Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2015 -04 Katuturvallisuuskävely keskustan alueen asukkaille

Katuturvallisuuskävely

Aika: ma 25.5. klo 17.00  
 
Paikka: Katoppa-asukastupa, Kauppurienkatu 23 
 
Osallistujat:
Kaisu Keskikallio asukas
Hannu Hedemäki asukas
Raimo Ritola  asukas
Esko Saarela  asukas
Liisa Hautala  asukas
Maire Räsänen asukas
Ritva Tolonen  asukas
Kaisu Rundelin asukas
Margit Holmström-Haipus asukas
Sirpa Mäntyniemi asukas
Helena Veijola asukas
Marja-Leena Huoviala Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Ari-Pekka Sirviö Yle Oulu
Jukka Lappalainen Keskustan suuralueen yhteistyöryhmä
Seija Marttila  Keskustan suuralueen yhteistyöryhmä
Toini Kärenlampi Intiön hoivakoti, hyvinvointipalvelut
Sirkka-Liisa Heinonen asukas
Sanna Lakso  nuorisopalvelut, sivistys- ja kulttuuripalvelut
Juha Isoherranen projektipäällikkö, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Heikki Pulkkinen kaupunginpuutarhuri, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Uki Lahtinen   asemakaava-arkkitehti, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Kai Mäenpää katurakentamispäällikkö, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Jorma Heikkinen liikenneinsinööri, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Merja Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
 
Katuturvallisuuskävely 25.5. klo 17.00
Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja Jukka Lappalainen toivotti osallistujat tervetulleeksi katuturvallisuuskävelyyn. Katuturvallisuuskävely on järjestetty vuosittain keväällä keskustan suuralueen asukkaille. Katuturvallisuuskävelyn tarkoituksena on käydä läpi ydinkeskustan alueen rakennushankkeiden mm. Kivisydän –hankkeen etenemistä, esteetöntä kulkua, remonttien aikatauluja ja palvelujen tavoittamista: mitä on tehty puistoissa turvallisuuden lisäämiseksi, saadaanko yleisö-wc/t sekä miten järjestetään jalankulku ja pyöräily jatkossa keskustan alueella.
  
Lähtöinfon tilaisuuden alussa kertoi Kivisydän -hankkeen projektipäällikkö Juha Isoherranen. Juha esitteli katujen peruskorjaukset 2015 keskustan alueella. Esimerkiksi Uusikatu-Mäkelininkatu Kivisydämen lähettyvillä, katurakennustyöt menossa Teklin toteuttamana. Hallituskadun peruskorjaus on menossa sekä puistoalueen Otto Karhin puiston perusparannus, vaihe 2. Lisäksi Kauppurienkatu-Isokatu peruskorjaus toteutetaan myös autorannan lähettyvillä Teklin toimesta. Torialueella toteutetaan 15.5.-5.7. välisenä aikana katurakentamista, osan ajasta käytössä on vain yksi kaista. Korjaukset valmistuvat syyskuun puolessa välissä, jolloin Kivisydän myös avautuu. Isokadun Kauppurienkadun puoleinen pääty on tulossa osittain katetuksi. Työ valmistuu kesään 2016 mennessä. Katokseen on tulossa katsomotyyppinen porrastus, jonka turvallisuusseikat huomioidaan suunnittelussa. Jatkossa tulee myös liikenteellisiä muutoksia, Isokadulla sijaitsee kesäkatu, jossa on ramppi parkkihalliin. Parkkihallista on tulossa myös vasemmalle kääntymisen mahdollisuus. Kesäkadulla on huoltoliikenne sallittua.
 
Aikataulutus on eri hankkeiden osalta edennyt hyvin. Kivisydämen rakentamisen louhintatöihin liittyen ovat rakennusvauriot jääneet hyvin vähäisiksi. Mittauksia on tehty hankkeen aikana.
 
Katurakentamispäällikkö Kai Mäenpää kertoi, että roskisten mallit Rotuaarilla ovat yleissuunnitelman mukaiset. Roskisten sijainti: osa roskiksista on kiinteistöjen vastuulla, kuten Stockmannin kulmilla. Oulun kaupunki osallistuu kustannuksiin Rotuaarin puhtaana pidosta sekä sulana pidosta kolmasosalla Rotuaarin keskiosasta ja kiinteistöt kustantavat oman osansa. Kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen kertoi, että julkisten wc:n suhteen on parhaillaan selvitys menossa. Hankintakustannukset tulisivat olemaan arviolta 50 000-100 000 euron välillä ja ylläpitokustannukset tulevat vielä lisäksi. Ihmisten käyttäytyminen; käytetäänkö julkisia wc-tiloja, vaikka ne olisivat olemassa?
 
Kesäkuun alussa on tulossa yhteispalaveri Heikki Pulkkisella poliisin kanssa liittyen kameravalvontaan. Kameroita on tällä hetkellä keskustassa useita. Isokadun kesäkadulle mietitään myös kameran sijoittamista.
 
Keskustan alueen kävelyä ja pyöräilyä koskien on parhaillaan valmistumassa suunnitelma. Kävelypainotteinen katu ei tarkoita samaa kuin kävelykatu. Pyöräilijöille olisi hyvä olla eri väylät kuin jalankulkijoille. Esim. Koulukatu olisi hyvä saada pyöräilijöille helpommaksi kulkea sekä tehostaa liikenteen ja pysäköinnin paikkoja. Pyöräilijöiden ohjaaminen voisi tapahtua autojen kanssa samalla väylällä eurooppalaiseen malliin.
 
Kivisydämeen tulee hissejä kolme kappaletta Hallituskadulta. Pyörätuolilla pääsee hissiin, joka tulee olemaan max. 21 henkilön hissi. Palolaitoksen hälytysyhteys Kivisydämeen tulee Hallituskadulta eli turvallisuusnäkökulma hankkeessa. Mehiläisen talosta tulee 5 hissiä, yhteensä kaiken kaikkiaan eri rakennuksista 17 hissiyhteyttä Kivisydämeen. Otto Karhin puiston siltatyömaa valmistuu Kivisydämen kanssa samassa aikataulussa. Rotuaarille tulevaan hissiyhteyteen ei tule kulkumahdollisuutta pyörätuolilla.
 
Kauppakeskus Valkean yhteyteen tulee julkinen, katettu katutila, joka on kaikkien käytettävissä.
Torin rannan suunnittelu on aktivoitumassa, arkkitehtiopiskelijat ovat aloittamassa suunnittelua.
 
Lisäys muistioon 27.5. koskien Saaristonkadun ylitystä Rotuaarilta päin ja liikennevalojen vaihtumista, liikenneinsinööri Jukka Talvi: Todennäköisesti ajoitukset ovat suunnitteluohjeiden mukaiset ja kyse on punaisia päin ajamisesta. Ongelmana suoja-aikojen jatkamisessa on se, että se houkuttelee ajamaan entistä enemmän päin punaista. Ajoituksia tarkistetaan Oulun Energian toimesta.      
        
 
 
 

Jakolinkki