2_2013 Korvensuoran yhteistyöryhmän kokousmuistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2_2013 Korvensuoran yhteistyöryhmän kokousmuistio

 Korvensuora kotina - Korvensuoran suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika Torstai 18.4.2013 kello 18.00-20.15

Paikka Talvikankaan Monitoimitalo, Tuiskutie 10

Osallistujat                  

Tanja Haapanen alueen asukas, puheenjohtaja

Helena Lehtola Heikinharjun päiväkoti

Jaana Posio alueen asukas

Tarja Toppi alueen asukas, MLL, Korvensuoran koulu

Juha Mertaniemi Nuorisotoimi

Riitta Nurmesjärvi Korvensuoran koulu

Minna Vartiainen Hönttämäen koulu

Maarit Al Amir alueen asukas

Lucina Väärälä aluerehtori, SIKU -palvelut

Ilkka Mäkinen Oulujoen seurakunta

Erkki Sarjanoja Korvensuoran asukasyhdistys

Heidi Korolainen Korvenkylän Nuorisoseura

Mika Kiviniemi Kulttuuriosuuskunta ILME     

Tuula Hautamäki Yhteisötoiminta, Ouka, sihteeri

        

1.      Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

 

2.      Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

3.      Kulttuuriosuuskunta Ilme – Mika Kiviniemi.

Kokoukseen kutsuttu Mika Kiviniemi esitteli Kulttuuriosuuskunta ILME -projektin toimintaa sekä yhteistyömahdollisuuksia alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Projekti tarjoaa mahdollisuuden tehdä omaan asuinalueeseen liittyvää yhteisötaidetta projektin ammattilaisten ohjauksella. Taidemuoto on vapaa. Se voi olla esim. tila-, ympäristö-, yhteisötaideteos, näyttely, tapahtuma, teatteria, tarinoita, valokuvia jne. Mika Kiviniemen lähettämä toiminnan esittely on liitteenä. Kaikille avoin suunnittelupalaveri taiteilijan kanssa koskien taideteosta ja -muotoa järjestetään asukastuvalla mahdollisimman pian. Ajankohdasta ilmoitetaan sähköpostin välityksellä.

 

4.      Alueellinen toimintaraha.

Alueellista toimintarahaa on myönnetty 0,70€/alueen asukas. Väestömäärä on laskettu 1.1.2013 Oulun kaupungin ylläpitämän tilaston mukaan. Korvensuoran suuralueen 6756 asukkaan mukaan summa on 4729€.  Toimintarahaa myönnettiin lähetettyjen anomusten mukaan MLL:n toimintaan 300€, Asukasyhdistyksen järjestämään toimintaan ja Rusettiluistelutapahtumaan yht. 600€, Korvensuoran koulun pihatapahtumaan 150€, päiväkotien kulttuuri- ja virkistystoimintaan 500€, Hönttämäen ja Korvensuoran koulujen oppilaskunta- ja vihreälipputoimintaan yht. 200€ sekä MAJP:n osallisuusryhmälle 100€. Luontosunnuntai-tapahtumiin 150€, 25.5 järjestettäviin alueellisiin siivoustalkoihin 100€, Korvensuorapäivien järjestämiseen 1000€ sekä alueelliseen tiedottamiseen alustavasti 1000€.

 

5.      Kevään aluelehti.

Korvensuora kotina -aluelehdestä vastaa jatkossa asukasyhdistys. Kevään lehti ilmestyy viikolla 20 aiempaa hieman pienimuotoisempana. Lehden teemana ovat lähipalvelut ja koulu. Lehteen toivotaan juttuja ja mainoksia asukkailta ja toimijoilta. Deadline materiaalille on pe 3.5. ja se tulee toimittaa osoitteeseen korvensuora.asukasyhdistys@gmail.com

Lehden kustannukset katetaan mainostuloilla, joten mainoksia tarvitaan ja niiden hankintaan toivotaan mahdollisimman monen vapaaehtoisen osallistuvan. Sopimuspohja sekä mainosten kokotiedot mainosten myyntiä varten ovat liitteenä. 

Syksyn lehden ilmestymisajankohta on alustavan suunnitelman mukaan elo-syyskuu. Tavoitteena on tehdä lehdestä kevään lehteä laajempi ja kertoa alueen toimijoista sekä toiminnasta kattavammin.     

 

6.      Yhteistyöryhmän mainostaminen alueen yrittäjille.

Yhtenä mahdollisuutena mainostaa yhteistyöryhmän toimintaa alueen yrittäjille on jakaa erillinen tiedote Korvensuora kotina -aluelehden välissä. Haasteina yritysten näkökulmasta todettiin olevan pieni markkina-alue sekä mitä keksiä "porkkanaksi". Asiaa kehitellään ja hyviä ideoita otetaan vastaan.    

  

7.      Muut asiat.

Alueellinen toiminta- ja tapahtumakalenteri.

Alueellista toiminta- ja tapahtumakalenteria on suunniteltu jo pitkään. Toimintakalenteri jossa ilmestyisivät tiedot alueen palveluista, tapahtumista, liikunta-, kerho- ym. toiminnasta olisi suunnattu alueen asukkaille. Painettu versio toimintakalenterista olisi hyvä jakaa asukkaille.

Tapahtumakalenteri puolestaan olisi suunnattu alueen toimijoille mikä mahdollistaisi paremmat suunnittelumahdollisuudet mm. päällekkäisyyksien ehkäisemiseksi. Tapahtumakalenteri toimisi parhaiten sähköisenä versiona.  Kalenterien suunnittelu jätettiin kaikille pohdintaan. Sopiva ilmestymisajankohta olisi toimintojen käynnistyessä elo-syyskuussa.          

Mustavaaran sulattohankkeen tilanne.

Sulattohankkeen tarkoituksena on rakentaa teollisuuskokonaisuus, joka mahdollistaa Mustavaaran kaivoksen uudelleenavaamisen Taivalkoskella. Kaivoksen vanadiini-rauta-titaani -esiintymästä louhitaan vuosittain 3,2 miljoonaa tonnia malmia. Malmista rikastetaan Taivalkoskella n. 450 000 tonnia vanadiinipitoista magneettirikastetta vuodessa, joka kuljetetaan jatkojalostettavaksi sulatolla Raahessa tai Oulussa.

Oulussa hankealue on suunniteltu sijoitettavaksi Ruskonselän alueelle. Tarkempaan sijoittumiseen liittyy epävarmuutta meneillään olevan kaavarunkotyön johdosta. Hankkeen toteutuessa siitä seuraavat liikenne- ja ympäristövaikutukset tulevat olemaan merkittävät.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) on Korvensuoran asukasyhdistys Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen pyynnöstä antanut lausunnon. Korvensuora kotina -yhteistyöryhmä on myös esittänyt asiasta mielipiteensä. Hankkeen eteneminen on näillä näkymin hidasta, mutta sitä seurataan asukasyhdistyksen toimesta tarkasti.   

 

Rusettiluistelutapahtuman palaute.

Perinteinen Rusettiluistelutapahtuma järjestettiin Talvikankaan koulun pihalla su 17.3.13 klo 11-14. Päällekkäinen Oiva Roinan pulkkapäivä Ruskotunturilla vähensi jonkin verran osallistujamäärää. Viime vuonna, la 14.2 arkipäivänä pidetty ohjelmallisempi tapahtuma todettiin olleen vilkkaampi. Tapahtumalle toivotaan jatkoa mutta ajankohta valitaan tarkemmin, samoin tapahtuman kestoa lyhennetään tai ohjelmallista sisältöä monipuolistetaan. Osallistujia tapahtumassa oli arviolta noin 200.

Kasvatusilta Korvensuoran koululla 2.5.2013.

Perinteinen Kasvatusilta järjestetään Korvensuoran koululla to 2.5.2013 klo 18-20. Teema on "Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet". Kouluttajana toimii Hanna Savanna.  Kaikille oululaisille avoin tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemian kanssa. Ilmoittautuminen 29.4. mennessä: www.nuortenystavat.fi/index.php?8014. Liitteenä tiedote ilmoittautumisohjeineen.      

 

8.      Seuraava kokous.

Seuraava kokous on tiistaina 28.5.2013 klo 18.00 Talvikankaan Monitoimitalolla.

 

9.      Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.