2014 5 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio. - Muistiot - Yli-iin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 5 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio.

Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Torstaina 20.11.2014 kello 18.00 - 20.30
Paikka: Yli-Iin kirjasto

Läsnä: Veli Kortesalmi, asukas, puheenjohtaja
Taavi Manninen, asukas
Hemmi Jaara, asukas
Pentti Matila, asukas
Rauno Kivari, asukas
Veikko Repo, asukas
Raikko Tuominen, asukas
Martti Tihinen, asukas
Kaisa Hökkä, asukas
Esko Päkkilä, asukas
Teuvo Päkkilä, asukas, vanhusneuvosto
Maija Paaso, asukas
Selma Kaveri, asukas
Kyllikki Niemelä, asukas
Hilja Räinä, asukas
Aili Jurmu, asukas
Risto Päkkilä, asukas, KH:n jäsen
Noora Redsven, MLL, Pohjois-Pohjanmaan piiri
IIlkka Kemppainen, Oulun seudun Leader
Sirpa Laitala, Ouka, yhteisötoiminta, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio.

4. Liikkuvat perhekerhot.
MLL/ Pohjois-Pohjanmaan piirin perhekeskustoiminnan koordinaattori Noora Redsven esitteli mahdollisuuksia kiertävään perhekahvilatoimintaan Yli-Iin alueella. Perhekahvilat ovat kaikille perheille avoimia kohtaamispaikkoja, joissa sekä aikuiset että lapset saavat seuraa ja mielekästä tekemistä. Yli-Iissä perhekahvilalle etsitään paikkaa keskustasta ja Jakkukylästä. Perhekahvilatoimintaa olisi joka kolmas viikko näissä paikoissa. Sähköpostin liitteenä Nooran esitys.

5. Oulun seudun Leader yhteisöhautomo -hankkeen esittely.
Hankeneuvoja Ilkka Kemppainen Oulun seudun Leaderin (entinen Jomma ry) yhteisöhautomo –hankkeesta esitteli hankkeen mahdollisuuksia yli-iiläisille. Hankkeen avulla yhteisöt voivat hakea alueelle rahaa, neuvontaa ja toimintaa paikkakunnan parhaaksi. Leaderin hallituksessa on yli-iiläisten edustajana Päivi Ylisiurua ja varajäsenenä Asta Siurua.
Keskusteluun nousi, voisiko rahoitusta hakea esim. Iijoen varrella, rantareitin varrella olevan taukopaikan kunnostamiseen. Jonkin yhdistyksen täytyy olla hakemuksen takana. Tarkempia tietoja saa suoraan Ilkalta, sähköpostiosoite on ilkka.kemppainen@oulunseudunleader.fi
Sähköpostin liitteenä on Ilkan esitys.

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015.
Ensi vuoden toimintasuunnitelmaan nousi kolme teemaa eli valtion teiden kunto, hyvinvointipalvelut ja varavesihanke. Tilaa jätetään myös kesken vuoden esiin tuleville asioille, joihin halutaan vaikuttaa.

Valtion teiden kunto.
Pyydetään ensi vuoden kokoukseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, Kunnossapito ja rakentaminen –yksikön päällikkö Markku Tervo kertomaan nykyhetkestä ja tulevaisuuden suunnitelmista tieasioissa.
Hyvinvointipalvelut ja harrastustoiminta.
Jotta Yli-Ii säilyy elävänä, on palveluja oltava.

Varavesisuunnitelmat.
Seurataan, miten suunnitelmat etenevät. Huolestuttaa kaivojen kuivuminen Jakkukylässä ja Tannilassa. Milloin tutkitaan Huiskanharjun aluetta?
Alueella pitkät linjat, miten sähkökatkos vaikuttaa veden saantiin?

7. Toimintarahojen haku vuodelle 2015. Ennakkotietoa.
Ennakkotietoa toimintarahan hakemisesta vuodelle 2015. Alueellista toiminatarahaa koskeva ohjeistus on päivitetty samoin kuin toimintarahan hakemista ja raportointia koskevat lomakkeet (liitteenä). Varsinainen hakuaika tulee lähidemokratiatoimikunnan hyväksyttäväksi 3.12.2014, ja hakuajaksi on suunniteltu 10.–31.12.2014. Toimintarahan hakemisesta julkaistaan lehti-ilmoitus, sekä tietoa tulee myös Internet-sivuille (http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto). Lomakkeita on mahdollista tulostaa nettisivuilta tai täyttää ne sähköisesti, ja lähettää sähköpostitse.

Ohjeiden mukaan alueellinen yhdistys tai toimija (kuten vanhempainyhdistys tms.) hakee toimintarahaa tapahtumakohtaisesti. Jos toimintarahaa haetaan useaan eri tarkoitukseen, tulee näistä kaikista täyttää oma hakemus. Maksimisumma yhtä tapahtumaa / tilaisuutta kohti on 1000 €.

Toimintarahahakemukset käsitellään yhteistyöryhmien kokouksissa tammi-helmikuussa 2015 joissa tehdään esitykset toimintarahan myöntämisestä. Esitykset viedään lähidemokratiatoimikuntaan hyväksyttäväksi. Sen jälkeen myönnetty toimintaraha maksetaan yhdistyksen/toimijan tilille. Toimintarahan saaja raportoi rahan käytöstä erillisellä raportointilomakkeella, mieluiten heti tapahtuman / tilaisuuden jälkeen, viimeistään kuitenkin vuoden 2015 loppuun mennessä.

Ottakaa huomioon myös sivistys- ja kulttuuripalveluiden sekä hyvinvointipalveluiden kautta jaettavat avustukset (lisätietoja: http://www.ouka.fi/oulu/asiointi-ja-neuvonta/avustukset).

8. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2015.
Puheenjohtajaksi valittiin Veli Kortesalmi ja varapuheenjohtajaksi Raikko Tuominen.

9. Muut ajankohtaiset asiat.
--- Kaivataan porinapiiriä. Kuka alkaisi vetämään sellaista Yli-Iin keskustassa?
---Kaupungin tiloistaan perimät vuokrat vaikuttavat vapaaehtoisten toimintaa. Järjestöille ja yhdistyksille on taattava ilmaiset kokoontumispaikat.
---Vastuunkantajayhdistystä/-yhdistyksiä ei ole ilmaantunut asukastuvan toimintoja pyörittämään.
---Selvitetään, mitä palveluja nykyään saa Yli-Iin terveysasemalta.
---Tuemme yksityisteiden aurausasiaa, josta Risto Päkkilä on tehnyt aloitteen KH:ssa.
---Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vieraillut KH:ssa, Velin kysely ensihoidosta ja ambulanssikuljetuksista ei anna aihetta toimenpiteisiin. Maksetaanko systeemistä, joka ei toimi?
---Vorellin tiekorjaukset koomista katseltavaa
---kevyen liikenteen väylät pottumaata, saatava korjattua.
---suuria leikkauksia on tehty palveluihin kaupungin keskustan alueella, liittyvien kuntien alueilla palveluja karsittiin jo ennen liittymistäkin.
---avantouintipaikkaa Ahvenniemessä kaupunki ei pidä sitä enää auki. Paikkaa voitaisiin pitää auki kuitenkin pienillä kuluilla ja vaivalla.
---toivotaan terveysasemalle ikäihmisten palvelupäivää, jolloin voisi käydä mittauttamassa verenpaineen ym.
---kaupungin taloustilanne on huono.
---päättäjät vievät eteenpäin yhteistyöryhmissä esille tulleita asioita.

10. Seuraava kokous.
Seuraava yhteistyöryhmän kokous on torstaina 15.1.2015 kello 18.00 Yli-Iin kirjastolla.

11. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30.