1_2013 Korvensuoran yhteistyöryhmän kokousmuistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

1_2013 Korvensuoran yhteistyöryhmän kokousmuistio

Korvensuora kotina - Korvensuoran suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika                  Tiistaina 26.2.2013 kello 18.00-19.25

Paikka             Talvikankaan Monitoimitalo, Tuiskutie 10

Osallistujat     

Tanja Haapanen alueen asukas, puheenjohtaja

Heikki Tikkanen Korvensuoran koulu

Maarit Toppi alueen asukas, MLL, K-suoran koulu

Ilkka Mäkinen Oulujoen seurakunta

Tuula Hautamäki Yhteisötoiminta, Ouka, sihteeri

               

1.      Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

 

2.      Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

3.      Palvelumalli 2020.

Osallistujat ovat tutustuneet Palvelumalliin josta käytiin keskustelua. Todettiin, että Korvensuoran yhtenäisen peruskoulun kohdalla palvelumallissa esitetyt vaihtoehdot eivät tuo toivottua ratkaisua. Tässä yhteydessä Korvensuoran koulun sisäilma-ongelmista käytiin vakavaa keskustelua. Palvelumallin raporttiin voi tutustua osoitteessa: http://www.ouka.fi/palvelumalli2020.

 

4.      Kansankäräjät eli Oulun raati.

Oulun raadit ovat kaikille kuntalaisille avoimia keskustelutilaisuuksia. Aiheena on Oulun palvelumalli 2020. Tilaisuudet videoidaan, joten niitä voi seurata myös internetin välityksellä. Tilaisuuksissa on käytössä viestiseinä, jonka avulla kuntalaiset voivat lähettää kysymyksiä ja kommentteja palvelumallista. Lisätietoa Oulun raadeista löytyy osoitteesta: http://www.ouka.fi/oulunraati. Sivustolta löytyy myös linkki otakantaa.fi -palveluun, jossa voi esittää ennakkokysymyksiä omaan suuralueeseen liittyen. Kysymyksiin vastataan tilaisuuksissa. Palvelumalliin liittyvä keskustelu on käynnissä otakantaa.fi -palvelussa ja Facebookissa. Vaihtoehtoisia palvelumalleja esittelevät tilaisuuksissa palvelualueiden johtajat. Puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Riikka Moilanen.   

 

Tilaisuudet alkavat klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen, toteutetaan seuraavasti:
Keskiviikko 27.2. klo 18 Kiimingin Sykkeen auditorio, Kirjastokuja 1, 90900 Kiiminki (Jäälin, Kiimingin, Yli-Iin ja Ylikiimingin suuralueet)

Torstai 28.2. klo 18 Pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, 90100 Oulu
(Höyhtyän, Korvensuoran, Koskelan, Myllyojan, Oulun keskustan, Oulunsuun ja Tuiran suuralueet)

Tiistai 12.3. klo 18 Kaakkurin koulun auditorio, Pesätie 15, 90420 Oulu
(Hiukkavaaran, Kaakkurin, Kaukovainion, Maikkulan, Oulunsalon ja Sanginsuun suuralueet)

Torstai 21.3. klo 18 Ritaharjun koulun auditorio, Ritakierros 2, 90540 Oulu
(Haukiputaan, Kaijonharjun, Kellon, Pateniemen, Puolivälinkankaan ja Rajakylän suuralueet)  

 

Todettiin että Ota kantaa.fi -sivustolla on Korvensuoran koulu-asia ollut näyttävästi esillä. Kokouksen osanottajat ovat kokeneet saaneensa asiasta monensuuntaista palautetta. Aktiivisten alueen asukkaiden huoli koulun tilanteesta on näkynyt runsaana kommentointina sivustolla. Palvelun käytön ja peukutusten seuranta esim. kirjautumisten ja IP-osoitteiden avulla olisi hyvä asia. Näin kannanottojen ja mielipiteiden laajuus olisi luotettavasti todennettavissa.

Asukasyhdistyksen tavoitteena on alueen palveluja koskevan keskustelutilaisuuden järjestäminen päättäjien kanssa hiihtoloman jälkeisellä viikolla. Tilaisuutta ja kutsua osallistujille hahmotellaan paraikaa.  

 

5.      Mustavaaran kaivos Oy:n sulattohanke.

Sulattohankkeen tiimoilta on asukasyhdistyksen toimesta järjestetty 30.1. tuvalla yleisötilaisuus johon osallistui noin 70 henkilöä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on nähtävänä ja siitä on esitettävä mielipiteensä 15.3.2013 mennessä. Asukasyhdistys tulee esittämään mielipiteensä hankkeesta johon myös yhteistyöryhmä osallistuu.  

 

6.      Lueppa -lehti.

Koko Oulun alueelle, kaikkiin kotitalouksiin jaettava Lueppa -lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Kevään lehti ilmestyy viikolla 12 ja deadline materiaalille on 28.2. Syksyn lehti ilmestyy viikolla 38.

Lehti on tabloidi-kokoinen (A3) ja tilaa siinä on jokaiselle suuralueelle varattu yksi sivu.

Juttuja ja kuvia alueelta otetaan vastaan mahdollisimman monipuolisesti. Lehti sisältää myös tapahtumakalenteri-osion, johon kootaan kaikkien suuralueiden tapahtumat jne. Juttuja ja kirjoittajia kartoitetaan. Korvensuoran asukasyhdistyksen vuosikokousilmoitus laitetaan tapahtumakalenteriin. Asukastuvan työntekijävajeesta johtuen voidaan tuvan toiminnoista ilmoittaa tapahtumakalenterissa vain rajoitetusti.

 

7.      Rusettiluistelutapahtuma.

Perinteinen Rusettiluistelutapahtuma järjestetään Talvikankaan koulun pihalla 17.3.2013 klo 11-14. Tapahtumasta vastaa MLL, yhteistyössä asukasyhdistyksen, nuorisotoimen ja vapaaehtoisten kanssa. Tapahtumassa on mm. kahvio ja makkaranmyyntiä. MLL:n kirppis klo 10-14. Asukasyhdistys järjestää rusettiluistelua klo 11-14. Tiedote jossa on mainos tapahtumasta sekä tiedote asukasyhdistyksen kokouksesta jaetaan asukasyhdistyksen vapaaehtoisvoimin alueen talouksiin.

 

8.      Toimintaraha.

Alueellista toimintarahaa on myönnetty 0,70€/alueen asukas. Väestömäärä lasketaan 1.1.2013 Oulun kaupungin ylläpitämän tilaston mukaan. Korvensuoran suuralueen 6756 asukkaan mukaan summa on 4729€.  Toimintaraha jaetaan seuraavassa kokouksessa.

 

9.      Muut asiat.

Aluelehti

Korvensuora kotina kevään aluelehdelle tulisi löytää vastuutaho ja tekijät. Verottajalta on hyvä selvittää asiaan liittyvät säädökset mainostenmyynnin, palkkojen ja laskutuksen osata. Lehti tulee kustantaa mainoksilla joten vapaaehtoisia mainosten myyjiä on ensiarvoisen tärkeää löytää sillä yksinomaan kaupungin tuella ei lehteä saa enää tehdä. Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorin tehtäviin ei lehden toimittaminen enää kuulu. Yhteistyöryhmä voi osallistua lehden kustannuksiin ostamalla siitä ilmoitustilaa.

 

Hyvinvointikertomus kaupunkistrategian valmistelussa

Oulun kaupungin hyvinvointikertomukseen kerätään aineistoa siitä, mikä koetaan hyväksi ja missä kuntalaiset kokevat olevan parantamisen varaa. Hyvinvointikertomukseen pyydetään kuntalaisten mielipiteitä siitä, mitkä ovat eri ikäryhmien (lapset ja lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset) hyvinvoinnin vahvuudet ja kehittämistarpeet. Teemoina eli osa-alueina ovat: Koulut ja opiskelu, Liikunta ja kulttuuri, Terveys ja toimintakyky, Asuminen ja ympäristö, Työ ja toimeentulo sekä Turvallisuus. Kantaa voi ottaa itselle tärkeiksi kokemiinsa asioihin, kaikkeen ei ole välttämätöntä vastata. Kannanottoja voi lähettää sähköpostilla tuula.e.hautamaki@ouka.fi tai www.otakantaa.fi -palvelussa. Hyvinvointikertomus valmistuu kevään aikana ja siinä tehdyt esitykset painopistealueiksi viedään päätöksentekoon minkä pohjalta laaditaan esitykset hyvinvoinnin painopisteistä tuleville vuosille.

 

10.      Seuraava kokous.

Seuraavan kokouksen ajankohdasta sovitaan sähköpostilla.

 

11.      Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.