Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2017 -01 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio 6.2.2017

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: ma 6.2. klo 17.00                             

Paikka: Yhteisötoiminnan tilat, Torikatu 23 nvh Hietasaari

Osallistujat:

Jukka Lappalainen             asukas

Kazza El Hassane                asukas

Pertti Seppänen                  asukas

Marja Kääriäinen                asukas

Johanna Saari                    asukas

Seija Marttila                       asukas

Kaisu Rundelin                     Raksilan asukasyhdistys ry

Piia Väyrynen                      Äimäraution siirtolapuutarha ry

Satu Keskitalo                      Oulun Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry

Johanna Saari                    Oulun Kansainvälisen koulun vanhempaintoimikunta

Merja Niemelä                    sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

  1. Kokouksen avaus

    Jukka Lappalainen avasi kokouksen klo 17.00. Käytiin esittelykierros kokouksen alussa.

     

  2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

    Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Muihin ajankohtaisiin asioihin lisättiin listalle Torialueen ja Hollihaan puiston julkisten wc-tilojen tarve.

 

3.   Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

      Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

 

4. Alueellisen toimintarahan hakemukset v. 2017, Keskustan suuralue

   Alueellisen toimintarahan hakemuksia v. 2017 keskustan suuralueelle on saapunut määräaikaan  mennessä 30.12.2016 klo 16.00 yhteensä 29 kpl. V. 2016 hakemuksia saatiin yhteensä 19.  Lähidemokratiatoimikunta tekee lopullisen päätöksen alueellisten toimintarahojen jakamisesta kaikkia 21 suuraluetta koskien kokouksessaan 22.2. Toimintarahat tulevat maksuun arviolta viikolla 11 päätöksen muutoksenhakuajan jälkeen.

 

Käsiteltiin kaikki hakemukset kokouksessa. Kokouksessa läsnä olleet hakijat esittelivät omat hakemuksensa.    

 

LC Oulu Sarat esittäytyi, yhteisöllisyys on tullut tavoitteeksi useamman keskustan alueen Lions-klubin naistoimijan kesken. Lumenveistotapahtuma on tarkoituksena toteuttaa Heinäpään urheilukeskuksen alueella su 26.2. Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin tilaisuus.

 

Meritulli-Heinäpään asukasyhdistyksen hakemukseen Potnapekalla ajelusta esitettiin, että retkellä tarjottaisiin maksuttomat mehut ja keksit lapsille. Kaikilla ei ole varaa kustantaa omia eväitä retkelle.

 

Lyötyn kesätoritapahtumaan esitettiin penkkejä tapahtumaan osallistujille ja kahvimyyntipistettä/kojua, lisäisi kävijöiden viihtyvyyttä tapahtumaan osallistuville.

 

Talokävelystä olisi mielenkiintoista kuulla tilaisuuden jälkeen, miten on mallinnettu, voisi muuallekin hyödyntää samaa ideaa esim. esteettömyyden parantamiseksi. Olisi hyvä kuulla yhteistyöryhmässä, miten kävely sujui. Esteettömyyden ja turvallisuuden edistäminen tarkoittaa esimerkiksi talvella pyöräteiden hiekoittamista.

 

Nordean Oulun seudun eläkeläisten hakemukseen ei esitetty myönnettävän toimintarahaa. Oman yhdistyksen jäsenille suunnatut retket eivät ole kaikille avoimia, alueellisia tapahtumia. Alueellista toimintarahaa myönnetään suuralueen asukkaille tarkoitettuihin, yhteisöllisiin toimintoihin sekä kuntalaisille avoimiin tilaisuuksiin.   

 

Oulun kansainvälisen koulun vanhempaintoimikunnan hakemusta kokouksessa esitteli Johanna Saari. Yhteiset teemalliset tilaisuudet ovat suunnitteilla yhdessä maahanmuuttajien ja suomalaisten perheiden kanssa. Toiminta on tapahtumassa syksyn aikana. Kazza esitti, että perheillä on Monikulttuurikeskus Villa Victorissa tarvetta saada palveluista tietoa, voisiko ohjata toimintaan mukaan, jossa suomalaiset perheet kertoisivat asioista heille? Johanna Saari selvittää asiaa koululla. Oulun kansainvälisen koulun perheistä on puolet arviolta maahanmuuttajataustaisia.     

 

Oulun Nuorten Kotkien hakemuksia on yhteensä viisi. Haetaan leiritoimintaa kolmella hakemuksella ja kahdella suoraan iltapäiväkerhotoimintaan. Oulun kaupunki ostaa iltapäiväkerhotoiminnan, toimijoina ovat useat järjestöt eri alueilla. Leiritoimintaa järjestetään koulujen loma-aikoina, jolloin perheillä on tarvetta saada lapsille järjestettyä ohjelmaa vanhempien töiden vuoksi.

 

Raksilan asukasyhdistyksen siivoustalkoot järjestetään keväällä Raksilan alueella. Siirtolavaa varten haetaan toimintarahaa. Vaarallisten jätteiden auto on maksuton, voi tilata erilaisiin tapahtumiin. Kesäjuhla järjestetään kesäkuussa kaikenikäisille. Tapahtumassa on ohjattua liikunnallista toimintaa.

 

Äimäraution siirtolapuutarhayhdistys hakee lasten kesäkerhon ohjaajan palkkaukseen ja kesäkerhotoimintaan alueellista toimintarahaa. Ohjaajina toimivat kaksi aikuista. Kesätyösetelillä on aiempina vuosina työllistetty nuori kesätyöhön. Piia Väyrynen kertoi, että toimii toista vuotta yhdistyksen puheenjohtajana. Vapaaehtoisille toimijoille voi käydä haastavaksi ohjata toimintaa. Yläkouluikäisiä ei voi laittaa vastaamaan leiritoiminnan vetämisestä yksin. Kesäloman kahdella ensimmäisellä viikolla eivät kaikki vanhemmat vielä ole lomalla, joten kesäkerhotoiminta tulee tarpeeseen. Varsinaisiin palkkakustannuksiin ei myönnetä toimintarahaa, vaan tapahtuman, tilaisuuksien ja retkien toteuttamisen kuluihin, esim. tarvikehankintoihin, tapahtuman tarjoiluihin ym. Alueellinen yhteistyöryhmä esittää toimintarahaa myönnettäväksi kesäleiritoiminnan järjestämiseen palkkakustannuksien sijaan.

 

Alueellisen toimintarahan taulukko, keskustan suuralueen yhteistyöryhmän esitys toimitetaan Lähidemokratiatoimikunnalle 22.2. kokoukseen.   

 

5. Muut ajankohtaiset asiat

Yhdyskuntalautakunta on tehnyt päätöksen, että julkinen wc-tila saadaan Mannerheimin puistoon. Kaisu Rundelin kertoi, että Torin rannassa kesällä sijainnut bajamaja on ollut epäsiisti. Bajamajakin pitää ylläpitää jotenkin, esim. matkailijoille Oulu avautuisi siistinä ja hoidettuna kesäaikaan. Julkinen wc-tila ja tilavat roskikset on hyvä olla ja puistosuunnitelmiin on hyvä sisällyttää julkinen wc-tila, esimerkiksi Hollihaan puiston suunnitelmia koskien. Myös puhtaan veden saantipisteet on hyvä huomioida Hollihaan ja torin rannan suunnitelmissa. Jukka selvittää julkisten wc-tilojen saamista puistoihin. Uusi leikkipuisto rakenteilla, myös venesatama Hollihaan puistoon. 

 

Jukka kertoi, että torinrannan alueelle on suunnitelmat olemassa, tulossa kiinteitä rakennuksia, alle suunnitteilla parkkitilaa myös jäteasema on suunnitteilla sijoittaa torin alle. Talvitori on suunnitteilla myös.   

 

Yhteistyöryhmä käsittelee alueellisia asioita, vaikuttaa esim. kaavasuunnitelmiin. Keskustassa on paljon tyhjiä liiketiloja, Pertti kertoi. Voisiko yhteistyöryhmä vaikuttaa niihin mitenkään. Kootusti olisi hyvä saada kaikki Oulun kaupungin avustukset näkyville, niin hakijat tietäisivät, mitä kaikkea kokonaisuutena voi hakea.

 

Jalankulkuväylien auraaminen Tuiran silloilta keskustaan on hoidettu huonosti, usein paljonkin lunta kulkuväylällä.  

 

Lisätään muistioon linkki keskustan aluekohtaisille nettisivuille, josta löytyvät kokouskutsut ja pöytäkirjat: http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/keskustan-suuralue     

 

Yhteisötyöryhmien kehittämisilta on 16.3. klo 17.30 suunnitteilla Kirkkotorin koulutuskeskukseen isoon saliin. Tila voi vielä vaihtua ilmoittautumisten mukaisesti. Tilaisuuteen osallistuu Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, kehittämispäällikkö Juha Aho ja yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka. 

 

6. Seuraava kokous

Sovitaan erikseen, ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa kaikille. Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen palvelupäällikkö voi osallistua seuraavaan kokoukseen mahdollisuuksien mukaisesti.

 

7. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 18.45.

 

 

 

 

 

 

 

Jakolinkki