2013 -07 Keskustan suuralueen aluekokouksen muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 -07 Keskustan suuralueen aluekokouksen muistio

 


Keskustan suuralueen aluekokous

Aika: Ma 2.12.2013 klo 18.00

Paikka: Ympäristötalo, Solistinkatu 2, Leeta-sali

20 osallistujaa


1. Kokouksen avaus

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen avasi kokouksen klo 18:05. Puheenjohtaja kertoi keskustan kehittämisestä sekä keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kannanotosta lokakuussa koskien Valkea kauppakeskuksen kaavasuunnitelmia, Isokadun ja Kauppurienkadun välisen katuosuuden kattamista ja sulkemista yöaikaan.

2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin Tytti Tuppurainen ja sihteeriksi kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Merja Niemelä.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Keskustan kehittäminen, asemakaavapäällikkö Mikko Törmänen yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Asemakaavapäällikkö Mikko Törmänen esitteli keskustan asemakaavahankkeita. Keskustan suuralueella on useita asemakaavahankkeita menossa ja suunnitteilla tällä hetkellä. Liitteenä olevassa esitysmateriaalissa on esitelty kaikki hankkeet diassa 2.

Kauppakeskus Valkeassa on rakennussuunnittelu ja naapurien kuuleminen menossa. Gallerian asemakaavassa on käsitelty Isokatua ja valokatteista tilaa. Iso-merkinnällä varustetulla katualueella on noudatettava erityisiä määräyksiä, jotka ovat diassa viisi tarkemmin määriteltyinä. Valokatteinen tila on tulkittu rakennuslainsäädännön perustein, yksiselitteistä määritelmää ei ole löydetty. Valokatteinen tila on aluksi määritelty lasiseksi ja läpinäkyväksi. Ylityssiltoja saa tehdä, korttelinvärisiä siltoja ja ulokkeita katutilaan. Isokadun katutila on määritelty kaduksi, ei ole korttelialuetta. Katutilan on oltava läpikuljettava kävellen yleensä ympäri vuorokauden. Poikkeustilanteissa kadun voi sulkea jostain erityisestä syystä. Määrittely tulee teknisen sopimuksen yhteydessä Arinan kanssa. Tällä hetkellä on olemassa maankäyttösopimus. Asemakaava mahdollistaa neljännestä kerroksesta ylöspäin asuinrakennuksen rakentamisen. Asuinrakennusta ei edellytetä kaavassa, joten sitä ei Arina ole tällä hetkellä rakentamassa. Galleria-korttelin alustavat kuvat olivat mukana aluekokouksen esitysmateriaalissa. Lasilla verhoiltu rakennus, joka voidaan valaista, saadaan erilainen vaikutelma eri vuorokauden aikoihin. Kauppakeskuksen kokoa on kasvatettu jatkosuunnitelmissa ja kattorakenteita muutettu myös, kattoikkunoita on kasvatettu. Rakennussuunnittelu on tarkoituksena toteuttaa kokonaisuutena, liiketilat avautuvat suoraan katutilaan Galleriakorttelista Kauppurienkadulle. Medipoliksen tapainen tila, avautuu valokatteiseen, katettuun tilaan. Isokadun mieltäminen kesäkaduksi vaatii lämmittämisen talviaikaan. Asemakaava edellyttää vapaasti läpikuljettavaa tilaa. Oulun kaupunki omistaa katutilan, jota vuokraa kauppakeskukselle. Arina omistaa ylikuljettavat sillat, niiden rakentamiseen liittyen tulee rakentaa myös valokate. Esteetön kulku tulee mahdollistaa kaikille kulkijoille asiakasliikenteen lisäksi, vuodenajasta riippumatta. Oven päälle asennettava puhallin voisi lisätä lämpöä kylmän ja kuuman ilman kohdatessa eteistiloissa. Vartiointiliike tulee olla paikalla erityisesti ilta- ja yöaikaan, kustannukset on neuvottelukysymys. Energiataloudellisesti rakenne on huono, vaatii kesäisin viilennystä ja talvisin lämmitystä. Maankäyttösopimukseen on kirjattu, että kaupunki ja Arina sopivat kadun lämmityksestä.

Pysäkkien sulatusjärjestelmän ei ole todettu toimivan, kadun pinta jää märäksi myös Rotuaarilla sulatuksen jälkeen. Isokadun katutilaa voidaan joutua lämmittämään kauppakeskuksen lähettyviltä.

Hammar –korttelissa asemakaavaluonnos on nähtävillä. Kahdeksankerroksisia ja viisikerroksisia rakennuksia on suunnitteilla Isokadun ja Kauppurienkadun kulmaan, asuin-, liike- ja toimistorakennuksia. Anttilaan tulee ajoluiska Isokadun kautta toiseen kerrokseen jatkossa. Saaristonkadun puolelta sisäänajo olisi häiritsemässä julkisen liikenteen pysäkeille kulkua. Hammar –korttelista tulee henkilö- ja huoltoyhteydet Kivisydämeen. Pukumies säilyy entisellään.

Kivisydämen rakentaminen etenee, louhinta on menossa huoltokatujen osalta. Pysäköintiluolaston alta louhitaan yhteydet huoltoliikenteelle. Pallas –kortteliin tulee Mehiläisen sairaalarakennus, on työmaana huomattavasti pidemmällä.

Raksilan suunnitelmista pohdinnassa on asutus markettien vieressä, huoltoliikenne koettu häiritseväksi Teuvo Pakkalan kadun varrella. Teuvo Pakkalan katu on suunnitelmissa katkaista, ettei läpikulkuliikennettä enää olisi. Kajaaninkadun puolelta tulisi suunnitella uusi yhteys. Teuvo Pakkalan kadun varren koulutoimintojen tarkastelu on mukana suunnitelmissa. Hälytysajoneuvojen kulku muuttuu viiden vuoden säteellä. Teuvo Pakkalan katua pääsee kulkemaan liiankin sujuvasti Karjasillan lävitse edelleen Nokelankatua pitkin. Tehtaankadun sijainnin siirtäminen ja jatkaminen palolaitoksen poistumisen jälkeen sekä uuden liittymän tekeminen Kainuuntielle pesäpallostadionin lähettyviltä, poistaisi Teuvo Pakkalan kadun läpikulun ongelmia ja kadun voisi sulkea. Nämä ovat ideapäivän alustavia suunnitelmia, ei ole vielä päätetty missään, Mikko Törmänen korosti.

Teuvo Pakkalan kadun asukkaat ovat usein tuoneet esille huoltoliikenteen häiritsevän liikenteen melun. Kajaaninkadun kohdalta tulisi väylä, ei Tehtaankatua laajennettaisi. Karjakadun kautta kierretään liikennevaloja tällä hetkellä. Strategian mukaisesti on kaikkien asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään tärkeä huomioida myös tulevissa asemakaavasuunnitelmissa. Lisäksi entisen Raksilan säilyttäminen, historiallinen yhteys olisi hyvä näkyä myös suunnitelmissa.

Aluekokouksessa tiedusteltiin myös, onko matkakeskus rakennettava yhteydessä linja-autoaseman kanssa. Mikko Törmänen kertoi, että asematunnelin yhteyteen radan alle olis tavoitteena rakentaa liiketiloja. Lämmin kulkuyhteys tulisi rautatieaseman ja linja-autoaseman välille.

Aluekokouksessa kommentointiin lisäksi ovien toimivuuden tärkeää roolia esteettömän kulun mahdollistamiseksi. Kauppakeskuksen todettiin olevan sisätilaksi muuttuva tila, kun ovet ovat kiinni tai auki, ei ole siinä tapauksessa julkista katutilaa. Kadun kattamiseen liittyen, miten veden kulku valokatteessa onnistuu, kylmän ja lämpimän kohtaaminen, miten huomioidaan.

Mikko Törmänen vastasi, että katetun tilan toteuttamisessa on vaikeuksia. Voi verrata kasvihuoneeseen, vaatii kesällä jäähdytystä, talvella lämmittämistä ja pesua ja huoltoa. Tutkimusta ei ole olemassa tällä hetkellä, millä tavalla ratkaistaan lumen kertyminen lasikatteen päälle, jääkö peitoksi vai sulaako.

Rakennusteknisesti suunnitelmat on tehty paremmin nykyisellään, rakenteiden tulee olla vahvemmat kuin alun perin suunnitellut, koska ilmastointilaitteet vaativat myös tilaa. Tekninen järjestely tulee olla Stockmannin tavoin kylmän ja lämpimän ilman erottamiseksi toisistaan. Mikko Törmänen totesi, että asemakaava edellyttää sulkemista, mikäli ylikulkusillat tehdään.

Vastuukuviot on oltava etukäteen olemassa ja määriteltynä. Arina hyödyntää tilat, tulee siis olla tuottavaa toimintaa. Kauppakeskuksen hallinnoima katutila, voiko järjestää muutakin toimintaa kuin kaupan omaa, kuten järjestö- tai alueellista toimintaa. Kulkeminen tulee turvata, ettei ole talvella liukas. Tuleeko ylikulkusiltoihin rakentaa valokate? Ilman kattamista tulisi olla omat ilmastoinnit rakennuksissa. Kahvilan kalustus ym. tulee viedä yöajaksi pois. Vastuu on rakennusvalvontavirastolla, he myöntävät hankkeelle luvat, ovatko suunnitelmat asemakaavan mukaisia. Tavoitteena on, että suunnitelmat muutetaan asemakaavan mukaisiksi. Muutosta tulee hakea, jos lupia ei saada suunnitelmille. Mainoksista: päätylasiseiniin ei saa sijoittaa mainoksia, ei saa peittää lasiseiniä.

Aluekokouksen kannanotto jatkosuunnitelmiin asukkailta on, että valokatteinen tila tulisi olla ympärivuorokauden läpikuljettava. Poikkeustilat tulisivat olla Oulun kaupungin määrittelemiä. Katutilan turvallisuuteen, viihtyisyyteen ja esteettömyyteen tulee kiinnittää huomiota. Oulu on älykäs kaupunki, energiatehokkuuteen tulee kiinnittää myös huomiota suunnitelmissa. Rakennusvalvontaviraston tulee käydä huolella läpi vaihtoehdot jatkosuunnitelmien suhteen. Lisäksi on tärkeä kiinnittää huomiota myös tasakattorakentamiseen ja kyyhkysyhdyskunnan suhtautumiseen tilan kattamiseen.

6. Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän ja Katoppa-asukastuvan toiminnan esittely, yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja Jukka Lappalainen
Jukka Lappalainen esitteli Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän ja Katoppa-asukastuvan alueellisia toimintoja. Keskustan suuralueella asuu yli 20 000 asukasta. Keskustan suuralueen yhteistyöryhmässä on mukana asukkaita, alueellisia yhdistyksiä, luottamushenkilöitä ja kaupungin toimijoita. Kokoontumiset ovat noin kerran kahdessa kuukaudessa, riippuen käsiteltävien ajankohtaisten asioiden määrästä. Tavoitteena yhteistyöryhmällä on vaikuttaa kaupungin valmistelussa oleviin asioihin, tehdä aloitteita ja kannanottoja. Keskiössä on asukkaiden kokemuksellinen tieto omasta asuinalueestaan. Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän alla on neljä toimikuntaa, jotka ovat asukastupa-, lapsi- ja nuoriso-, tiedotus- sekä ympäristö- ja turvallisuustoimikunta. Toimikunnan keskittyvät tiettyihin aihealueisiin, jatkossa voivat suunnitella kuntalaisvaikuttamiseen liittyen alueellisia aiheita, lisäksi osallistua alueellisten tapahtumien suunnitteluun.

Katoppa-asukastupa sijaitsee osoitteessa Kauppurienkatu 23. Asukastupa on yksi 15 Oulun asukastuvasta. Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta kustantaa asukastupatilojen vuokrat, IT-kulut, sähköt, vedet ja mahdolliset vartiointikulut. Asukasyhdistys vastaa asukastuvan käytännön toiminnasta, kuten mahdollisesta lounas-, atk-, ompelu- ja asiointiapupalveluista sekä työntekijöiden työllistämisestä. Asukastupatoiminnasta tehdään kumppanuussopimus kaupungin ja yhdistystoimijan välillä. Asukastupatoiminnan kehittäminen suhteutuu Oulun kaupungin taloustilanteeseen, tarkastellaan osana talousarviota 2014 sekä Palvelumallia2020. Katoppa-asukastuvalla on saatavilla useita palveluja, lisänä eteispalvelu ja lounaan pöytiin tarjoilu. Asukkaitten näkökulmasta järjestetään palveluita, alueellisten tarpeiden mukaisesti. On järjestetty erilaisia tilaisuuksia, kulttuuri- ja taidetapahtumia sekä kerhoja. Lounastajia on käynyt vuonna 2012 yhteensä 10 340, eli noin 1 000 ateriaa on valmistettu kuukaudessa.


Lisäksi on perustettu 1.8.2011 yhdistysten ja kaupungin yhteisomistuksessa oleva yhteiskunnallinen yritys, Ektakompus Oy. Ektakompus Oy tuottaa kotipalveluita, kotisairaanhoitoa ja kotihoivapalveluja.

7. Toimintakertomus vuodelta 2013
Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Merja Niemelä esitteli keskustan suuralueen alueellista toimintakertomusta vuodelta 2013. Toimintakertomukseen on koottu mukaan kaikki yhteistyöryhmän ja toimikuntien järjestämät alueelliset tapahtumat, tilaisuudet, retket, kerhot sekä niistä tiedottaminen. Lisäksi mukana ovat osallistujamäärät sekä kaupungin valmisteilla oleviin asioihin vaikuttaminen ja ajankohtaisten suunnitelmien sekä hankkeiden ym. esittelyt yhteistyöryhmälle. Muistion liitteenä on alueellinen toimintakertomus.

8. Alueellisen toimintarahan hakeminen vuodelle 2014
Käytiin läpi alueellista toimintarahaa koskeva ohjeistus. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.11.2013 kokouksessaan alueellista toimintarahaa koskevan muutoksen. Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan yksikkö myöntää alueellista toimintarahaa, joka on tarkoitettu alueellisen toiminnan tukemiseen. Päätösesityksen toimintarahan jakamisesta alueen toimijoille tekee suuralueen yhteistyöryhmä.

Toimintarahaa voivat hakea suuralueen aluetoimintaan osallistuvat (esim. yhteistyöryhmän toimintaan osallistuminen, alueellisen toiminnan järjestäminen) voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt (esim. vanhempaintoimikunnat, asukasryhmät).

Alueellista toimintarahaa myönnetään:

• suuralueen asukkaille tarkoitettuihin yhteisöllisiin toimintoihin, esim.
liikunta-, kulttuuri-, ympäristö-, kotiseututapahtumiin, tempauksien, kerhojen, retkien ja alueellisen yhteistyön järjestämiseen sekä tapahtumakohtaiseen tiedottamiseen.
• tapahtumien järjestämiseen tarvittaviin tavarahankintoihin.
• kuntalaisille avoimiin tilaisuuksiin

Yhteen asiaan / tapahtumaan myönnettävän toimintarahan enimmäismäärä on 1000 euroa. Jokaista tapahtumaa / hanketta varten täytetään yksi hakemus.

Toimintaraha vuodelle 2014 on haettavissa 9.–31.12.2013 välisenä aikana. Hakemukset on toimitettava hakuajan viimeiseen päivään klo 16 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan avustukset. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminnan avustukset)

Lueppa -lehti lakkautetaan v. 2014 säästötoimenpiteistä johtuen. Aluelehtiä tuetaan erillisellä kohdeavustuksella v. 2014, hakuaikaa tulee olemaan koko toimintavuosi.

9. Yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2014
Esitettiin Tytti Tuppuraista jatkamaan Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajana ja Jukka Lappalaista varapuheenjohtajana. Päätettiin valita Tytti Tuppurainen puheenjohtajaksi ja Jukka Lappalainen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2014.

10. Yhteistyöryhmän jäsenten valinta vuodelle 2014
Keskustan suuralueen yhteistyöryhmään voi ilmoittautua mukaan ympäri vuoden. Yhteistyöryhmä on kaikille alueen asukkaille ja toimijoille avoin alueellinen toimija. Aluekokouksessa kiersi nimilista, johon voi ilmoittautua mukaan. Lisäksi toimikuntiin voi ilmoittautua myös vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

11. Muut asiat
-

12. Seuraava kokous
Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous on tammikuussa. Kokouksesta ilmoitetaan vielä lähempänä ajankohtaa kaikille.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:02.