Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2017 -04 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio 4.9.2017

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: ma 4.9. klo 17.00                                

Paikka: Oulu10, Torikatu 10 nvh 142

 

Osallistujat:

Tytti Tuppurainen                 puheenjohtaja, asukas

Jukka Lappalainen                varapuheenjohtaja, asukas

Kari Broström                       turvallisuusasiantuntija, Oulun kaupunki

Merja Niemelä                     sihteeri, koordinaattori

 

Kokouksen avaus

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen avasi kokouksen klo 17.05.

 

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

 

Keskusta-alueen turvallisuussuunnittelu, turvallisuusasiantuntija Kari Broström Oulun kaupunki

Kari Broström kertoi, että poliisi vastaa yleisen turvallisuuden valvonnasta ja ylläpidosta Oulussa. Osavastuu on myös Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella. Oulun kaupunki pyrkii tukemaan mahdollisuuksiensa mukaan turvallisuusvelvoitteiden toteutumista.

 

Oulun kaupungin turvallisuusalalla toimivat riskienhallintapäällikkö Heikki Kontsas ja turvallisuusasiantuntuja Kari Broström. Lisäksi sivistys- ja kulttuurialalla ja hyvinvoinnin alalla toimii omat turvallisuusvastaavat. Turvallisuusalan tehtävät sisältävät kokonaisvaltaisen riskienhallinnan, kaupunkilaisten ja Oulun kaupungin työntekijöiden turvallisuuden, varautumisen ja kaupungin vakuutuksista vastaamisen.

 

Eri viranomaisten roolit suuronnettomuudessa on määritelty: hätäkeskus, pelastuslaitos, PPSHP, poliisi, puolustusvoimat ja Oulun kaupunki. Oulun kaupungin vastuulle kuuluvat palvelut ovat (infra) ylläpitäminen ja mahdollisista palveluhäiriöistä tiedottaminen (kaukolämpö, talousvesi, terveydenhuolto, opetus, päivähoito..) Kaupungin vastuulle kuuluu myös evakuoidun väestön (ruoka, juoma, vaate, majoitus, psyk-sos.) ja pelastustoimintaan osallistuvien huolto evakuointipaikoissa. Onnettomuustiedotuksen ja kriisiviestinnän tukeminen on myös kaupungin tehtävä.

 

Kameravalvontaa toteutetaan noin 300 kameralla keskustan alueella. Erikseen ei ole olemassa henkilöä, joka suorittaa liveseurantaa. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä poliisin kanssa. Oulun kaupunki harjoittelee 1-3 kertaa vuodessa eri viranomaisten kanssa suuronnettomuuksien varalta. Kaupunki vastaa evakuointikeskuksen varaamisesta.

 

Yleisötapahtumia on Oulussa paljon, esimerkiksi juuri kaupungin järjestämä Kuuskan paluu, jossa oli 15 000 henkilöä. Poliisi määrittää vastuut, järjestysmiehet ja suljettavat alueet. Ajoesteet voivat olla kiinteitä ja siirrettäviä, tehokkaita ja näkyviä/tyylikkäitä. Ajoesteiden asettamisessa tiettyihin kohteisiin pitää määritellä, missä on tarpeita. Keskustan alueella on useita paikkoja, joissa ihmiset liikkuvat ja joihin voi olla tarpeellista asettaa ajoesteitä. Ajoneuvoliikennettä, kuten huolto- ja pelastusliikennettä on keskustan alueella myös ja niiden esteetön liikkuminen pitää turvata. Katu- ja viherpalvelut suunnittelevat yhdessä kaavoituksen kanssa tyylillisesti sopivia ajoesteitä. Nk. pollareista on keskusteltu Kuuskaan liittyen. Kuuskaan menee yksi kulku, jossa voisi olla suljettava puomi estämään liikkumista tapahtumien aikaan. Pollareitten asettamiseen liittyen Rotuaarille tai Valkean eteen voisi olla mahdollisuuksia tarkastella myös arktisiin olosuhteisiin soveltuvia ajoesteitä, jotka voi tilanteen mukaan nostaa esille. Keskustelua käydään vielä ja päätöksiä ei vielä ole olemassa ajoesteistä keskustassa. Ajoesteiden asettamisessa pitää turvata sekä pelastus- että huoltoliikenteen kulkeminen eri paikkoihin. Esteettinen ja imagollisesti hyvä ajoeste toimii tarkoituksenmukaisesti turvallisuusnäkökulmasta edistämässä asukkaiden turvallista kulkua.      

 

Keskustelua:

Turvallisuusasioissa voidaan useinkin lyödä yli, tarkoituksena ei ole liikaa aiheuttaa turvattomuuden tunnetta ja/tai ylidramatisoida turvallisuusasioita. Yhteiskuntajärjestelmän horjuttaminen on yksi keino häiritä yleistä turvallisuustilannetta myös, on hyvä huomioida myös kyberturvallisuuden näkökulmasta.  

Taloyhtiöiden olisi hyvä kouluttautua ja järjestää turvallisuuteen liittyen kävelyjä tai muita yleiseen turvallisuuteen liittyviä tilannekatsauksia.

Katuturvallisuuskävelyyn voisi Kari Broströmin kutsua mukaan keväällä.   

 

Muut ajankohtaiset asiat

Keskusteltiin yhteisöllisyydestä, vaikuttamisen eri tavoista, yhteisötoiminnan kehittämisestä jatkossa. Oulussa aloitetaan vuorovaikutussuunnitelman laatiminen, tarkoittaa tällä hetkellä voimassa olevan osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman päivittämistä. Yhteydenottoja tarvitaan ja viestiä eri puolille yhteistyöryhmän toiminnan aktivoimiseksi. Viranhaltijoiden ja alueellisten toimijoiden osallistumista tulisi aktivoida, kuten seurakunta, nuorisojärjestöt ja vanhempaintoimikunnat. Mobiilisovellus Meijän kaupunni on osallisuuskäyttöön pilotoitu Oulun kaupungille, myös sovelluksen välityksellä tulee kyselyjä jatkossa, se kannattaa ladata sovelluskaupasta. 

  

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokouksessa päätettiin tulevan vuoden teemaksi turvallisuus. Keskustan suuralueen yhteistyöryhmä on vaikuttanut keskeisesti keskustan alueen suunnitteluun, kuten pyöräkaistojen saamiseen Hallituskadulle ja julkisen wc-tilan saamiseen Mannerheimin puistoon.    

 

Seuraava kokous

Seuraava kokous on 20.11. klo 17.00.

 

Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 18.14.

 

 

 

 

 

 

 

Jakolinkki