2015 1 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio. - Muistiot - Yli-iin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015 1 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio.

Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Torstaina 15.1.2015 kello 18.00 – 19.35.

Paikka: Yli-Iin kirjasto, Halametsä 1.

Läsnä: Veli Kortesalmi, puheenjohtaja
Kyllikki Niemelä, asukas
Martti Tihinen, asukas
Raikko Tuominen, asukas
Teuvo Päkkilä, Vanhusneuvosto
Risto Päkkilä, KH
Sirpa Laitala, sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio.

4. Toimintaraha.
Alueellista toimintarahaa on jaossa 0,70 eur x 2131/asukasluku eli yhteensä 1.492 euroa.
Hakemuksia tuli kaksi, yhteensä 1.350 euroa.
Yhteistyöryhmä esittää, että Leuvan kyläyhdistykselle myönnetään 850 euroa talvitapahtuman järjestämistä varten ja Yli-Iin kuntalaisyhdistykselle 500 euroa täyden kuun kävelyjen järjestämistä varten. Yli-Iin kuntalaisyhdistyksellä on jäänyt viime vuonna käyttämättä toimintarahaa 138,60 euroa, joka vähennetään myönnetystä summasta.
Yhteistyöryhmän ehdotus menee lähidemokratiatoimikunnan käsittelyyn 17.2.2015 ja siitä noin kolme viikkoa, niin rahat maksetaan saajien tileille.

5. Muut ajankohtaiset asiat.

Teiden kunto ja talviauraus Yli-Iin alueella.
Valtion teiden kunto Yli-Iin alueella on huono kokonaisuudessaan. Kunto on huono joka suuntaan. Yhtä huono kuin oli viime talvenakin. Kunnossapidon taso on ala-arvoista.
Leuantie ainut, joka on hoidettu.

Aamuisin teitä ei ole aurattu, vaikka turverekat ovat jo liikkeellä. Työmatkaliikennettä on myös aamuisin kumpaakin suuntaan. Varsinkin Yli-Ii – Kiiminki tieosuus on erittäin vaarallinen.

Ajoväylä on 2-3- metriä kapeampi kuin tie. Tie on kuin pyykkilautaa. Peruskunnostuksesta ei ole huolehdittu ennen talven tuloa. Aurausviitat ovat hankien keskellä.

Yli-Iistä kuljetetaan runsaasti turvetta lämpövoimalaan, joten rekkaliikenne on runsasta. Rekat eivät voi antaa yhtään tietä, koska se suistaisi raskaat autot kapealta väylältä.
Risto kertoi, että hänelle on tullut yhteydenottoja tiestön kunnosta. Yli-Iin alueen tiet, keskustaa lukuun ottamatta, ovat valtion ely-rahoitteisia teitä, joten asia on pikimmiten annettava tiedoksi ELY-keskukselle.
Tarkkailuauto antaa auraajille tiedon, milloin saa lähteä auraamaan. Miten auraajien kalusto, onko se tarpeeksi jykevää pitämään tiet kunnossa?

Raikko kommentoi, että vielä syksyllä Kipinään menevä tie oli hyvin aurattu. Nyt on aura-autojen vauhti on noussut, jolloin lumi jää tien varteen eikä lennä kauemmas tiestä.
Teuvo kysyi, että miksi teiden kunnossapidosta huolehtivien urakoitsijoiden nimiä ei ilmoiteta kuntalaisille? Silloin voisi suoraan ottaa yhteyttä urakoitsijaan. Traktori on liian kevyt auraukseen. Polanne syntyy ja tiestä tulee pyykkilauta. Tarkistaako kukaan aurausjälkiä? Urakkasopimuksen tehneen on velvollisuus tarkistaa työn laatu. Muuttuuko kunnossapitoluokitus Raasakan sillalla, koska aura-autot kääntyvät heti sillan jälkeen takaisin? Suurin osa kulkijoista jatkaa matkaa eteenpäin.
Kuka auraa, kuka tarkistaa työn jäljen, minkälaiset ovat kriteerit teiden kunnossapito luokituksille?
Turverekkojen kuljettajat reagoivat teiden kuntoon yleensä siinä vaiheessa, kun on liukkautta niin paljon, ettei rekoilla pääse enää etenemään.

Risto on vienyt pyöräteiden kunnossapitoasiaa eteenpäin Oulun kaupungin insinöörille Pasi Heikkilälle. Hän vie teiden aurausasian tiedoksi yhdyskuntalautakunnalle.
Rantaraittia käytettäisiin talviaikaankin, mutta pääsy sinne on lumivallin takia hankalaa.
Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmä lähettää kokouksessa esille tulleet palautteet teiden kunnosta tiedoksi kaupunginhallitukselle, ELY-keskuskelle ja yhdyskuntalautakunnalle.
Hyvinvointipisteen toiminta.
Puheenjohtaja toi esille lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Yli-Iissä. 10 minuutin oikomishoidon toimenpiteen takia lapsi on kuljetettava Kiiminkiin. Aikaa kuluu kaksi tuntia; lapselta kouluaikaa ja kuljettajalta työaikaa.

Voisiko koota hammaslääkäripalveluja tarvitsevia kokoon ja lääkäri tulisi paikalle?
Kyllikki toi esille, että miksei Yli-Iissä jatkossakin voisi olla sekä lääkäri että hammaslääkäri
2-3 päivänä paikalla?

Risto kertoi, että hän on tehnyt kaupunginhallituksen budjettiriihessä tämän vuoden budjettiin esityksen tekstimuutoksesta, että kohdennettujen lääkäripalvelujen sijaan perustason lääkäripalvelut on säilytettävä Yli-Iissä. Budjettiin tehtyjä muutoksia ei ole vielä tullut nähtäville. Mutta Ristolle on sekä Kh että remonttiryhmä vakuuttanut, että Yli-Iissä ja Ylikiimingissä järjestetään perustason lääkäripalvelut vastaisuudessakin. Virkamiehet ovat myös olleet tätä mieltä.

Sinikka Salo jää virkavapaalle. Hänen tehtävät hoidetaan Kalevassa olleen uutisen mukaan hajauttamalla eri virkamiehille.
Risto kertoi, että tehtävien hoitoon löytyy pätevät henkilöt. Uutta johtamisjärjestelmää kehitellään. Apulaiskaupunginjohtajien tehtävät lakkaavat vuoden 2017 alusta. Uusi johtamisjärjestelmä otetaan silloin käyttöön.
Risto on yhdessä Matti Kakon kanssa tuonut huolensa esille hyvinvointipalvelujen järjestämisestä ja tietoa on viety eteenpäin. Oulun keskustassakin jonot tahtovat olla jo
4 kk:n mittaiset, jos Yli-Iissä jonotetaan 2 kk.

Hammaslääkäripalveluihin suunniteltu kiertävä auto lienee jo hankittu, vaikka siitä ei päätöstä olekaan. Riston mielestä ei kannattava hankinta. Paljonko henkilökuntaa auto vaatii, sekin on selvitettävä? Risto on sitä mieltä, että palvelut on saatava niin kauan, kunnes ne korvataan jollain muulla tapaa.

Kyllikki kertoi, että hänen tyttärensä on työssä vastaavassa klinikka-autossa Nurmijärvellä. Siellä se ei toimi, niin kuin olisi toivottavaa. Onko kyselty kokemuksia alueilta, joissa autot on otettu käyttöön?

Teuvo toi esille, että valtakunnan sote uudistus tulee vaikuttamaan vielä enemmän erikoissairaanhoitoon, lääkäripalveluihin ja muihin hyvinvointipalveluihin, kuin nyt nämä Ouluun liittymisen myötä tulleet muutokset.
Yhdistymissopimuksen mukaan lääkäripalvelut ovat vielä Yli-Iissä.
Kuinka paljon maksaa yli-iiläisten kuljettaminen takseilla ja muilla kulkuneuvoilla Kiiminkiin? Paljonko kuluista maksaa Oulu, kela ja kuntalaiset? Nämä kustannuskysymykset on selvitettävä.
Kuljetus- ja sairauskuluja maksaa nyt kela, mutta kulut tulevat kunnan maksettavaksi kokonaan uuden sote lain myötä.

Puheenjohtaja kertoi, että entistä enemmän huolestuttaa tilanne uuden sote lain myötä. Mitä pienten, syrjäisten alueiden palveluille tapahtuu jatkossa? Järjestelyissä on turvattava perustason palvelut, ne eivät saa heiketä entisestään. Iso valmistelutyö on alkamassa, nyt on tuotava syrjemmällä olevien paikkojen palvelutarpeet myös esille.
Kuntalaisten kuuleminen.
Risto kertoi, että kaupunginhallituksen listalla on vähän hyvinvointipalveluiden ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden asioita. Suurin osa päätöksistä tehdään lautakunnissa. Miten kaupunginhallituksen jäsenet toimivat lautakunnissa ja saavat äänensä kuuluville?
Kaupunginhallituksessa on eniten asioita yhdyskunta- ja ympäristöasioita yhdyskuntalautakunnalta.
Teuvo kommentoi, että joka eniten rahaa käyttää, niin sieltä tulee vähiten tietoa kaupunginhallitukselle ja virkamiehille. Hyvä esimerkki on klinikka-auton tilaus.

Puheenjohtajan mielestä on tärkeä tieto saattaa eteenpäin, että hyvinvointipalvelujen ja sivistys- ja kulttuuripalvelujen asiat eivät rasita kaupunginhallitusta. Viesti asiasta on lähetettävä suoraan Kirsti Ylitalo-Katajistolle, Sirkku Kaltakarille ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilaselle.
Puheenjohtaja sanoi, että yksilöity palaute puuttuu kokonaan. Miksi yhteistyöryhmät eivät saa palautetta viesteihinsä. Kuntalain 27§:n mukaan palautetta on annettava. Viesti palautteen puuttumisesta lähetetään Matti Pennaselle, Ari Heikkiselle, Pasi Laukalle ja Riikka Moilaselle.

Oulun raadit.
Alustavasti on suunniteltu, että Oulun raadit olisivat tänä keväänä kaupungintalon juhlasalissa. Aiheina olisivat; työllisyys ja yrittäminen, kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, terveys ja liikunta. Raadit olisivat peräkkäisinä torstaina 12.3., 19.3. ja 26.3.

Maahanmuuttajien raati on maanantaina 16.3. Aika ja paikka ovat vielä avoimia.

Puheenjohtaja ehdotti, että seuraavassa kokouksessa päätetään pari-kolme asiaa Yli-Iin alueelta, jotka viedään raatiin.
Raatien pitopaikka puhutti. Asia ajetaan sivuraiteille, jos keskitetään raadit kaupungintalolle. Sivistys- ja kulttuuripuolen –aluejaon mukaisesti parempi. Eli Oulu-Itäinen omanaan ja paikkana Yli-Iin liikuntahalli Vorelli. Kuljetuksia tai kimppakyytejä tilaisuuteen.
Maaseudulla on ajankohtaisia eri asiat kuin keskustassa. Esille voisi nostaa; miten alueita voisi kehittää? Maaseutustrategia on herätettävä henkiin.
Maaseutujen tilanne alkaa näyttää huolestuttavalta. Taloudellisia tavoitteita on helppo asettaa. Miksei enää aseteta ollenkaan laadullisia tavoitteita eli pehmeitä arvoja?
Yleensäkään sosiaaliseen toimintaan liittyviä tavoitteita ei aseteta. Kaupunki ja kunta eivät ole yritys, vaan sosiaalinen organisaatio.
6. Seuraava kokous.
Seuraava yhteistyöryhmän kokous on torstaina 26.2.2015 kello 18.00 Yli-Iin kirjastossa.
Kokoukseen pyydetään asiantuntijoiksi tieasioissa ELY-keskuksen teiden kunnossapito ja rakentaminen -yksikön päällikkö Markku Tervoa sekä maaseudun elinkeino- ja kehittämisasioissa Business-Oulun asiantuntijaa.
7. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35.