Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2014 -04 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: ma 8.9. klo 17.30        

Paikka: Katoppa-asukastupa, Kauppurienkatu 23        

Osallistujat:

Kyösti Kekkonen asukas
Seija Marttila asukas
Tuomo Riekki asukas
Kalevi Hiltunen Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Raimo Ritola asukas
Kaisu Rundelin asukas
Esko Saarela asukas
Tytti Tuppurainen asukas
Jukka Lappalainen Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Solja Peltovuori Hyvän mielen talo ry
Kati Ketola ODL vapaaehtoistoiminta
Nina Hynninen Ikäihmisten olohuone
Jutta Karhu harjoittelija, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta
Merja Niemelä koordinaattori, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen avasi kokouksen klo 17:33.

2.Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3.Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

4.Ikäihmisten olohuone –projektin esittely, projektipäällikkö Nina Hynninen
Projektipäällikkö Nina Hynninen kertoi, että ikäihmisten olohuone –hanke on osa Eloisa ikä –avustusohjelmaa 2012-17. Ikäihmisten olohuone on Oulun eläkkeensaajat ry:n hanke, joka on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama. Oulussa asuu n. 40 000 yli 65-vuotiasta ja Oulun keskustassa yli 65-vuotiaita on 40% väestöstä (Keskusta-Nuottasaaren kokonaisväestömäärä 21 357 vuoden 2013 lopussa).

Oulun kaupungin hyvinvointikertomuksessa 2013-16 löytyy tavoitteita ikääntyneiden ennaltaehkäisevän työn edelleen kehittämiseen ja uusiin toimintamuotoihin. Oulun palvelukeskuksessa on päivän aikana 300 kävijää. Ikäihmisten olohuoneen toiminta käynnistyy klo 16 jälkeen. Tavoitteena on tarjota klo 16-20.30 väliselle ajalle yksinäisille ikäihmisille paikka. Tiedottamista on toteutettu useissa lehdissä, radiossa ja omilla nettisivuilla. Päivittäin käy noin 70 kävijää nettisivuilla. Avajaiset on vietetty 8.8.2014. Kävijämäärät elokuussa: sunnuntaisin on eniten kävijöitä, pe-su on ollut 148 kävijää yhteensä. Musiikkiteemat kuten laulaminen ja tanssi ovat suosituimpia. Viikonloppuisin on ruokailua 4 euron hintaan. Kuljetuspalvelu yksityisen palvelun tuottajan toimesta paluumatkalle alueille Karjasilta-Limingantulli-Tuira 3 euron hintaan. Ikäihmisten olohuone on tarkoitettu omatoimisille ikäihmisille. Paikalle saa tulla myös läheisen/vapaaehtoisen/saattajan kanssa.

Yhteistyötä voisi tehdä Katoppa-asukastuvan kanssa, hyvää palvelua tuottaa yhdessä, kuten tiedottamisen, retkien ym. merkeissä ikäihmisten tavoittamiseksi.

Projektissa olisi voinut olla täydentämässä kuljetus kotoa ikäihmisten olohuoneeseen ja takaisin kotiin. Kaikki eivät tavoita palvelua, koska eivät pääse paikalle omin avuin.    

5. Oulun Diakonissalaitoksen vapaaehtoinen keikka-apu yli 65-vuotiaille keskustan alueella, keikkavapaaehtoistoiminnan koordinaattori Kati Ketola
Keikkatoiminnan koordinaattori Kati Ketola esitteli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa nelivuotista keikka-apuprojektia. ODL vapaaehtoistoiminta haluaa tarjota kanavan hyvän tekemiselle. ODL rekrytoi, perehdyttää ja tukee vapaaehtoisia tehtävissään ja tarvittaessa järjestää koulutusta. ODL:n toiminnan muotoja ovat mm. vapaaehtoistyö, rahankeräys ja erilaiset hyvän tekemisen kampanjat. Tällä hetkellä on yli 150 vapaaehtoista tullut mukaan toimintaan reilussa kahdessa vuodessa, 10 eri kansallisuutta. Ikähaitari on 16-86 vuotta. Toiminnassa on mukana naisia ja miehiä, sinkkuja, perheellisiä, ruuhkavuosia eläviä, eläkeläisiä jne.

Projektissa on mukana noin 50 vapaaehtoista. Keikka-apu on uudenlainen vapaaehtoistoiminnan muoto, ei vaadi sitoutumista kuten esim. ystävätoiminta, harrastusten vetäminen tms. Keikkaapu täydentää julkisen sektorin palveluita, malli on saatu HelsinkiMissiolta. Keikka-apu on ikääntyneiden yli 65-vuotiaitten auttamista kertaluonteisissa ja konkreettisissa avuntarpeissa. Keikka voi olla esim. lääkärireissulla saattajana toimimista, ulkoiluseuraa, asiointia, pientä nikkarointia ym. Siivoaminen, lääkkeiden antaminen, raha-asioitten hoitaminen, koirien ulkoiluttaminen tai muuten puolesta tekeminen ei kuulu vapaaehtoistoiminnan piiriin. Vapaaehtoisten henkilötiedot tarkistetaan ja sopimus tehdään ennen toiminnan aloittamista.

Keikka-apu ei sovellu välttämättä, jos on päihde- tai mielenterveysongelmia, tai on kotihoidon tuen piirissä eli päivittäisen tuen tarve on huomattava. Keikka-apua on tarjolla Oulun keskustan lisäksi Oulunsuun, Kaukovainio-Maikkulan, Karjasilta-Höyhtyän ja Tuiran alueilla. Tavoitteena on laajentua koko Oulun alueelle.

Pyyntöjä tulee vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille puhelimitse. Kaupungin kotihoidon ja seurakunnan vanhustyöntekijöitten kautta tiedotetaan myös toiminnasta. Terveysasemien kautta viestiä välitetään myös ihmisille. 10-20 keikkaa kuukaudessa arviolta. Kati Ketola on aloittanut huhtikuussa projektipäällikkönä. Keikan jälkeen ODL on yhteydessä seurantaa ja palautetta varten. Yhteydenotto tapahtuu mielellään viikkoa ennen keikkaa.

Pyörätuolia käyttävä asiakas on pyytänyt keikka-apua. Mikäli on sellainen asiakas, joka ei pääse itse liikkumaan, niin saavat tarvittaessa apua palveluohjausyksikön kautta. Keikka-apua tekevät voisivat välittää apua tarvitseville tietoa myös kaupungin palveluista.

Minna Ruokangas on esitellyt ODL:n vapaaehtoistoimintaa aikaisemmin keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokouksessa. Toiminta on tavoittanut hyvin vapaaehtoisia.

Hyvän mielen talon toiminnanjohtaja kertoi, että myös heillä on 150 vapaaehtoistoimijaa, mielenterveysongelmaisten vertaistukiryhmiä mm. olemassa.

Liikuntaesteiset vapaaehtoiset –esimerkiksi Ruotsissa vapaaehtoinen on lukenut lehtiä ja jutellut ihmisten kanssa heidän luonaan. Myös kirkko on aloittanut toiminnan, pitävät olohuonetoimintaa ihmisten kodeissa. Miten voisi yhdistää keikka-avun ja asukastuvan sekä ikäihmisten olohuoneen toiminnat: voitaisiin yhteistyössä tuoda ikäihmisiä vaikkapa asukastuvalle lounaalle ja ikäihmisten olohuoneeseen viikonloppuisin ja iltaisin. Olisi hyvä koordinoida vapaaehtoistoimintaa jollakin taholla yhteistyön mahdollistamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Hyvän mielen talolla on luotu yhteisverkostoa, johon haettu myös Raha-automaattiyhdistyksen rahoitusta. Vares-keskus toimii Oulussa, josta vapaaehtoistoiminnan koulutusta tarjotaan, on Oulun seudun setlementin toimintaa. Vapaaehtoinen tulee toiminnan kautta todellisiin tehtäviin, ei tarvitse välttämättä tulla koulutuksen kautta. Uusien hankkeiden sijaan voisi olla yhteistä tekemistä myös. Ilona-verkosto on muodostettu yhdessä Hyvän Mielen talon ja muiden toimijoiden kuten esimerkiksi Onnela-kodin kanssa. Myös seurakunnalla on vapaaehtoistoiminnan koordinaattori olemassa.

Kati Ketola kertoi, että seurakunnille tehtyä suurella sydämellä sivustoa käytetään myös vapaaehtoisten hakemiseen, kuten myös Vares-verkoston ystävätoimintaa, jos vapaaehtoinen hakee lyhyempää, kertaluonteista vapaaehtoistoimintaa. Vakuutus on kaikilla vapaaehtoisilla olemassa. Moninaisuuden hyödyntäminen on tärkeää, esim. mielenterveyskuntoutuja tai kehitysvammainen henkilö voi auttaa mahdollisuuksiensa mukaan.

Kommentit: Iso haaste Oulussa on eri toimijoiden välinen yhteistyö, mikä on toiminnan muoto, toiminnan laajeneminen myös huonosti liikkuville. Matkakulujen kustantamiseksi vapaaehtoisille on Ruotsissa tehty niin, että matkakustannukset ja ruokakustannukset maksetaan, saadaan siten ihmiset liikkeelle ilman kustannuksia.

Naapuriapu –hankkeella on Meritulli-Heinäpään asukasyhdistyksellä haettu mallia. Naapuriauttaja voisi olla yksi mahdollisuus, toimien mm. vanhan ajan talonmiehen tavoin. Asukasauttajia tarvitaan lisää, myös heitä, joita autetaan.

ODL:n kaikille avoimet ja ilmaiset luennot:
http://www.odl.fi/sivu/fi/palvelut/koulutus/koulutus-_ja_tapahtumakalenteri/
    
6.Toimikuntien ajankohtaiset asiat

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän ja Meritulli-Heinäpään asukasyhdistyksen sekä Katoppa-asukastuvan yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää ja keskeistä jatkossakin. Esimerkiksi tapahtumien kannalta olisi hyvä jatkaa yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Keskustan alueella on useita asukasyhdistyksiä, joiden yhteinen tekeminen on myös toivottavaa.    

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokouksessa todettiin, että yhteistyö Meritulli-Heinäpään asukasyhdistyksen kanssa tulee palauttaa. Yhteistyöryhmä toivoo ja edellyttää, että yhteistyö jatkuisi edelleen ja asukasyhdistyksen puolesta osallistutaan yhteistyöryhmän kokouksiin jatkossakin. Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys on yksi jäsen yhteistyöryhmässä, asukastupa on keskustan suuralueen asukastupa, ei yhden yhdistyksen.   

Alueellisista toimintarahoista tehdään selvitys erillisellä raportointilomakkeella, joka jokaisen hakijayhdistyksen tai toimijan tulee palauttaa vuoden 2014 aikana. Yhteistyöryhmät esittävät Lähidemokratiatoimikunnalle alueellisen toimintarahan jakamisesta vuosittain oman jakoperusteensa.     
 
Ympäristö- ja turvallisuustoimikunta
Kaisu tiedusteli, että jatkuuko toimikuntien toiminta. Jatkossa toimikuntien toimintaa jatketaan, kuten myös yhteistyöryhmien toimintaa.   

Asukastupatoimikunnan ajankohtaisiin on saatu toimikunnan puheenjohtajalta Heidi Svalalta sähköpostia, viestin sisältö esiteltiin kokouksessa. Heidi kertoi viestissä mm. Meritulli-Heinäpään asukasyhdistyksen järjestämistä säännöllisistä toiminnoista, asukastuvan tiloja käyttävistä yhteisöistä ja muista ajankohtaisista asioista. Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry järjestää retken asukkaille Kalajoelle ja Raaheen ke 10.9., mikäli ilmoittautumisia tulee riittävästi kulujen kattamiseksi. Kari Holman akvarellinäyttely on päättynyt, ja seuraava Taiteilijaseuran näyttely tulee ensi vuoden puolella. Syksyllä asukasyhdistys järjestää mahdollisesti itse jonkin näyttelyn, viriketoiminnan ohjaajan ideoimana.    

Yhteistyöryhmän kokouksessa toivottiin, että myös asukastupatoimikunta kokoontuisi. Retkien ym. järjestelyissä olisi hyvä käyttää tiedottamisessa keskustan suuralueen yhteistyöryhmän nimeä myös, niin alueen asukkaat ja yhdistykseen kuulumattomat voisivat osallistua mukaan.  

Tiedotustoimikunnan puolesta Jukka Lappalainen kertoi, että yhteistä asukaslehteä ei enää ilmesty, vaan yhdistystoimijoilla on mahdollisuus hakea kohdeavustusta Lähidemokratiatoimikunnalta alueellisten lehtien tekemiseen.  

7.Muut asiat
-

8.Seuraava kokous
Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous kutsutaan koolle loka-marraskuussa. Keskustan ratapihan hanke on esittelyssä seuraavassa yhteistyöryhmän kokouksessa.


9.Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:15.


 

Jakolinkki