä
Mirja Päkkilä
Veikko Repo
Matti Kakko, sosiaali- ja terveyslautakunta
Matias Ojalehto, sivistys- ja kulttuurilautakunta
Risto Päkkilä, kaupunginhallitus
Anna-Riikka Hirvonen, yleisötyönjohtaja, Luuppi
Leena Lehtinen, Kierikkikeskus
Sirpa Eskola, GoArctic
Sirpa Laitala, kuntalaisvaikuttaminen, sihteeri


1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Edellisen kokouksen muistio on lähetetty sähköpostilla postituslistalla oleville. Joilla ei ole sähköpostia, he ovat saaneet sen kirjeenä. Lisäksi muistiot ovat luettavissa www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/muistiot-yli-ii

4. Kierikkikeskus.
Kierikkikeskuksen tulevaisuus. Mukana keskustelussa olivat asiantuntijoina Oulun museo- ja tiedekeskuksen Luupin yleisötyön johtaja Anna-Riikka Hirvonen ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Matias Ojalehto sekä Kierikin intendentti Leena Lehtinen.

Museo- ja tiedekeskus Luuppi on Pohjois-Pohjanmaan museon, Oulun taidemuseon ja Tiedekeskus Tietomaan muodostama yhdeksän käyntikohteen kokonaisuus. Luupissa yhdistyvät monipuolisesti historia, kuvataide, luonnontieteet ja tekniikka.

Kierikki on Luupin yksi käyntikohteista. Kierikki on ollut talven kiinni, mutta nyt on jälleen avoinna. Avajaisia vietettiin 4.5.2014. Soiva Siili konsertoi ja mukana oli muutakin ohjelmaa koko perheelle.

Kierikissä toimivan ravintola- ja matkailuyrityksen GoArctic:n Sirpa Eskola kertoi, että lounasta tarjotaan nyt päivittäin. Toivotaan, että yli-iiläiset ja matkalaiset löytävät lounaspalvelun.

Leena Lehtinen toimii intendenttinä Kierikissä ja museolehtoriksi on valittu Sami Viljamaa alkaen 1.11.2014.

Kierikin tulevia tapahtumia ovat mm.
12.-14.6. Kansainvälinen OpenArch –hankkeen konferenssi. Heinäkuussa on yleisökaivaukset ja 2.-3.8. ovat Kivikausimarkkinat.

Yleisön puheenvuoroissa nousi esille seuraavia asioita:
- Kierikille on luotava oma toiminta- ja markkinointisuunnitelma ja sitä on voitava mainostaa myös irrallaan Luupista. Kierikillä on suuri merkitys Yli-Iin alueelle. Resurssit on hoidettava kuntoon. Majoitustiloja on 50 hengelle, joten bussilastillinen matkailijoita sopii yöpymään. Infraa on kehitettävä, kehittäminen on aikataulutettava. Halutaanko kehittää? Politiikka on tahtomisen asia. Yli-Iissä on aivan eri tilanne kuin kanta-Oulussa.
- projektirahoituksia on voitava hakea
- koululaisten vierailut Kierikissä
- matkailu-, museo- ja ravintolatoiminnat hyödyntämään toisiaan. Matkailuvirrat saatava kääntymään Kierikkiin.
- ei riitä, että Kierikin opaste on 200 metriä ennen risteystä. Opastauluja edemmäs huoltamoiden ja muiden pysähdyspaikkojen yhteyteen. Kierikki ei ole tunnettu muualla Suomessa.
- saliin taiteisiin ja kulttuuriin liittyviä tilaisuuksia
- lyhytkursseja ja Oulu-opiston toimintaa
- Kivikauden rock-tapahtuma Kierikin kentälle. Silloin saadaan keski-ikäisiä ja nuoria kiinnostumaan Kierikin tarjonnasta. Tällainen jos mikä keräisi yleisöä ja Kierikki tulisi tutuksi uudelle kohdejoukolle.
- oheistoimintoja on ehdottomasti kehitettävä Kierikin yhteyteen. Ravintolapalvelut jättävät jäljen kävijään. Toivotaan yrittäjälle menestystä. Yhteistyötä Nallikarin kanssa.
- luontopolut, lintutornit, kaksi järveä, erämaa on hyödynnettävä, pelkkä museotoiminta ei kannata. Markkinoitava kokonaisuutena.
- ulkomaisia opiskelijoita käy jonkin verran, voisiko tehdä enemmän opiskelija- kulttuurivaihtoa?
- markkinoitava on myös hiljaisesti, eli sukulaiset ja tuttavat viedään Kierikkiin.
- ilmainen lippu sukulaisia ja vieraita käyttävälle.
- missä Kierikin omat esitteet?
- kiireesti esite, mitä kaikkea Kierikki tarjoaa.
- Kierikkiä on markkinoitava työporukoille virkistymispaikkana. Työporukat haluavat hyvää ruokaa ja saunoa. Rakennettava erilaisia paketteja erikokoisille porukoille. Ja näistä tieto mahdollisimman pian esim. Oulun kaupungin sivuille.

Leena Lehtisen vastauksia:
- lapset saavat Kierikissä esihistorian opetusta, jota ei ole muualla Suomessa. Ensi viikolla käynnistyvät neuvottelut koululaisten vierailujen jatkosta. Hinta on pysynyt samana useamman vuoden ajan. Noin 20.000 viidesluokkalaista on vieraillut
Kierikissä. Oppaan johdolla on tehty 3,5 tunnin kierroksia.

- lippujen hinnat ovat kohtuulliset. Oma toimintasuunnitelma ja markkinointisuunnitelma on saatava tehdä. Toiminta näivettyy nopeasti, jos ei ole välineitä tehdä asioita. Kierikillä oli Yli-Iin aikana kovat tavoitteet.

- Kierikkiä mainostetaan Luupin yhteisessä esitteessä.

Anna-Riikka Hirvosen kommentteja:
- Luupissa ollaan tosissaan Kierikin kehittämisen kanssa. Hienoa, että nyt on saatu hotelli- ja ravintolapalvelut.
- markkinointi- ja viestintä on tärkeä asia. Luupin markkinointityö on alkutekijöissä. Nyt on päästy satsaamaan sosiaalisessa mediassa markkinointiin. Luupin viestinnän täytyy kulkea Oulu-brändin mukana. Nuoret aikuiset on tavoitettava. Yhteistyötä lisätään kulttuuritoimijoiden kanssa. Tilat ovat todella komeat. Jokainen meistä on Kierikin markkinoija. Positiivinen, hyvä viesti liikkeelle!
- Strategiatyö on käynnissä Luupissa, mutta on vielä kesken. Päätavoitteena voitaneen pitää, että Kierikki on matkailu- ja vapaa-ajan kohde ja oppimisympäristö lapsille ja nuorille.
- Luupin resurssit rajalliset, tarvitaan Oulun matkailun vetoapua.
- Tuotepaketit; nyt on saatu myyntivastaava joka kehittää ja myy erilaisia tuotepaketteja. Esim. sihteerit ovat olleet tutustumassa Kierikkiin.
- Luupissa halutaan satsata myyntityön kehittämiseen.
- projektirahoituksia voidaan hakea. Ne on koordinoitu nykyään niin, että kaikki hankkeet menevät Syke- tai Pesti työryhmien kautta, jotta ei tehtäisi päällekkäistä työtä.

Matias Ojalehto:
- Oulun matkailun on satsattava Kierikin matkailun markkinointiin.
- Kaupungin strategian alla oltava visio, mitä kohden mennään yhteistyössä Luupin kanssa.
- Kumpi ensin rahallinen panos vai kävijämäärät?

Muistion liitteenä Anna-Riikka Hirvosen esitysmateriaali.

 

5. Palveluja koskevat kysymykset.

Kaupungin talouden tila on edelleen haastava ja lähivuosina investointien laajentamismahdollisuudet ovat rajatut. Kaupungin on kuitenkin investoitava kasvualueille mm. koulupalvelutiloja ja huolehdittava kiireellisistä peruskorjauksista ja sisätilaongelmaisista rakennuksien korjauksista.

Palveluja koskevat kysymykset alueellisille yhteistyöryhmille:

Miten alueilla ja palveluverkkotyössä em. haasteita voitaisiin ratkaista?
• voidaanko joistakin palveluista tinkiä/luopua?
- jostain voidaan ehkä tinkiä muttei luopua
- Yli-Ii joutui jo itsenäisenä kuntana karsimaan rajusti palveluja
- palveluista ei tinkimistä

• mitkä palvelut alueiden kannalta tärkeimpiä?
- terveys-, koulu- ja varhaiskasvatuspalvelut

• mitä uusia palvelu palvelujen järjestämistapoja ehdottaisitte, liikkuvat palvelut, sähköiset palvelut, etäyhteispisteet, moniammatillinen ja -alainen yhteistyö, asukkaiden yhteistyö, 3. sektorin toiminta jne?

- sähköiset palvelut kehittyvät koko ajan, mutta vielä on ikäpolvia, jotka tarvitsevat liikkuvia- ja lähipalveluja
- Yli-Iissä ei voida käyttää kaikkialla Omahoitopalvelua, kun nettiyhteydet eivät toimi.
- peruslääkäripalvelut on turvattava, mutta ne ovat saatavilla nykyisin vain ajoittain.
- sairaansijoja puuttuu, mikä aiheuttaa maakuntamatkailua.
- Yli-Iin hammashoitopalvelut on otettu uudelleen kaupungin hallituksen käsittelyyn ja valmisteluun. Rattaille vai kiinteä? Tarkat kustannukset eivät ole vielä tiedossa kenelläkään.
- Yli-Iin hammashoitolan toiminta on tehokasta; potilaita 800/vuosi,
1500 toimenpidettä/ vuosi. Kiinteät kulut 10.000 euroa/vuosi hammashoitolan rakennuksesta. Kiinteä hammashoitopalvelu lienee luotettavampi kuin rattailla oleva.
- taksit tienaavat mitä kauemmas palvelut siirretään

• mitä saavutettavuutta edistäviä ratkaisuja, joukkoliikenne?
- joukkoliikennekulut kasvavat seuraavan kahden vuoden aikana 5 milj. euroa. Yli-Iistä eikä Yli-Iihin kulje yhtään päivittäistä vuoroa. Kun taas muualla ajetaan montakin tappiollista vuoroa useita kertoja päivässä.
- ennen kuin joukkoliikenne toimii turha siirtää palveluja minnekään

Keskustelun tulokset viedään budjettivalmisteluun. Kysymykset tulevat toukokuun aikana Otakantaa.fi –sivustolle, jossa voi käydä vastaamassa palveluja koskeviin kysymyksiin. Sihteeri laittaa linkin, kun kysely on sivustolla.
6. Muut ajankohtaiset asiat.
Puheenjohtaja ehdotti, että yhteistyöryhmien roolia on vahvistettava päätöksenteossa. Yhteistyöryhmille voitaisiin osoittaa jonkun projektin tekeminen paikallisesti. Rahat jo vuoden 2015 budjettiin. Alueellisesti ideoidaan ja tehdään hanke. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä saataisiin säästöjä aikaiseksi.

7. Seuraava kokous.
Seuraava kokous on syyskuussa. Tarkempi ajankohta ja aihe ilmoitetaan lähempänä kokousta.

8. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.15.

 


 

Jakolinkki