2012 - 04 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2012 - 04 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 28.5.2012 klo 17:30

Paikka: Oulu10, Torikatu 10, nvh 142 1. krs.

Läsnä:

Toini Kärenlampi Intiön hoivakoti, Ikäihmisten hyvinvointi
Kaisu Rundelin palveluohjausyksikkö, Hyvinvointipalvelut
Esko Saarela asukas (ydinkeskusta)
Seija Marttila asukas
Olavi Eelis Kokko asukas
Päivi Heikkilä Hyvän mielen talo ry
Kyösti Kekkonen asukas (Raksila)
Kauko Aspegren asukas
Marja-Leena Huoviala Kumppanuuskeskus
Seija Saarikko Oulun taiteilijaseura 63 ry
Matti Svala Omahoitopalvelut, Hyvinvointipalvelut
Heidi Lumme Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Jukka Lappalainen Meritulli-Heinäpään asukasyhdistyksen puheenjohtaja
Tytti Tuppurainen Yhteistyöryhmän pj., asukas (keskusta)
Jari Partanen asiakaspalvelupäällikkö, Oulu10 –palvelut
Merja Niemelä Yhteistyöryhmän sihteeri, aluetyöntekijä, Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen avasi kokouksen klo 17.33. Keskusteltiin juuri tapahtuneesta Hyvinkään tragediasta. Miten lisätä yhteisöllisyyttä, tavoittaa myös niitä, jotka eivät osaa hakeutua itse mukaan yhteisölliseen toimintaan tai yhteisöllisiin paikkoihin. Varhaisen puuttumisen mallia tarvittaisiin enemmän, ennalta ehkäisevää toimintaa.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

5. Oulu10 -palvelujen esittely, asiakaspalvelupäällikkö Jari Partanen
Asiakaspalvelupäällikkö Jari Partanen esitteli Oulu10–palveluita. Oulun kaupungin keskitetty asiakaspalvelu on avattu vuonna 2008 os. Torikatu 10. Tavoitteena palveluissa on luoda kunnille asiakaslähtöinen toimintamalli –konsepti, jossa asiakaspalvelu järjestetään palvelu- ja prosessilähtöisesti. Palveluja tuotetaan asiakaspalvelupisteessä, contact centerissä puhelimitse, sähköisesti OmaOulu–portaalin kautta ja etäpalveluna videoneuvottelun tai kuvapuhelinyhteyden välityksellä. Palveluvisio 2015 –Oulu10-palvelut vastaan asiakkaan palvelutarpeeseen, parantaa palvelukokemusta ja tehostaa kaupungin palvelujen tuottamista. Keskitettyjen palvelujen edut asiakkaalle: yhden luukun periaate, palvelut ovat yhtä kokonaisuutta asiakkaan näkökulmasta, asiakkaan kustannus- ja aikasäästöt: palvelut käytettävissä 24/7. 08-558 558 00 on palvelunumero, johon voi soittaa kaikissa kaupungin palveluihin liittyvissä asioissa. Palveluita ovat mm. neuvonta- ja ohjauspalvelut, sähköisten palvelujen käytön opastus, Oulun kaupungin virallinen ilmoitustaulu, Oulun kaupungin teatteri- ym. liikuntalippujen myynti, nuorten työpajatuotteiden myynti sekä venepaikkojen vuokraus, hakkuutähteiden keräysluvat, palautteet ja aloitteet, hakemusten ja asiakirjojen vastaanotto sekä liikuntapaikkahakemukset. Oulu10:ssä sijaitsevat myös Aino-neuvontapalvelu, painatuskeskus, kirjaamo, matkailuneuvonta ja pysäköinnintarkastajan vastaanotto. Oulu10-palveluiden jatkokehittäminen: tällä hetkellä on menossa Pohjois-pohjanmaan etäpalveluhanke. Hankkeessa kehitellään mm. kuvapuhelinyhteyden kautta asiointia kaupungin palveluihin esimerkiksi Yli-Iistä. Asiointipalveluita kokonaisuudessaan toteutuu päivässä 250-300 kpl. 70% saapuvasta palautteesta ratkaistaan jo Oulu10 -palveluissa.

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja Jukka Lappalainen jatkoi kokouksen puheenjohtajana klo 18.25.

6. Katuturvallisuuskävely 4.6. klo 17.00
Katuturvallisuuskävely järjestetään maanantaina 4.6. klo 17.00 alkaen Katoppa -asukastuvalta. Lähtöinfossa esitellään lyhyesti rakennuskohteet ydinkeskustassa. Reitti: Galleria-kortteli - Otto Karhin puisto – Rotuaari – Pallas-kortteli – Torin ranta, loppukeskustelu. Kysymyksiä ja palautteita toivotaan esitettävän ja annettavan katuturvallisuuskävelyssä mukana oleville asiantuntijoille. Seuraavat asiantuntijat osallistuvat Katuturvallisuuskävelyyn: katuturvallisuustyöryhmän jäseniä, Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista edustajia, Oulun poliisilaitoksen edustajia. Yhteistyöryhmän kokouksessa katuturvallisuuskävelyyn ilmoittautui mukaan 9 henkilöä. Kyösti Kekkonen on huomioinut erityisryhmien edustajia mukaan Invalidiyhdistyksen puolesta. Aluetyöntekijä lähettää kutsun kaikille keskustan suuralueen asukasyhdistyksille. Pöytäkirjan liitteenä toimitetaan katuturvallisuuskävelyn kartta ja reittisuunnitelma.

7. Toimikuntien ajankohtaiset asiat

Asukastupatoimikunta
Heidi Lumme kertoi Asukastupatoimikunnan ajankohtaiset asiat:
Katoppa -asukastuvalla avataan Taidenäyttely 31.5. Minna Pukarilta. Heidi välitti kutsun torstaille 31.5. klo 18-20 taidenäyttelyn avajaisiin. Tuvalle on tullut uusia kävijöitä tämän hetkisen taidenäyttelyn myötä. 4.6. klo 11-14 tuvalla järjestetään 70-vuotiaille, 1942-syntyneille juhla Suomen Puolustusvoimien Lippujuhlapäivänä. Kallen kabinetissa kerrotaan Talousseuran historiasta. Leila Viitala kertoo omasta elämäkertakirjastaan ja Oulun laulun kuoro esiintyy. Klo 11 ja klo 12 ohjelmat Talousseuran talon 6. kerroksessa, os. Kauppurienkatu 23.

Lapsi- ja nuorisotoimikunta
Matti Svala kertoi Porukka–toiminnasta. Kaupunginteatterissa on käyty Porukka–toiminnan puitteissa, piknikki tulossa kesäkuussa ja kesäteatteriin varattu liput heinäkuussa.

Liikennepuistotapahtuman ajankohdaksi ehdotettiin la 11.8. tai la 18.8. Ma 11.6. toimikuntien yhteinen suunnittelukokous klo 16.30 Katoppa–asukastuvalla. Aluetyöntekijä kutsuu toimikunnat koolle.

Tiedotustoimikunta
Syksyllä on tulossa kaikkien suuralueitten yhteinen lehti. Tiedottamista tapahtumista ym. tehdään myös aluekohtaisesti.

Ympäristö- ja turvallisuustoimikunta
Kaisu Rundelin kertoi, että katuturvallisuuskävelyn ohjelma on hyvä. Toimikunta osallistuu Liikennepuistotapahtumaan. Syksyllä olisi mielenkiintoista vierailla tulevissa kaupunginosissa, toteuttaa esimerkiksi yhteistyöryhmän yhteinen retki Kellon Kiviniemeen, jonne uusi asukasyhdistys perusteilla. Haukiputaan kunnan Halosenniemessä on koljun maja, edullinen varata, vaikkapa yhteistyöryhmien yhteiseksi tilaksi. Julkisten tilojen, puistojen ym. wc-tilojen tarve jatkuu edelleen. Roskakorien koko torin rannan alueella liian pieni, roskat eivät mahdu niihin.

8. Muut ajankohtaiset asiat
Vapaaehtoisten kesäjuhla tulossa 5.6. klo 17 Hietasaaressa.

Elojuhla järjestetään Intiön hoivakodilla syksyllä. Intiön hoivakodilla otetaan vastaan vapaaehtoisia toimijoita.

5.6. kaikilla Oulun terveysasemilla omahoitopäivä klo 8-16. Katoppa–asukastupa on edustettuna terveysasemalla, tietoa myös mukana astmasta ja allergiasta. Terveysaseman vaihto on kerran vuodessa mahdollista.

Päivi Heikkilä kertoi kokouksessa Hyvän mielen talon tulossa olevista retkistä ja tapahtumista. Tulossa on mm. luontoretki Varjakan saareen Oulunsaloon 1.6. Lisätietoja: http://www.hyvanmielentalo.fi/ajankohtaista/uutiset.html

Katoppa-asukastupa on avoinna koko kesän ajan arkisin klo 9-15.

9. Seuraava kokous
27.8. klo 17.00 Katoppa -asukastuvalla.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.