Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2014 -03 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio


Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: ma 28.4. klo 17.30

Paikka: Katoppa-asukastupa, Kauppurienkatu 23

Osallistujat:
Kyösti Kekkonen asukas
Seija Marttila asukas
Esko Saarela asukas
Seppo Ikonen Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Raimo Ritola asukas
Timo Latomaa asukas
Marianne Tensing asukas
Tytti Tuppurainen asukas
Kaisu Rundelin asukas
Heidi Svala Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Matti Svala Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Jukka Lappalainen Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Pasi Laukka yhteisötoiminnan päällikkö, Konsernipalvelut
Merja Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: käsiteltiin kohta 6. Katoppa-asukastuvan tilanne kohdassa 4.

3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

4. Katoppa-asukastuvan tilanne
Käytiin keskustelua Katoppa-asukastuvan ja Meritulli-Heinäpään asukasyhdistyksen ajankohtaisesta tilanteesta.

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan asukasyhdistyksen hallituksessa. Yhteistyöryhmä haluaa antaa tukea yhdistyksen hallitukselle päätöksen tekemiseen ja hyvän yhteistyön jatkumiseen.

5. Alueellisen toimintarahan perusteet ja yhteisötoiminnan ajankohtaiset asiat, yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka
Alueellista toimintarahaa koskevat säännöt on uudistettu Kaupunginhallituksen päätöksellä 11.11.2013 § 571. Alueellisen toimintarahan myöntämisen peruste on 0,70 e./suuralueen asukas. Vuodelle 2014 toimintarahan hakeminen on toteutunut tapahtumakohtaisilla hakemuksilla alueittain kohdistuen. Alueelliset yhteistyöryhmät tekivät esityksensä toimintarahan jakamisesta eri hakijoille. Alueellinen toimintarahapäätös vuodelle 2014 on tehty Lähidemokratiatoimikunnan kokouksessa 19.2.2014 § 2. Pasi Laukka esitti, että Lähidemokratiatoimikunnan puheenjohtaja olisi hyvä pyytää seuraavaan kokoukseen tai pitää yhteiskokous yhdessä toimikunnan kanssa.

Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoi, että Keskustan suuralueella on 20 000 asukasta, joten toimintaa tulee järjestää ja toimintarahaa tarvitaan alueen asukkaille järjestettäviin tapahtumiin. Toimintarahan hakemisen perusteet tulee tarkentaa tuleville vuosille, on tärkeä tehdä myös selkeät hakukriteerit. Yksittäisten henkilöitten tekemät hakemukset: tulisiko hakijana olla kuitenkin rekisteröity yhdistys. Olisi toivottavaa kohdentaa alueellinen toimintaraha jatkossa selkeästi alueelliseen toimintaan.

Raimo Ritola kertoi, että alueellisen toimintarahan jakaminen on ollut haasteellista, myöntää yhteistyöryhmään kuulumattomille ja siten vieraammille yhdistyksille toimintarahaa. Kaisu Rundelin lisäsi, että selvityksen antaminen yhdistysten toimesta olisi hyvä asia.

Tilakysymykseen Jukka Lappalainen kommentoi, että Katoppa-asukastuvan tilat on aikaisemmin suunniteltu muuttavan Lasaretinväylälle. Kaupungin omiin tiloihin sijoittuminen jatkossa edellyttää esimerkiksi keskustan terveysasemalle sijoittumista, riippuen tilojen kunnosta. Yhdistyksen toiminnan jatkumiseksi on tärkeää turvata toiminnan jatkuvuus.

Pasi Laukka kertoi, että matalan kynnyksen hyvinvointipisteen sijoittuminen olisi hyvä asia samoihin tiloihin keskustan terveysasemalle. Keskustan terveysaseman tilanne ja sisäilman laatu ei ole vielä ratkennut. Keskustan terveysasemalle tulee tehdä keittiöremontti, joka vuokrassa maksetaan takaisin vuosien aikana. Vuoden 2015 alusta olisi tavoitteena sijoittua keskustan terveysaseman tiloihin. Tiloista siirtyvät terveydenhoitopalvelut Kontinkankaan hyvinvointikeskukseen.

Höyhtyän ja Karjasillan asukastuvat yhdistyvät ja sijoittuvat jatkossa Höyhtyän terveysaseman entisiin tiloihin. Honkapirtti on mukana yhteisötoiminnan tiloissa, joten Rajakylän asukastuvan toiminta lakkaa 30.6. mennessä.

6. Katuturvallisuuskävely ma 12.5. klo 18.00
Ympäristö- ja turvallisuustoimikunnan kokous oli alustavasti suunniteltu tiistaille 29.4. klo 16.30. Kokous peruttiin puheenjohtaja Kaisu Rundelinin pyynnöstä ja katuturvallisuuskävely käsiteltiin yhteistyöryhmän kokouksessa.

Katuturvallisuukävelyn reitiksi Jukka Lappalainen ehdotti lähtöinfoa Katoppa-asukastuvalla, josta siirrytään Mäkelininkatua pitkin Hallituskadulle, jossa Kivisydämen työmaa on menossa. Hallituskadulta liikutaan Otto Karhin puistoon, jossa on hissikuilu rakenteilla, seuraavaksi Isokadulle, josta Kauppurienkatua pitkin torinrantaan saakka. Gasthaus –hanke torin rannassa käynnistymässä 2016. Torin rakentaminen lähtee liikkeelle Gasthaus –hankkeen myötä.

Alkuinfon kesto tulee olla noin 10 minuuttia, jotta katuturvalliskävely saadaan noin kahden tunnin aikana toteutettua.

Kaisu Rundelin kommentoi, että puistojen julkisten wc-tilojen tilanne on edelleen heikko. Arina on rakentanut Makia –kahvilan yhteyteen maksulliset wc-tilat, jotka ovat asiakkaille maksuttomat. Sonnisaaren seutu on siivoton, tarvitaan yhteistä siivousta ja huolenpitoa edelleenkin keskustan alueella.

Turvallisuuspyöräilystä on keskusteltu ja ehdotettu myös ideaksi aikaisemmin. Epäsiisteys keskustan alueella on näkyvää, roskia ei huolehdita roskiksiin. Seppo Ikonen ehdotti, että siivoustalkoot ovat aikaisemminkin olleet esillä, miksi roskisten kokoon ei voi vaikuttaa. Roskisten hinnat ja yleisöwc:n hinnat ja sijoittumispaikat olisi hyvä nähdä. Mannerheimin puistossa sijaitsevaan leikkipuistoon olisi hyvä saada lapsiperheille esimerkiksi sähkö-wc ja juokseva vesi. Wc:n ylläpitoon olisi hyvä saada työntekijöitä. Esimerkiksi Roomassa on sijoitettu puistoihin ja julkisiin tiloihin wc:t ja juokseva vesi.

Katuturvallisuuskävelyyn alkuinfon antaa Kivisydän –hankkeen projektipäällikkö Juha Isoherranen. Lisäksi poliisin edustajat osallistuvat katuturvallisuuskävelyyn tilanteen salliessa.

7. Muut asiat

Adressi keskustan terveysaseman laboratoriopalveluiden säilyttämisen puolesta on lähtenyt liikkeelle Naapuriapu –hankkeen toimesta toteutettujen asukkaiden haastattelujen myötä. Heidi Svala esitteli adressin sisällön. Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys on tehnyt adressin asukkaiden mielipiteiden esittämiseen laboratoriopalveluiden säilymisestä keskustassa. Adressiin lisätään mukaan myös keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kanta. Asukkaiden nimien kerääminen olisi hyvä asia, myös nettiadressin voisi allekirjoittaa ja kaupoissa sekä kioskeissa sekä palvelutaloissa olisi hyvä olla listat. Lyötyn torin tapahtumassa voisi adressin esitellä myös.

8. Seuraava kokous
Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous on ma 26.5. klo 17.30 Katoppa-asukastuvalla.

9. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:26.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Jakolinkki