Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2016 -07 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio 21.11.2016

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: ma 21.11. klo 17.00                         

Paikka: Ympäristötalo, Leeta-sali os. Solistinkatu 2

Osallistujat:

Jukka Lappalainen             asukas

Liisa Siitonen                        asukas

Martti Perälä                       asukas

Kaisu Rundelin                     Raksilan asukasyhdistys ry

Esko Saarela                       asukas

Eila Raappana                    asukas

Anna-Kaisa Perälä              asukas

Jere Klami                           yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Jouni Mäkäräinen               yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Merja Niemelä                    sihteeri, koordinaattori

 

 1. Kokouksen avaus

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja Jukka Lappalainen avasi kokouksen klo 17:00.

 1. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 1. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

 1. Keskustavisioluonnos, yleiskaavasuunnittelija Jouni Mäkäräinen

Oulun keskustassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten vuosien aikana (Kivisydän, Rotuaari, asuin- ja liikerakentaminen). Keskustavision laadinnalla halutaan määrittää, mitkä ovat keskustan kehittämisen seuraavat askeleet. On myös tarpeellista määritellä, mitkä tavoitteet periaatteet ohjaavat Oulun keskustan kehittämistä seuraavina vuosikymmeninä. Katujen rakentamiseen ja asemakaavasuunnitelmiin osallistuminen toteutetaan omina hankkeinaan. Käynnistämispäätös on tehty keskustavision laadinnalle 12/2015.

Tähän mennessä on laadittu erillisselvityksiä ja analyysejä keskustasta. Osallisumisen 1. päävaiheessa ”Unelmieni Oulun keskusta” on toteutettu nettikysely keskustavisioon liittyen. Kyselyyn on saatu 400 vastausta asukkailta. Lisäksi on järjestetty keskustelu- ja työpajatilaisuuksia.

Keskustavision päätavoitteet on määritelty seurantaryhmätyöskentelyyn perustuen:

kävijöitä keskustaan, kävellen keskustassa, tavataan puistoissa, puitteet parhaille palveluille, katse veteen, työn ja oppimisen paikka, viihtyisä ympäri vuoden ja sykettä päivittäin. Keskustavisioluonnos on valmistunut jo keskustelua varten: on esitetty vaihtoehtoja ja avauksia keskustelun pohjaksi. Mitä seuraavaksi Oulun keskustaan, keskustelutilaisuudet ja palautemahdollisuudet jatkuivat kokousviikolla Valkean kesäkadulla. Osallistumisen 2.vaihe on marraskuussa: Mitä seuraavaksi Oulun keskustaan? Marraskuussa toteutetaan nettikysely, palautemahdollisuus ja keskustelutilaisuudet. Keskustavisio viimeistellään loppuvuoden aikana ja päätös saadaan alkuvuodesta 2017.

Keskustavisioluonnos on painottunut ruutukaavakeskustaan alueena, johon Myllytullin kehittäminen ei sisälly. Uudistuva ja täydentyvä kaupunkirakenne ulottuu Torikadulta Raksilaan keskustan kautta. Täydennysrakentamisalueita on tunnistettu olevan Heinäpää ja Vaara. Potentiaalisia laajennusalueita, myös uudistumisen painopistealueita ja tiivistämisen tarvetta löytyy. Rotuaarin kattamisesta on vaihtoehtoisia visiokuvia, joita on tutkittu kolmella eri vaihtoehdolla. Keskustelua on käyty mm. Kalevan kautta.

Keskustakortteleiden täydennysrakentamiskonsepteja on tutkittu myös Heinäpään alueella, kolmella eri versiolla rakentamisesta. Kyösti Kallion puiston alueelle voisi tulla keskitetty pysäköintilaitos. Päätöksiä ei suunnitelmiin vielä ole.

Kävelykeskusta laajenee ja kävelypainotteisuus lisääntyy. Keskustassa kävelijöiden määrää halutaan lisätä ja kävelystä tehdään miellyttävää ja esteetöntä. Rotuaarin lähialueet on tavoitteena saada kävelypainotteisiksi kaduiksi: 20 katua on tahtotilana kehittää tulevina vuosina. Liikenteen kehittämiseksi pääreittien avulla, tavoitteena on myös parantaa pyöräpysäköintiä. Joukkoliikenteen etuisuuksia parannetaan, varaudutaan uuteen ajoneuvoteknologiaan. Uudistumisen mahdollistaviin maanalaisiin pysäköintiratkaisuihin varaudutaan myös.

Puistot korostuvat ja monipuolistuvat toiminnaltaan uudistuvassa ja tiivistyvässä keskustassa: kaupunginojanvarren puistoketju ja Mannerheiminpuiston uudistuminen tapahtumapuistoksi. Tärkeää on vihreys ja kasvillisuus kävelyalueilla ja kortteleissa sekä ranta virkistykseen. Kaupunginojanvarsi voisi muuttua havainnekuvan mukaisesti esimerkiksi kioskin rakentamisella ja alueen virkistyskäyttöön kehittämisellä. Näköalapaikkaa on esitetty Sonnisaaren kärkeen, lisäksi tanssipaviljonkia on havainnekuvissa ehdotettu vaihtoehtoisesti.

Kaupunkikulttuuri ja tapahtumat, keskustan rooli yhteisenä kohtaamispaikkana vahvistuu. Olosuhteita on tavoitteena kehittää tapahtumien toteuttamiseen tapahtumapaikkojen verkostoksi. Yhden luukun periaatteen käyttöönottaminen kaupungin myöntämille luville. Pakkahuoneenkadun kehittämismahdollisuudet Torikadun ja Aleksanterinkadun väliselle osuudelle esimerkiksi kävelykaduksi tai pop up -tapahtuma-alueeksi kesäaikaan kokeiluna.

Elinkeinot ja oppiminen keskustassa –tavoitteena on toiminnallisesti monipuolinen keskusta. Kaupan ja palveluiden kehittäminen kokonaisvaltaisesti, ydinkeskusta tärkeimpänä erikoiskaupan keskuksena ja Kivijalkaan sijoittuvat palvelut keskustaa elävöittäen. Keskustan merkitys myös työpaikkaympäristönä korostuu. Oppimisen ja tutkimisen keskusta, jossa erilaisista piloteista saadaan kehittämisen väline.

Historiallinen keskusta tärkeä tuoda myös esille, on arvokas osa Oulua. 26 alustavaa toimenpidettä 2017-2022 Keskustavisiossa. Omia selvityksiä ja suunnittelualueita ovat osa suunnitteluteemoista, kuten pyöräilyn pääreittien toteuttaminen.

www.ouka.fi/keskustavisio  sivuilla on asukaskysely 2.12. saakka avoinna.

Kommentit:

Saaria sijaitsee keskustan lähettyvillä, miten saataisiin saaretkin yleiseen virkistyskäyttöön vaikkapa siltoja rakentamalla? Rommakonselälle selvitys, on kasvamassa umpeen tulevien vuosien aikana. Rohkea esitys voisi olla suistokaupunki 2050. Vettä on niin vähän, ettei veneellä voi liikkua alueella. Risukkoja vaalitaan Oulussa. Hallituskadun suhteen, millainen ratkaisu on tulossa? Keskustaan halutaan lisää asukkaita, miten liikenteen kehittäminen, aika tukkoista tälläkin hetkellä? Otto Karhin puiston ja Mannerheimin puiston vihreitten alueitten hyödyntäminen on myös ikäihmisten käyttöön tärkeää. Suistoalueen kehittämisestä virkistyskäyttöön ja kehittämiskohteiksi on ollut aiemminkin keskustelua. Tärkeintä on, ettei Oulun keskusta näivety, vaan kasvaa ylöspäin. Elämänlangan päivittäminen tähän päivään ja tulevaisuuteen.

Pysäköintinormia on Helsingissä lievennetty, lisäisi vauhtia Oulussakin kehittämiseen. Ollaanko suunnittelemassa Isokadun sulkemisen kaltaisia ratkaisuja? Kesäkatujen jatkamista ei olla suunnittelemassa, Rotuaarin kattamisvisiot ovat eri asioita. Pysäköintipaikkanormiin liittyvä suunnittelu on käynnistetty, ensi vuoden puolelle tehdään valmistelua, on tullut useita palautteita rakennuttajien toimesta, myös yhteiskäyttöautoilun mahdollistamiseksi. Kyösti Kallion puiston alle tutkitaan vaihtoehtona maanalaista pysäköintiratkaisua, on yksi vaihtoehtoinen ratkaisu. Raksilan alueen puutalojen saumaton yhdistyminen keskustaan tärkeää, liikuntapaikkojen ja liikenteen haasteiden, esim. raskaan liikenteen vaikutusten tarkastelu teiden rakenteisiin. Puistoja siivoamalla voidaan saada alueita virkistyskäyttöön. Esteettömyys on mahdollisuus vammaisten ja ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa. Tavallisen ihmisen näkökulma on hyvä huomioida kehittämisessä. Rakentamisen tulisi olla virkistävää, monotonisen sijaan muotoja ja värejä. Vanhojen rakennusten hyödyntäminen olisi tärkeää korkean rakentamisen sijaan.      

 1. Tilannekatsaus Myllytullin täydennysrakentamisen visioon, kaavoitusarkkitehti Jere Klami

Kaavoitusarkkitehti Jere Klami kertoi, että kesällä on käynnistetty Myllytullin täydennysrakentamisen visiotyö. Aloite on saatu Oulun seudun koulutuskuntayhtymältä tontin nro 2 suhteen. Ammattiopisto Luovilla tavoitteena on korttelialueen monipuolinen kehittäminen. Tehdasalueen rakennuksen kunnostaminen ja säilyminen on tavoitteena liiketilakäyttöön. Myllytullin vision kolme konseptia ovat: toimijoiden kaupunki, kasvien kaupunki ja keskikaupunki. Jere Klami kertoi, että ettei keskikaupungilla ole alueelle olennaista identiteettiä. Myllytulissa on paljon työpaikkoja, asuu myös paljon autottomia asukkaita. Tavoitteena ovat alueen selkeä korttelirakenne, reittiverkoston uudistaminen ja kaupunkivihreä sekä toiminnallisuuden tukeminen. Myllytullin visio julkistetaan seuraavassa yleisötilaisuudessa 8.12. Reitistön hyödyntäminen on suunnitelmissa, myös Kasarmintien liikenteen rauhoittaminen ja leikkialueen sijoittaminen puistoalueelle. Myllytulli ei ole korkearakentamisen paikka, Tietomaa säilyy maamerkkinä alueella. Kansainvälisen koulun läheisen parkkipaikka on suunnitelmissa saada viheralueeksi.

Seuraava yleisötilaisuus 8.12. on klo 17-19 Oulun seudun ammattiopiston tiloissa, osoite Isokatu 1 / Uusikatu 1-2. Tilaisuus on toisen kerroksen auditoriossa. Sisäänkäynti tapahtuu Uusikadun puolelta, sisäpihan pysäköintialueen läpi ovelle nro 22, josta on opastus eteenpäin.

Linkki: http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/myllytulli

Kommentit:

Hupisaarten läheisyys hyvä havaita Myllytullissa, asumisalueena ja kohteena, antaa hyvät mahdollisuudet alueen viihtyisyyden lisäämiseen. Hupisaaria ei ole tarkoitus kaavoittaa eikä rakentaa, vaan parantaa kalareitistöjä. Vankilan alueella sijaitsee myös Oulun vanhin kivirakennus. Lasaretinsaaren alue on auki vielä kehittämisen suhteen. Rakentamisessa hyvä hyödyntää myös huoneistojen mittasuhteita, kuten kerroskorkeutta ja erikorkuisia ikkunoita.

Jere Klami kertoi, että Myllytullin asuinrakentamisessa ylempien kerrosten tarkoituksena on yhteissaunan ja yhteiskäyttötilojen saaminen. Aurinkoenergian hyödyntäminen on nykyaikaa, harjakattorakentamisella saadaan suurempi hyöty. Voimala tulossa Myllytulliin Hartelan rakentamana, on julkinen tila. Parkkiratkaisu on tulossa rakennukseen alueelle. Tietomaan lähellä on parkkialue tulossa. Dammisaaren Rapumaja sijaitsee alueella, tavoitteena on kehittää lisää uusiutuvaa energiaa Dodon toimesta.         

 1. Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta v. 2017

Esitettiin Tytti Tuppuraista jatkamaan puheenjohtajana. Tytti Tuppurainen jatkaa keskustan suuralueen puheenjohtajana v. 2017. Jukka Lappalaista ehdotettiin jatkamaan varapuheenjohtajana. Jukka Lappalainen valittiin jatkamaan keskustan suuralueen varapuheenjohtajana v. 2017.

 1. Alueellisen toimintarahan hakeminen v. 2017

Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan yksikkö myöntää toimintarahaa, joka on tarkoitettu Oulun kaupungin suuralueilla tapahtuvaan kuntalaistoiminnan tukemiseen. Esitykset toimintarahan jakamisesta suuralueen toimijoille tekee kunkin suuralueen yhteistyöryhmä. Päätökset toimintarahan myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.

Toimintarahaa voivat hakea suuralueen toimintaan osallistuvat (esim. yhteistyöryhmän toimintaan osallistuminen, alueellisen toiminnan järjestäminen) voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt (esim. vanhempaintoimikunnat, asukasryhmät). Toimintarahaa haetaan sen suuralueen yhteistyöryhmältä, jonka alueelle tapahtuma / toiminta kohdistuu. Tarkemmat hakukriteerit  ja ohjeet alueellisesta toimintarahaohjeesta.

Toimintaraha vuodelle 2017 on haettavissa 1.–30.12.2016 välisenä aikana. Hakemukset on toimitettava viimeiseen päivään klo 16 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. 

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan avustukset. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminnan avustukset).

V. 2016 myönnetystä alueellisesta toimintarahasta raportoidaan vuoden loppuun mennessä tapahtumakohtaisella raportointilomakkeella. Linkki nettisivuille hakemus- ja raportointilomakkeisiin: http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto   

 1. Muut ajankohtaiset asiat

Oulun kaupunginjohtajaehdokkaiden yleisötilaisuus 29.11. klo 18-20 valtuustosalissa Kaupungintalolla. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Valtuustosaliin mahtuu noin 120 henkilöä. Tilaisuudessa voi esittää kommentteja ja kysymyksiä kaupunginjohtajaehdokkaille.

Ennakkokysymykset ja kommentit tilaisuuteen kaupunginjohtajaehdokkaille:

 • Millä tavalla kaupunginjohtaja tulee vaikuttamaan niin, että alueelliset palvelut ja koulut turvataan lapsille?
 • Miten ikäihmisten laadukas kotona asuminen turvataan, jotta ikäihminen pystyy oikeasti asumaan omassa kodissaan?
 • Missä vaiheessa keskustaan saadaan hyvinvointikeskus?
 • Millä tavalla arjen perusasiat hahmotetaan tulevan strategian kautta?
 • Miten poliittisten päätösten kautta voisi vaikuttaa palvelujen saatavuuden turvaamiseen myös keskustassa ja alueellisen tasa-arvon näkökulmasta alueellisesti?
 • Oulu voisi olla viihtyisä esimerkki, kävelyreittejä ja vettä hyödyntäen.        
 1. Seuraava kokous

Seuraava yhteistyöryhmän kokous on tammikuussa.

 1. Kokouksen päättäminen

Jukka Lappalainen päätti kokouksen klo 18.31.

 

 

 

 

 

 

 

Jakolinkki