Muistiot

< Takaisin

2017 2 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän muistio

                                                                 

Aika: torstai 18.5.2017, kello 18.08 - kello 19:40.

Paikka: Yli-Iin kirjaston kokoustila, Halametsä 1         

 

Läsnä:
Veli Kortesalmi, puheenjohtaja              
Kaisa Hökkä
Kyllikki Niemelä                
Martti Tihinen                  
Taavi Manninen                
Hemmi Jaara                    
Eila Jaara    
Maija Paaso
Selma Kaveri
Seppo Alatalo                    
Risto Päkkilä
Päivi Ylisiurua                    
Ella Matinaho                    
Ilkka Kurttila, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry
Tiia-Maria Juuso, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, sihteeri                  
2 muuta alueen asukasta  
 

1. Kokouksen avaus

Avattiin yhteistyöryhmä kello 18:08.
 

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

 

3. Edellisen kokouksen muistio

Katsottiin lyhyesti edellisen kokouksen muistio.
 

4. Kyläkisälli-hanke ja hyvinvointibussi
Ilkka Kurttila, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry

Aikuisliikuntapäällikkö Ilkka Kurttila Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry:stä oli kertomassa Kyläkisälli-hankkeesta ja hankkeen hyvinvointibussista.

Ensi syksynä toimintansa aloittavan Kyläkisälli –hankkeen hyvinvointibussin tarkoituksena on liikennöidä kolme vuotta. Sinä aikana bussi kiertää Oulun seudun Leaderin alueella (Oulu, Ii, Pudasjärvi, Kempele, Muhos ja Utajärvi) ja vierailee erityisesti kauemmissa kuntakeskuksissa ja harvemmin asutuilla alueilla. Toimintaa viedään etenkin niille alueille, joissa toimintaa on omasta takaa vähemmän. Alueiden kiertelyn lisäksi joka syksy valitaan neljä kylää, jotka pääsevät pitempikestoiseen prosessiin mukaan. Hyvinvointibussin kaikki toiminta on maksutonta. Rahoitus sen toimintaan on saatu Oulun seudun Leaderilta.

Bussin idea on lähtenyt siitä ajatuksesta, että millä tavalla kylille voitaisiin tuoda laadukasta toimintaa ja tapahtuman tuntua. Tarkoitus on järjestää jokaiselle alueelle sellaisia toimintoja, jotka nousevat kunkin alueen omista tarpeista. Toiminnan kohderyhmänä ovat kaikenikäiset ihmiset.

Hyvinvointibussi taipuu monenlaiseen toimintaan, esimerkiksi sen kautta voidaan järjestää liikuntaa laidasta laitaan. Bussi voi tulla vierailemaan kylätapahtumissa ja muissa tilaisuuksissa sekä siellä voidaan pitää lyhyitä kursseja tai koulutuksia. Bussi toimii hyvinvointiasemana, jossa saa erilaisten terveysmittauslaitteiden avulla testattua omaa hyvinvointiaan: voidaan tehdä esimerkiksi kehonkoostumusmittauksia. Pudasjärvellä bussi on käynyt myös terveystiedon tunnilla.

Yhteistyöryhmässä pidettiin hyvinvointibussin toimintaa hyvänä asiana. Ilkka Kurttila kysyi yhteistyöryhmältä, millaista liikuntaa he haluaisivat Yli-Iissä tulevaisuudessa järjestettävän.  Kommentteja ja ajatuksia:

  • Olisiko liikunnasta ja ruuasta mahdollisuutta tulla puhumaan eläkepiiriin? Ikäihmiset voisivat saada tätä kautta liikuntakipinän.
  • Leuvalla on kyläyhdistyksen toimitalo, jossa bussilla voisi tulla käymään.
  • On hyvä ajatus, että bussi vierailisi kylätapahtumissa tai vastaavissa.
     

Bussista kannattaa levittää sanaa kylillä ja kuntakeskuksessa. Jos mieleen tulee ajatuksia, millaista toimintaa haluaisitte bussin kautta omalle alueellenne, olkaa Ilkka Kurttilaan yhteydessä. Hänelle voi laittaa sähköpostia (ilkka.kurttila[at]popli.fi) tai käydä täyttämässä lomakkeen osoitteessa: http://www.popli.fi/kylakisalli-hanke/.               
Kaikenlaiset ideat ovat tervetulleita!

Ilkka Kurttila oli saapunut yhteistyöryhmän kokoukseen hyvinvointibussilla. Lopuksi käytiinkin tutustumassa myös sisällä hyvinvointibussissa.

 

5. Yli-Iin kirjaston ja kirjastotalon tulevaisuus

Alkuvuonna pidetyssä, yhteistyöryhmän kokouksessa oli esillä, että Yli-Iin kirjaston vuokrasopimus nykyisissä tiloissa on päättymässä kesäkuun lopussa. Silloin kirjastolta oli myös kerrottu, että Yli-Iin kirjaston asioita käsitellään myöhemmin keväällä.

Tiia-Maria on ollut yhteydessä kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölään. Jouni Pääkkölä kertoi, että kirjastoasian käsittelyn aikatauluihin on tullut muutoksia ja kirjastoratkaisu siirtyy myöhemmäksi. Hän myös kertoi, että kirjasto ei mene kesäksi kiinni, paitsi normaali kesätauko tulee, kun työntekijä on lomalla. (Lisäys jälkikäteen: Yli-Iin kirjasto on kesän aikana kiinni 3.–30.7. ) Kirjasto on tekemässä tiloista jatkosopimusta Tilakeskuksen kanssa. Syksyn aukioloajoista kirjastolla ei ole vielä päätöstä tehty, päätökset tulevat lähempänä kesää.  

Kirjastosta keskusteltiin myös Kierikkikeskuksessa 5.4. pidetyssä Oulun raadissa.  Tuolloin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä kertoi, että Yli-Iissä tulee joka tilanteessa olemaan kirjasto. Oulun raadissa tuli kirjastosta keskusteluun samansuuntaisia ajatuksia kuin alkuvuonna pidetyssä yhteistyöryhmässä ja tämänkertaisessa yhteistyöryhmässä. Todettiin, että koulua ei ole rakennettu monitoimitilaksi. Koululla ei ole niin paljoa tilaa, että nykyistä kirjavalikoimaa pystyttäisi siellä pitämään.

Yhteistyöryhmässä tiedettiin kertoa, että taidepiirin toiminnot aiotaan siirtää ensi syksystä lähtien Yli-Iin koululle ja että asiasta on ollut koululla palaveri 12.5. Todettiin, että Jakkukylän liitos vähentää koululla tilantarvetta, mutta pohdittiin myös, että löytyykö koululta tosiaan tilat taidepiirille? Kirjastotalolta jää tämän myötä yhä enemmän tilaa tyhjilleen, kun Oulu 10-palvelutkin ovat siirtyneet pysyvästi hyvinvointipisteeseen.

Oltiin yhtä mieltä siitä, että Yli-Iissä tarvitaan kirjastolle hyvät tilat jatkossakin. Nykyisissä tiloissa on kallis vuokra ja tästähän tila-asia on kiinni. Nykyisiin tiloihin tarvittaisiinkin enemmän toimintaa, koska tilana ne ovat hyvät. Taloon tehtiin iso remontti, kai silläkin on asiaan vaikutusta? Tilavuokrien kohtuullistaminen olisi tärkeää ja vuokrissa tulisi ottaa huomioon tilojen sijainti.

Yli-Iissä ei ole kirjastotalon lisäksi muita kaupungin omistamia yhteisiä tiloja, joissa asukkaat voisivat kokoontua päivisin. Esimerkiksi Yli-Kiimingissä, Haukiputaalla ja Oulunsalossa on asukkaille tilat. Yli-Iissä ei ole asukastupaa tai vastaavaa yhteisöllistä paikkaa kokoontua. Yli-iiläisten ei tarvitse jäädä muista jälkeen ja olla ilman yhteisiä tiloja.

Yli-Iissä tarvitaan yhteiset tilat ja nyt tulee porukalla miettiä, mikä yhteisen tilan haluttaisi olevan. Onko se tämä kirjastotalo vai joku muu?  Kun on yhdessä mietitty, mikä olisi yli-iiläisille paras ratkaisu, pitäisi yhteistyöryhmästä lähteä joukkovoimaa. Kirjastoasiasta tulee laittaa viestiä Oulu opistolle sekä kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakuntaan. Myös yhteistyöryhmän kokouksen muistio tulee välittää eteenpäin asiaa valmisteleville tahoille. Yhteistyöryhmän mielestä on myös perusteita laatia asiasta kirjelmä kaupungille ja tehdä kannanotto/yli-iiläisten allekirjoittama adressi hyvien kirjastotilojen puolesta. Otollinen aika viedä asiaa eteenpäin on sitten, kun uudet valtuutetut sekä lautakunnat ovat aloittaneet.

Yhteistyöryhmässä todettiin, että myös yhteisötoiminnan puolelta tulee viedä viestiä kaupungille ja muistuttaa kaupungin tarjoamien yhteisten kokoontumistilojen tarpeesta.

 

6. Muut ajankohtaiset asiat

Liikkuva hammashoito Yli-Iissä.  
Liikkuvan hammashoidon laitteisto on otettu käyttöön Oulussa Yli-Kiimingissä, missä sitä on kevään aikana kokeiltu. Laitteistolla halutaan tuoda palveluita lähemmäs asukkaita. Liikkuvan hammashoidon laitteistolla voidaan tehdä hammastarkastuksia ja jos niissä ilmenee hoidon tarvetta, on mentävä Kiiminkiin hammashoitolaan.

Liikuteltava hammashoidon laitteisto tuodaan Yli-Iin koululle tulevana syksynä syys-lokakuun aikana. Silloin on tarkoituksena on tarkastaa eka-, kolmos- ja vitosluokkaisten hampaat.

Yli-Kiimingissä tehdystä kokeilusta on saatu paljon hyvää palautetta ja toiveena olisi, että tulevaisuudessa liikkuvan hammashoidon toimintaa voitaisiin laajentaa, esimerkiksi ikääntyneidenkin hammastarkastuksiin. Koululaisten koulupäivät ovat lyhyitä, joten esimerkiksi iltapäivisin voisi olla hyvä mahdollisuus tarkastaa muidenkin asukkaiden hampaita.

Yhteistyöryhmässä pidettiin askeleena oikeaan suuntaan, että suun terveydenhuoltoon tulee liikkuvan laitteiston myötä osittainen parannus. Todettiin kuitenkin, että laitteisto ei turvaa suun terveydenhuollon palveluita Yli-Iissä tai korvaa sitä hammashoitoa, joka Yli-Iistä on viety. Pidettiin järjettömänä ratkaisuna, että hammashoidon palvelut lopetettiin Yli-Iistä. Hammaslääkäripalveluita on karsittu monista muistakin kaupunginosista, mutta näiltä alueilta on korvaavaan hammaslääkäriin lyhyempi matka kuin Yli-Iistä. Tilanne ei ole tasapuolinen, kun katsotaan etäisyyksiä. Tulevaisuuden tavoite pitäisikin kaikin tavoin olla se, että suun terveydenhuollon peruspalveluita annettaisi jälleen Yli-Iissä.

Palvelut ovat yli-iiläisten saatavilla ja turvattu, mutta ne eivät ole lähipalveluita. Palveluita on, mutta ne sijaitsevat 50 kilometrin päässä. Tässä tilanteessa yli-iiläiset eivät ole tasa-arvoisessa asemassa muiden oululaisten kanssa. Kaikilla ei ole mahdollisuus kulkea omalla autolla lääkäripalveluihin ja julkinen liikenne ei kulje. Tasavertaisesta kohtelusta tulisikin puhua.

Keskusteltiin myös lääkäripalveluiden vastaanotosta. Tällä hetkellä yli-iissä käydään katsomassa kotisairaanhoidon asiakkaita, mutta muutoin lääkäripalveluita ei ole. Peruspalvelut olisi turvattava Yli-iissä lääkäripalveluidenkin osalta ja ns. tilattuja aikoja tarvittaisiin. Kiimingin terveyskeskuksesta saa huonosti aikoja. Laboratorion vastaanotto on säilytettävä Yli-Iissä.

Keskusteltiin sotesta ja pohdittiin, onko sillä vaikutusta tulevaisuudessa Yli-iin hammashoitoon. Asiassa nähtiin kaksi vaihtoehtoa: joko soten myötä terveyspalveluita on Yli-Iissä saatavana nykyistäkin vähemmän tai sitten soteuudistuksen ja yksityisten toimijoiden myötä terveydenhuoltopalveluiden tarjonta paranee harvemmin asutuillakin seuduilla.

 

Tannilan kuntorata.
Keskusteltiin Tannilan kuntoradan tilanteesta. Tannilan koulu on myyty ja kuntorata kiertää koulun pihan läpi. Yhteistyöryhmässä pohdittiin, mikä on kuntoradan kohtalo tulevaisuudessa, kun piha on yksityisessä omistuksessa. Yhteistyöryhmässä oli kuultu huhu, että latuja pidettäisi yllä vuoteen 2020 asti, minkä jälkeen kunnossapito lopetettaisiin.

Yhteistyöryhmässä pohdittiin, että jos kuntoradan säilyminen on kiinni yksityisestä pihasta, olisiko mahdollista rakentaa reitti, joka kiertäisi pihan? Todettiin, että latu on maastollisesti hyvä, siellä on kaikki kunnossa (esimerkiksi valaistus) ja se on hyvässä käytössä. Siksi tulisi huolehtia, että kuntorata ja ladut säilyvät tulevaisuudessakin kaikkien käytössä. Kuntoradalla on myös laavu, jota käytetään paljon.

Sovittiin, että Tiia-Maria selvittää, mikä on kuntoradan todellinen tulevaisuus ja miltä osin kuntorata on edelleen kaupungin omistuksessa. Jatketaan keskustelua tarvittaessa sen pohjalta.

Lisäys jälkikäteen: Tiia-Maria oli yhteydessä kaupungin liikuntapalveluihin radasta ja liikuntapalveluista kerrottiin, että kaupungilla ei ole ollut mitään puhetta kuntoradan kunnossapidon lopettamisesta. Radasta on tehty latupohjasopimukset 13.12.2012. ja ne ovat voimassa kymmenen vuotta. (eli vuoden 2022 loppupuolelle asti) Sopimukset on tehnyt Yli-Iin silloinen kunnaninsinööri. Kaupungin yhdyskuntalautakunta on käsitellyt Tannilan koulun myyntiä kokouksessaan 1.3.2016 § 91. Tuolloin on päätetty, että koulun kauppaan sisältyy rajoituksia ja sopimuksia. Samat rajoitukset ja sopimukset ovat myös kauppakirjassa.

Tilalla sijaitseva Tannilan Maa- ja Kotitalousseuran rakentama ja ylläpitämä kota ei kuulu kauppaan. Urheilukentälle, kodalle, mäenlaskupaikalle sekä parkkipaikalle on asetettu käyttöoikeus 13.12.2022 asti. Samoin on kirjattu, että latupohjasopimukset ovat voimassa tuohon samaan päivämäärään asti. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista kerrottiin ostajan toivoneen, että latu kulkisi tontin läpi mahdollisimman pitkään.

 

7. Seuraava kokous

Seuraavan kerran yhteistyöryhmä kokoontuu ensi syksynä.

 

8. Kokouksen päättäminen

Päätettiin yhteistyöryhmä kello 19:40. 

Jakolinkki