Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2016 -02 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio 8.2.2016

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: ma 8.2. klo 17.00        

Paikka: Oulu10 nvh 142 Torikatu 10

Osallistujat:

Minna Kuusisto         asukas
Ritva Kuorilehto        Kontinkankaan hyvinvointikeskus
Kaisu Rundelin          Raksila
Tytti Tuppurainen     asukas
Raimo Ritola             asukas
Timo Latomaa           asukas
Kalevi Hiltunen          keskusta
Satu Keskitalo          Oulun Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry
Esko Saarela            asukas
Kyösti Kekkonen        asukas
Seija Marttila            asukas
Timo Lajunen            yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Kati Nurmela-Zoubeidi Oulun seudun Musliminaiset ja lapset ry
Leila Kaikkonen          Oulun seudun Musliminaiset ja lapset ry
Olavi Eelis Kokko        asukas
Ulla-Maija Takkunen    Hyötykasviyhdistys Oulu
Harri Kononen            Dodo ry
Solja Peltovuori          Hyvän mielen talo ry
Jukka Lappalainen       asukas
Merja Niemelä            sihteeri, koordinaattori

1.    Kokouksen avaus
Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen avasi kokouksen klo 17:04.

2.    Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3.    Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

4.    Ajankohtaista Kontinkankaan hyvinvointikeskuksesta, palvelupäällikkö Ritva Kuorilehto
Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen palvelupäällikkö Ritva Kuorilehto kertoi, että terveyspalveluiden valinnan mukainen väestö on Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen alueella n. 56 500. Alueiden väestö on yhteensä 54 500 alueilla Höyhtyä, Keskusta, Nuottasaari, Oulunsuu ja Maikkula. Kontinkankaan hyvinvointikeskuksesta saa kaikki sote-palvelut, kuten akuuttivastaanotto, lasten ja nuorten kuntoutus sekä kotihoitopalvelu. Ritva Kuorilehden esitysmateriaalissa tarkemmin, toimitetaan kaikille pöytäkirjan mukana. Materiaalissa tarkemmin löytyy myös kerroksittain eri palveluiden sijainnit.

Hyvinvointipiste Höyhtyän Välke sijaitsee Lintulammen asukastuvalla os. Latokartanontie 1. Palvelut saatavilla ilman ajanvarausta ma-to klo 9-14.30 ja pe klo 9-11. Pe iltapäivällä Välkkeellä tehdään työttömien terveystarkastukset. Toiminta on etsivää/tunnistavaa/ohjaavaa/tiedottavaa matalan kynnyksen palvelua. Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan palvelut sekä sosiaaliohjaajan/kuntoutusohjaajan palvelut saatavilla. Matalan kynnyksen palveluita keskustassa ovat myös INR-pkl-toiminta, Marevan-hoitoisille asiakkaille.

Palvelulupauksien lunastamista jatketaan edelleen vuoden toiminnan jälkeen. Keskiviikkoisin palvellaan klo 18 laajennettujen aukioloaikojen puitteissa. Erityistä tarvetta ilta-aukioloajoille ei ole havaittu olevan. Lisäresurssia ei ole, vaan lääkärin ajanvaraus on sitten aamun ruuhka-ajoista pois. Olet tullut juuri oikeaan paikkaan –ketään ei käännytetä ovelta pois, vaikkei valintaa olisi kohdennettu Kontinkankaan hyvinvointikeskukseen. Ajanvarausta ei tarvita, akuuttivastaanotolle voi tulla kiireellisessä asiassa suoraan. Palveluita paljon tarvitsevalle on tarkoitus saada omahoitaja tai asiakasvastaava, hyvinvoinnin integraatiomallin mukaisesti. Sähköisesti voi myös hoitaa asioita. Täysin ei palveluita voi tosin sähköistää. Moniammatillinen yhteistyö on lisääntynyt, kun kaikki palvelut sijaitsevat saman katon alla. Edelleen on kehittämistä myös tilaratkaisujen suhteen (perhepalveluiden sijoittaminen alueellisesti, terveys- ja sosiaalipalveluiden infot samaan paikkaan). Kaikki rakennukset ovat museoviraston suojelemia, remontointitarvetta on. B-siipi ja C-talo on tarkoitus ottaa käyttöön jatkossa. Pilottiryhmät lapsiperheille, aikuisille ja työikäisille, kehitetään jatkossa yhteistyössä asiakkaiden kanssa myös. Opiskelijoita on lääketieteestä ja terveydenhoidosta.

Teknologiaa laitteissa ja kalusteissa ovat mm. sähköiset työpöydät, liikkuvan henkilöstön työvälineet/mobiililaitteet ja tabletit. Hyvinvointiteknologian tuotetestausta tehdään myös. Älyrollaattoreita on tulossa testattaviksi kotihoidon asiakkaille. Sähköisiä palveluja on myös mm. etälääkäritoimintaa, avaimetonta kotihoitoa. Itseilmoittautumis- ja informointijärjestelmä testikäytössä. Informaationäytöt kerroksissa.

Joukkoliikennettä on Kontinkankaan hyvinvointikeskukseen, kehitetty myös lisää. Linja 16 on uusi bussiyhteys, jossa tosin käyttäjiä ollut vähän. Jatkossa voi hoitua Mäntylän suunnalta palveluliikenteen keinoin. Cityliikenne B-linja kiertää kerran tunnissa hyvinvointikeskukseen. Penkkiä on toivottu hyvinvointikeskuksen pysäkille, on tulossa todennäköisesti sulan maan aikana. Pysäköintipaikkoja on lisätty ja lisätään, alueella on 2 tunnin paikkoja n. 480 pysäköintiä/pv. Lisäksi Rehaparkki pysäköintitalo sijaitsee alueella.

Toimintalinjauksia ovat nopea ajanvaraukseton toiminta ja vastaanottopalvelut ajanvarauksella. Korostuu moniammatillinen ja ajanvaraukseton toimintatapa. Aikaisemmin on tehty hoidon tarpeen arviointi puhelimitse, nyt saa paikan päällä arvioinnin. Odotusajat ovat keskimäärin 2-3 tuntia maksimissaan. Alkuviikko on ruuhkaisin, ma-ti. Akuuttivastaanoton kehittäminen, asiakasmäärät nousivat Sepän terveysaseman lakkaamisen jälkeen elokuussa. Lääkäriaikoja on ajanvarauksella ollut hieman vähemmän saatavilla. Uusia penkkejä on hankittu, helpommin istuttavia, tv, vihreitä kasveja odotusauloihin. Huonovointiset asiakkaat pääsevät vastaanotolle jonottamatta, aulassa on myös huone, jossa sairaanhoitaja istuu koko ajan, voi soittaa kelloa, jos vointi on huono. Vuoronumeron saatuaan ei voi tällä hetkellä päätellä, missä järjestyksessä pääsee, jatkossa tullaan numerot ottamaan järjestyksessä. Tarkoitus on myös jatkossa saada arvio jonotusajasta. Nettiin on tarkoitus saada jonotusajat näkyville, kuten muillakin terveysasemilla. Eri järjestelmä käytössä kuin muilla terveysasemilla ja hyvinvointikeskuksissa, ei ole sen vuoksi toistaiseksi vielä saatu jonotusaikoja nettiin näkyville. Soittamisen suhteen on tavoitteena, että yksi yhteydenotto asiakkaalta päin riittää. Hyvinvointikeskuksesta hoidetaan yhteydenotot asiakkaalle päin. Lämpötiloissa ja ilmastoinneissa on ollut puutteita, myös 1.kerroksessa on ollut kylmä. Liukuoviin on laitettu suojia, lapsia varten. Toinen infopiste on lisätty 1.kerrokseen. Kulkuliuskat jalkakäytävän päähän pääsisäänkäynnillä. Asiakaspalvelukoulutusta on tarjolla henkilöstölle.     

Kommentit:
Vanhuspalvelulaissa on vastuutyöntekijäasia. Hyvinvointikeskuksen haastattelussa selviää, jos esim. ikäihmisellä ei ole omaista tai muuta läheistä ihmistä lähettyvillä. Opastuksessa on kehitettävää koko alueen osalta vielä eri palveluihin. Influenssarokotuksesta ei enää ole vastaavaa hyötyä, koska influenssakausi on jo päällä. Jos hoitosuunnitelma on tehty, asiakkaalla voi olla säännölliset ajat, jolloin lääkärin aika on säännöllisesti.

Akuuttivastaanotolla on hoitajat ja lääkärit paikalla koko ajan, hoitajat ohjaavat lääkärille asiakkaita. Keskiarvoa seurataan, sekä maksimiodotusaikaa. Akuuttivastaanoton myötä on parantunut hoitoon pääsy, hyvää palautetta myös Kontinkankaalle. Lapset menevät edelle jonotuksessa.    

5.    Asemakaavan muutosehdotus, Hietasaari ja Nallikarin ranta, kaavoitusarkkitehti Timo Lajunen
Hietasaaren asemakaavan muutoksia esitteli kokouksessa kaavoitusarkkitehti Timo Lajunen.  Suunnittelua on tehty Hietasaaren ja Nallikarin alueilla jo viiden vuoden ajan. Alueella on keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa, on ihmisen käden muokkaama huvila-alue ja lisäksi myös yleinen virkistysalue. Tavoitteena on Nallikarin kehittäminen ympärivuotiseen käyttöön. Hietasaari/Nallikari asemakaavan muutoksen tavoitteet, pyrkimys korostaa alueen merellisyyttä. Alue on myös kaupungin tärkein matkailupalvelukeskittymä, jonne toiminnat pyritään keskittämään. Tavoitteena on myös yleinen virkistys- ja vapaa-ajan käyttö. Hietasaaressa säilyy 80 hehtaaria vapaaseen virkistyskäyttöön. Matkailun kautta tulee myös palveluja alueelle. Kaavoitusvaiheet: on myönnetty varaus Pellepyylle huvipuistoalueeseen sekä pienten lasten huvipuistolle liittyen Vauhtipuiston siirtämiseen matkailualueen yhteyteen. Laskennallinen ympäristöselvitys on tehty, huvipuiston ja autoliikenteen osalta. Vaihtoehtoisista paikoista on myös tehty selvitystä. Liikenneselvityksiä on tarkennettu 2015. Suomen tivolia koskevat melumittaukset toteutettu, ovat verrattavissa suunnitellun huvipuiston melumäärään. Poikkeuksellisen runsaasti ja kattavasti on tehty erilaisia selvityksiä alueella.

Asemakaavaluonnos oli esillä kokouksessa. On varattu laajennusmahdollisuus Nallikarille, Edenille, Pohtolle ja Nallisportille. Uudet toiminnot alueella ovat Nallikarinranta, Tanssipaviljonki, Tietomaa-varaus, Vauhtipuisto ja huvipuisto. Muutosalueita on tulossa Vauhtipuiston, huvipuiston, tanssipaviljongin sekä rantatien varren osalta. Mielipiteet ovat lähes 95% kohdistuneet huvipuistoon.

Tavoitteet alueella ovat virkistys, luonto ja maisema, kulttuurihistorialliset arvot, yleiskaavan mukaisuus ja palstaviljely. Kansallista kaupunkipuistoa on kaivattu, mutta ei sinänsä sisälly alueen suunnitelmiin. Huvipuiston vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja on selvitetty, ympäristöä/melua ja liikennettä sekä pysäköintiä alueella on päivitetty. Asemakaavassa on määrätty, että toiminta ei saa aiheuttaa tarpeetonta rasitusta ympäristölle. Huvipuiston sijaintipaikkaselvityksessä on vertailtu eri alueita keskenään. Alueista Hietasaari on saanut eniten positiivisia arvioita.  

Kokouksen puheenjohtajana jatkoi Jukka Lappalainen klo 18:20.    

Liittymän muuttaminen alueella kiertoliittymäksi on tavoitteena liikenneselvityksessä. Kuormitusaste on arvioitu koko liikenteen siirtymisen osalta, pitäisi riittää siihenkin. Liikennemäärät on arvioitu ja liikennesuunnitelmat on tehty konsultin toimesta. Meluselvitys on tehty, ympäristömelun mittausraportti 2014, sadan metrin etäisyydellä haittaavaa. Ympäristömeluselvityksen päivitys on tehty 2015. Kolme rakennusta altistuu melulle, Oulun invalidien kesäkoti, ODL kesäkoti ja Pauhapolku 6.

Sidosryhmäselvitykseen on tullut yli 1500 vastausta. Sähköinen kysely on toteutettu Kastellin monitoimitalossa sekä työpajatyöskentelyä on myös tehty. Kaavahankkeissa korostuvat usein kriittiset näkemykset. Tarpeen on sovittaa toimintoja yhteen alueella, eri selvityksien osalta. Aihe on tunnettu, 5% vain kyselyyn vastanneista on sanonut, ettei ole kuullut kaavasta. Mielipiteiden huomioiminen: vesirajaan ei ole mahdollista mennä, luontoarvoja, luonnonolosuhteet säilyttävillä kaavamerkinnöillä. Torinhotellille ei alueella ole tilausta, madallettu kerroksia (BusinessOulun selvitys). Asemakaavamääräysten mukaisesti ei saa vaarantaa luontoa koskevia, maisemaa koskevia ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta rasitusta alueelle. Matkailu/palvelutoimintojen kehittäminen, hyvä saavutettavuus, toimintojen keskittäminen, 4 uutta tonttia, jotka pääosin jo käytössä olevia alueita. Teemahuvipuistosta on suunnitteluvaraus myönnetty ja varmistettu eri selvityksin. Sijaintipaikkavertailu on tehty. Huvipuistotoiminta edellyttää ympäristöluvan saamista. Rakennusluvassa varmistetaan vielä asiat. Ympäristöarvot: rakentamista ei juurikaan sijoitu metsäisille alueille. Hietasaaren maisemakuva on pääosin metsäinen. Virkistyksen kannalta ei suuria muutoksia ole tulossa. Puistosuunnitelmassa tarkemmin määritellään virkistysalueiden sisältö, kuten nuotiopaikat ym. alueella.    

Huvipuistoon olisi hyvä nostaa merirosvoteemaa näkyville, esitettiin kokouksessa. Hakijan mielessä on Timo Lajusen mukaan teemapuisto, ei perinteistä laitepuistoa. Asemakaavassa osoitetaan aluevaraus, ei ratkaista huvipuiston sisältöä.    

Kaupunkiviljelyn asemakaavasta: on sata vuotta alueen kaavoittamisen aloittamisesta, v. 1916. Lähtökohtana on, että luonto- ja maisemaselvitykset on tehty, virkistyskäyttö lisääntyy ja monipuolistuu. Huviloilla on tavoitteena, että ne kaikki säilytetään. Jatkossa merkitään tontteina, että kunnossapito mahdollistuu. Palstaviljelyyn on tulossa n. 300 perinteistä viljelypalstaa. Kasvihuone-aluetta on suunniteltu myös, palveluja palstaviljelijöille. Asemakaavaluonnos ja alustava havainnekuva olivat nähtävillä kokouksessa ja toimitetaan kaikille pöytäkirjan liitteenä. Alueella 7 vanhaa huvilapihapiiriä, jotka on tarkoitus säilyttää. Kaava edistää rakennussuojelua, koska huvilta on merkitty mukaan kaavaan. Kaava on tulossa hyväksymiskäsittelyyn kevään aikana Nallikaria koskien. Vaaskiventien asemakaavaehdotus tulee julkisesti nähtäville kevättalven aikana.  

Perusteelliset selvitykset on tehty viiden vuoden ajalta, Jukka Lappalainen kertoi, ettei sellaista aluetta ole aiemmin asemakaavasuunnittelussa ollut. Merkittävä alue ja arvokas alue, joka on tarkoitettu virkistys- ja matkailukäyttöön. Kalevi Hiltunen kommentoi, että palstaviljelyalueesta on korkeintaan 40% käytössä, osa maasta ei enää sovellu perunanviljelyyn, pitäisi ojittaa, muuten veden vallassa. Kaisu tiedusteli satama-alueesta, siirtyvätkö öljysäiliöt pois alueelta? Sataman yleissuunnitelma on tehty, ei ole näillä näkymin siirtymässä pois Oritkarin puolelta. Öljy säilyy Vihreäsaaren puolella. Rekkaliikennettä on paljon alueella. Kaavassa on varattu alikulku Hietasaaren ja Nallikarin väliin, tulee myös kiertoliittymä ja kevyttä liikennettä varten alikulku Pitkänmöljäntien varteen. Kaava on menossa päätöksentekoon pitkän käsittelyajan jälkeen. Silta Hietasaareen päin, olisi hyvä olla houkutus kulkea myös Hietasaareen torilta.   

6.    Alueellisen toimintarahan raportointi v. 2015, keskustan suuralue
Raportointiin on pyydetty tarkennusta Meritulli-Heinäpään asukasyhdistyksen järjestämään Pikkujoulutapahtumaan liittyen. Tarkennukset on saatu ja koordinaattori esitteli ne kaikille kokouksessa. Raportointi on toimitettu määräajassa alueellisen toimintarahan ohjeistuksen mukaisesti.    

Kommentit:
Kuusijuhlan sijaan on järjestetty joululounas, ravintolassa pikkujoulun merkeissä. Asukastuvalla tarjottava joululounas asukkaille viiden euron hintaan on sen sijaan todella hieno asia, jollaista yhteistyöryhmässä toivotaankin järjestettävän jatkossa alueen asukkaille.     

7.    Alueelliset toimintarahahakemukset v. 2016, keskustan suuralue
Alueellisia toimintarahahakemuksia v. 2016 on ollut kaikille suuralueille yhteensä 280. V. 2015 hakemuksia oli 292. Keskustan suuralueelle hakemuksia tuli yhteensä 19 ja v. 2015 26. Alueellista toimintarahaa on haettavissa keskustan suuralueella asukasmäärään (keskusta ja Nuottasaari) 21 499 perustuen (0,70 e/asukas, tilastot 31.12.2014) 15 049 e.

Harri Kononen kertoi, että Rapumajan kohdille on tarkoitus tehdä Dodon koordinoimana kulttuuripaikka. Tavoitteena on erilaisten tapahtumien ja työpajojen toteuttaminen. Hakemuksessa tavoitteena on sähköjen saaminen rapumajalle, avoimen työpajan järjestäminen, tiedotuksen, osaamisen ja kuljetuksen osalta kustannusten kattaminen. Pienvesivoimalan rakentamiseen on luvat kaupungilta olemassa. Pienenergiayhdistyksen perustaja on tulossa vetäjäksi työpajaan. Mylly jauhaa 24/7 pientä virtaa. 25.2. Rapumajan suunnitelmista on tulossa yleiskokous. Kokouspaikkana on todennäköisesti Lasaretinhotellin kabinetti.  

Hyötykasviyhdistyksestä Ulla-Maija Takkunen kertoi, että Taikapapu –kampanjaan on haettu toimintarahaa Tarkoituksena on tehdä viljelylaari Taidemuseon taakse. Kuka tahansa talkoisiin osallistuja saa viljelypaikan. Tavoitteena on kannustaa alueen asukkaat yhteisölliseen toimintaan. Tapahtuma on osa entistä vihreämpää ja vehreämpää kaupunkikulttuuria. Ainolan puistossa kuka tahansa kävijä pääsee katselemaan kasveja.

Tuiran alueelta on haettu alueellista toimintarahaa koululaisten iltapäivätoimintaan. Retkeen ei ole esitetty myönnettäväksi toimintarahaa Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän toimesta, Satu Keskitalo kertoi. Kohdennetaan Ranuan eläinpuiston retkeen Superparkin retki iltapäiväkerhotoiminnan osalta v. 2016 ja toteutetaan retki yhdessä Tuiran iltapäiväkerhon lasten kanssa.

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmä esittää Lähidemokratiatoimikunnalle, että alueellista toimintarahaa koskevassa esityksessä eniten rahaa hakeneilta leikataan eurot 844 euroon/haettu tapahtuma. Lisäksi Raksilan asukasyhdistyksen hakemuksesta esitetään tasattavaksi 3 euroa, on suurin seuraavista haetuista summista (800 e.) eli esitetään myönnettäväksi 797 e. Lisäksi esitetään, että Meritulli-Heinäpään asukasyhdistyksen Pikkujouluruokailuun ravintola Perlassa ei myönnettäisi toimintarahaa ja Kansalaisfoorumin myönnettäisiin toimintarahaa 300 e. Lähidemokratiatoimikunta päättää kokouksessaan 22.2.2016 alueellisten toimintarahojen myöntämisestä v 2016. Pöytäkirjan liitteenä on alueellista toimintarahaa koskeva keskustan suuralueen yhteistyöryhmän esitys.

8.    Muut ajankohtaiset asiat
Asukastupatoiminta on muuttamassa muotoaan kuntalaisten olohuonetoiminnaksi. Palvelupisteverkkosuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty, joten poliittiset päätökset suunnitelmalle saadaan todennäköisesti kevään aikana.

Torialueen kehittämisestä järjestetään Oulun raati tilaisuus 9.2. klo 18 kaupunginteatterin lämpiössä. Lisäksi kouluverkkoon liittyen on neljä alueellista Oulun raati tilaisuutta: Kiimingin lukiolla 10.2, Oulunsalossa 11.2, Haukiputaan lukiolla 23.2. ja Lyseolla 24.2. Kaikki tilaisuudet alkavat klo 18.00.  

9.    Seuraava kokous
Seuraava kokous on maalis-huhtikuussa. Sovitaan tarkemmin lähempänä kokouksen ajankohtaa.

10.    Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:51.
 

Jakolinkki