2013 - 03 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 - 03 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika:  8.4.2013 kello 17.30

Paikka:  Katoppa -asukastupa, Kauppurienkatu 23
 
Osallistujat:
Kaisu Rundelin palveluohjausyksikkö, hyvinvointipalvelut
Marja-Leena Huoviala Kumppanuuskeskus
Esko Saarela  asukas
Seija Marttila  asukas
Juha Alakärppä asukas
Tuomo Riekki  asukas
Eino Laaksonen asukas
Olavi Eelis Kokko asukas
Jukka Lappalainen Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Matti Svala   Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Raija Kristo  puuhakoordinaattori, Katoppa-asukastupa
Mikko Törmänen asemakaavapäällikkö, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Merja Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
 
1. Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtajana toimi yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja Jukka Lappalainen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:32.
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 
4. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
 
5. Keskustan kehittäminen ja 3D-mallin -esittely, asemakaavapäällikkö Mikko Törmänen
Asemakaavapäällikkö Mikko Törmänen esitteli keskustan kehittämissuunnitelmia yhteistyöryhmälle. Oulun tavoitteellinen kaavoitusohjelma 2012-16 on hyväksytty Yhdistymishallituksen päätöksellä, jonka mukaisesti uutta Oulua ja sen maankäyttöä, entisiä kuntakeskuksia kehitetään tasapuolisesti ja eheytetään rakentamisella. 1400 asuntoa rakennetaan keskimäärin vuoden sisällä Oulussa. Yli-Iissä on toteutunut enemmän loma-asumista. Hiukkavaaran alue on tulevaisuuden rakentamisen keskus.
 
Nallikarin asemakaavan muutosta käsiteltiin kokouksessa. Alueelle on tavoitteena sijoittaa pienten lasten huvipuisto Hietasaaren alueelle, osittain palstaviljelyalueen kanssa päällekkäin. Vauhtipuisto siirtyisi myös Nallikarin alueelle. Loma-asuntoja on suunnitteilla Pohton yhteyteen, alueen vetovoimaisuustekijöistä riippuvaista niiden rakentaminen. Yksityinen henkilö kunnostaa ravintolarakennuksen Nallikarissa. Tanssikeskusta on suunniteltu Nallikarin alueelle. Kuusisaaresta on suunnitteilla kansanpuisto, paviljonki-rakennuksen purkaminen on tulossa.         
 
Kivisydän työmaa on käynnissä, pysty-yhteyksiä on tulossa keskustan kortteleihin. Pisimmällä on Galleria-kortteli, johon rakennetaan Sokos-tavaratalo ja asuinkerrostaloja. Keskustan kehittämisen kannalta erityisen tärkeä asia on myös palvelujen kehittyminen. Tavaratalon huoltotilat tulevat maan alle. Galleria-rakennus jää nykyisen kaltaisena, Citycon Oyj omistaa kiinteistön. Hammar-korttelissa on asemakaavamuutos käynnissä, Pukumies toimii tiloissa. Isokadun puoleinen rakennuskanta uusiutuu kokonaan, puretaan ja korvataan uudisrakennuksilla. Ylempiin kerroksiin on tulossa asuntoja.
 
Kortteli 5:n on tarkoitus lisätä asuntorakentamista ja liikerakentamista. Vaaranpihalta Rintamäki lähtisi kokonaan pois. Yhdystorni-kortteli on Kaupungintaloa vastapäätä oleva entinen sypin talo, joka uudistetaan. Torikatu 26 osoitteessa sijaitseva Oulun puhelimen rakennus tulee uudistumaan, liike- ja toimistotilaa tulossa. Pallaskortteliin on tulossa uudisrakennuksia.
 
Ruutukaava-alueella pyrkimys on kahdeksankerroksiseen rakennuskorkeuteen. Keskustan alue halutaan rauhoittaa korkealta rakentamiselta. Resiinakortteliin Etu-Lyöttyyn radan varteen rakennetaan 13-kerroksisia taloja, asunnot ovat myynnissä. 
 
Raksilaan on suunnitteilla marketalue, johon tulee kaksi hypermarkettia ja asuntorakentamista. Monitoimiareenaa koskeva sijaintipaikkaselvitys on parhaillaan menossa. Oulun Kärpät ovat tehneet aloitteen, sijaintia toivotaan keskustan alueelle. Keskuspaloasema siirtyy Huuhkajanpuistoon, joka on hyvien liikenneyhteyksien varrella. Pelastushelikopterin tukikohta tulee paloaseman kanssa samaan yhteyteen. Poikkimaantien risteykseen on paloaseman sijoittaminen ollut aikaisemmin suunnitteilla. On kuitenkin todettu että siinä tapauksessa tulisi rakentaa toinen paloasema Linnanmaalle.
 
Pesäpallostadionia ehdotettiin tekojääradan paikaksi talvisin, olisi kaikelle yleisölle aina avoin. Yleisövuorojen lisääminen olisi toivottavaa alueella.    
Rautatieaseman seutu on suunniteltu, hankkeen hinta on 50 miljoonaa. Rakennushankkeesta puuttuu tällä hetkellä investoija.
Kokouksessa esiteltiin myös Keskustan 3D-malli. Linkki esitysmateriaaliin: www.ouka.fi/oulu/kaupunkikeskusta  
 
6. Keskustan terveysaseman säilyttämistä puoltava adressi
Katoppa-asukastuvalla ja mm. apteekeissa on ollut Keskustan terveysaseman säilyttämistä puoltava adressi. Noin 500 henkilöä yhteensä on allekirjoittanut adressin. Keskustan terveysasema on päätetty jo vuosi sitten lakkauttaa ja siirtää Kontinkankaan yhteyteen, jota kehitetään. Keskustan terveysasemalla on ollut sisäilmaongelmia ja tilat eivät ole täysin soveltuvia terveysasemakäyttöön. Keskustan terveysaseman palveluista osa on siirtymässä yksityisen terveysaseman alle, joka tarjoaa 8000- 12 000 asukkaalle palveluja keskustan suuralueella. Yksityisen terveysaseman palvelut kilpailutetaan lähiaikoina.
 
Keskustan asukkaiden nimissä toimitettavan adressin yhteydessä on saatteessa tärkeää huomioida, että palvelut olisivat edelleen saatavilla keskustan asukkaille jatkossakin kaikille, samaan hintaan kuin kaupungin palvelut. Adressissa toivotaan, että terveyspalvelut säilyisivät jatkossakin kaupungin tarjoamina palveluina myös keskustan suuralueella. Yksityiseltä terveysasemalta saadut kokemukset ovat olleet osin negatiivisia mm. lääkäreitten vaihtumisen vuoksi. Citybussijärjestelmän tulisi palvella aukottomasti keskustan suuralueen asukkaitten siirtymistä, mikäli terveysasema tulee sijoittumaan Kontinkankaalle. Adressi toimitetaan apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salolle. Saatekirjelmä toimitetaan adressin mukana hänelle. Paikalla voisi olla mukana myös Kaupunginhallituksen edustajia sekä hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja. Saatteessa olisi hyvä mainita, että ikäihmiset, jotka ovat muuttaneet keskustaan, ovat tunteneet olonsa petetyiksi, kun peruspalveluita ollaan siirtämässä pois keskustan suuralueelta. Lehdistötiedote tehdään myös tilaisuudesta. Tiedustellaan sopivaa ajankohtaa adressin luovuttamiselle.         
 
7. Matalan kynnyksen hyvinvointipisteen perustaminen Katoppa-asukastuvalle, yhteistyöryhmän kannanotto
Asukastuville ollaan pilotoimassa hyvinvointipisteitä Keskustan ja Tuiran suuralueilla. Tilat asukastuvilla ovat yleensä rajallisia. Hyvinvointipisteeseen tarvitaan omat suojatut tilat, sisäänkäynti ym. Vaarankadun ja Kauppurienkadun kulmassa oleva liikehuoneisto on vapautumassa. Katoppa-asukastupan atk-tilat, hyvinvointipiste ja Ektakompus voisivat sijaita samoissa tiloissa. Proagria omistaa tilat. Jukka tiedustelee tilojen mahdollista vapautumista ym.   
 
8. Katuturvallisuuskävely 20.5.2013
Katuturvallisuuskävelyn ajankohta päätettiin 20.5. klo 17.00 alkaen. Lähtö tapahtuu Katoppa-asukastuvalta. Tarkoitus on kuulla Kivisydämen etenemisestä ja muista keskustan alueen hankkeista sekä turvallisesta liikkumisesta. Katuturvallisuuskävelyyn ovat osallistumassa Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista Mikko Törmänen, Juha Isoherranen, Sami Hietakangas, Heikki Pulkkinen ja Oulun poliisilaitokselta Arto Autio ja Jaakko Savilampi.
 
9. Toimikuntien ajankohtaiset asiat
 
Asukastupatoimikunta
Raija kertoi, että budjettipalaveri pidetty ja toimikunnassa tulossa vielä uusi palaveri myöhemmin.
 
Lapsi- ja nuorisotoimikunta
Liikennepuistotapahtuman ajankohta selvitetään toimikunnalta.
 
Tiedotustoimikunta
Lueppa! Oulun aluelehti on ilmestynyt ja jaettu kaikkiin talouksiin Oulussa. Seuraava Lueppa! aluelehti ilmestyy viikolla 38 syksyllä.
 
Ympäristö- ja turvallisuustoimikunta
Jukka kertoi, että rikoksentorjuntahanketta on haettu, tavoitteena hankkeessa on tukea ikäihmisten kotona asumista. Projektiin on tarkoitus palkata henkilö, joka kartoittaisi kotona asuvien ikäihmisten avun tarvetta, turvallisuusnäkökulmasta. Turvavälineitten hankkimista kartoitetaan myös. Päätös hankkeesta on tulossa huhtikuun lopussa. 1.7. tulee voimaan vanhuspalvelulaki, jonka mukaisesti voitaisiin toimia tukena myös tämän hankkeen osalta. Peruskansaneläkettä saavat ikäihmiset saavat apuvälineet maksutta, muut maksavat myös niistä jonkin verran. Sara Wacklin -palvelukodissa on työstetty turvallisuusohjeet, niitä voitaisiin hyödyntää, tietoa jakaa myös tämän hankkeen kautta.   
 
Kaisu kertoi, että Heinätorin puistossa ei ole wc-tiloja, ja esimerkiksi lapsiryhmät käyttävät puistoja. Tarvitaan aloitteita julkisista wc-tiloista. Toimikunnan seuraavassa kokouksessa tehdään aloiterunko ja tuodaan yhteistyöryhmän kokoukseen esiteltäväksi. Maksullisia vessoja voisi esittää myös aloitteessa sijoitettavaksi keskustan alueelle. Yleiseen katujen siisteyteen keskustan alueella tulee kiinnittää huomiota. Roska-astioita ei löydy keskustan alueelta riittävästi ja sijoituspaikkoja voisi tarkastella.   
 
10. Muut ajankohtaiset asiat
-
11. Seuraava kokous
Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous on 13.5. klo 17.30 Katoppa-asukastuvalla.
 
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:25.